Now showing items 134-153 of 225

  • Objektivní analýza standardu H.265 

   Author: Janeček Michal; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Krasula Lukáš
   Tato práce se zabývá objektivní analýzou kvality komprese videa pomocí kodeku H.265 (HEVC) se zaměřením na deblokační filtr obsažený v tomto standardu. Objektivní analýza je provedena na několika implementacích, které jsou ...
  • Objektivní hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka 

   Author: Rousek Marek; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Švachula Zdeněk
   Bakalářská práce ve své teoretické části pojednává o modelu lidského vidění HVS, který lze využít pro objektivní hodnocení kvality obrazu v oblasti televizní techniky. Na základě přehledu jednotlivých objektivních metod a ...
  • Objektivní metriky kvality obrazu 

   Author: Krasula Lukáš; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odstraňování šumu z pohybových dat 

   Author: Kubíček Adam; Supervisor: Zatloukal Petr; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Snímání pohybu, neboli Motion Capture, je odborný termín označující proces zaznamenávání pohybu reálného objektu, či interpreta a takto nasnímaná data se aplikují na digitální model, který se posléze pohybuje tak, jako ...
  • Optické metody měření kvality 

   Author: Procházka Jan; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace fonetické segmentace řečového signálu 

   Author: Patč Zdeněk; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Weingartová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Optimální činitel jakosti vzduchových induktorů 

   Author: Jakub Liška; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Karban Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Práce se zabývá problematikou činitel jakosti induktorů se vzdušným jádrem v závislosti na jejich geometrii. Cílem je seznámení se s danou problematiokou a následnou implementací v nástroji AToM s pomocí dostupných maticových ...
  • Ověření metody testování lokalizace ve virtuálním akustickém prostoru 

   Author: Dyussekenova Saniya; Supervisor: Rund František; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ověřování parametrů mobilních datových služeb 

   Author: Vaník Ondřej; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Radil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá ověřováním rychlosti přenosu dat analýzou v mobilní síti operátora O2 Czech Republic a. s. v různých místech při různých situacích. Místa a situace byla vybírána s ohledem na předpokládanou ...
  • Ovládací a monitorovací jednotka pro akvárium 

   Author: Petrák Jakub; Supervisor: Matějka Štěpán; Opponent: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Parametry digitálního fotoaparátu mobilního telefonu 

   Author: Růžička Miroslav; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce přibližuje téma fotoaparátů v mobilních telefonech. Zaměřuje se na jejich parametry a popisuje nejčastěji používaný obrazový senzor CMOS. Zmíněny byly také artefakty související s CMOS obrazovými ...
  • Parametry experimentu MAIA 

   Author: Diviš Jiří; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Parametry objektivů digitální zrcadlovky 

   Author: Švihel Radomír; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Skala Petr
  • Perspektivní datová rozhraní 

   Author: Čermák Jan; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Šaroch Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Počítačové modely pro aplikaci pohybových dat 

   Author: Dolejš Jan; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Buriánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Podobnost náhodných množin 

   Author: Bogdan Radović; Supervisor: Helisová Kateřina; Opponent: Staněk Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Náhodné množiny jsou v posledních letech velmi důležitým prostředkem pro modelování různých jevů v biologii, geologii, v lékařství, materiálových vědách atd. Obvykle je snahou nalézt pro jejich realizace vhodný model, ale ...
  • Pokročilý plánovač pro autonomní ovládání experimentu WILLIAM 

   Author: Michal Ščupák; Supervisor: Janout Petr; Opponent: Hruška Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření experimentu WILLIAM o pokročilý plánovač událostí snímání. Systém WILLIAM snímá oblohu a vyžadoval plánovač událostí snímání. Implementovaný plánovač poskytuje uživatelsky ...
  • Porovnání televizních zobrazovacích systémů 

   Author: Dvořák Lukáš; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání účinnosti moderních standardů pro kompresi videa 

   Author: Strnad Oldřich; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Porovnání účinnosti moderních standardů pro kódování videa 

   Author: Adolf Jindřich; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Anisimova Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)