Now showing items 168-187 of 225

  • Sada úloh pro zkoumání fyziologických vlastností lidského zraku 

   Author: Hemr Jiří; Supervisor: Zatloukal Petr; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace nelineárního zvukového efektu 

   Author: Divecký František; Supervisor: Rund František; Opponent: Novák Antonín
  • Simulace soustavy kytarový reprobox - snímací mikrofon 

   Author: Mohl Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Mačák Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace zvukového pole pomocí bodových zdrojů 

   Author: Halíř Tomáš; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Červenka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Snímání a zpracování videa s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Bolek Michal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Krasula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Snímání bicí sady 

   Author: Hartmann Petr; Supervisor: Rund František; Opponent: Mrhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sonifikace polohy objektu 

   Author: Erbes Petr; Supervisor: Rund František; Opponent: Bouše Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Současné pozorování ze dvou stanic videosystému MAIA 

   Author: Daniel Šafář; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se věnuje automatické detekci meteorů založené na současném pozorování ze dvou stanic systému MAIA (Meteor Automatic Imager and Analyzer). Teoreticky je popsán princip funkce systému a způsob detekce ...
  • Spínaný preregulátor pro laboratorní zdroje 

   Author: Kouba Tomáš; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalárská práce se zabývá návrhem a realizací spínaného preregulátoru pro laboratorní zdroj. Je provedena analýza používaných zapojení, shrnutí a odvození fyzikálních vztahu. Dále jsou vypocteny jednotlivé komponenty, ...
  • Standardizované metody pro hodnocení obrazové kvality digitálních fotoaparátů integrovaných v mobilních telefonech 

   Author: Zizien Adam; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této bakalářské práce bylo vyhledat a nastudovat techniky použitelné k měření parametrů digitálních fotoaparátů integrovaných v mobilních telefonech, navrhnout a implementovat softwarové nástroje k jejich měření a ...
  • Stereoskopické displeje 

   Author: Jílek Jan; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Stimulovaný Brillouinův rozptyl jako jev limitující přenosovou kapacitu optických systémů 

   Author: Horváth Csaba; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Škoda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce je zaměřena na studium nelineárních jevů pozorovaných v optických vláknech. V prvních částech jsou popsány základní přenosové vlastnosti optických vláken. Projekt se dále zabývá především studií nelineární optiky. ...
  • Studium metod akustické holografie v blízkém poli na modelech 

   Author: Svetlana Lukianova; Supervisor: Jiříček Ondřej; Opponent: Červenka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem metod akustické holografie v blízkém poli a vhodných regularizačních technik s následnou simulaci metody SONAH v prostředí MATLAB. V této práci je rozebraná Tichonovova regularizační ...
  • Subjektivní a objektivní měření barev 

   Author: Štěpánová Jana; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Subjektivní hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka 

   Author: Klečková Michaela; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Vítek Petr
  • Subjektivní hodnocení zvuku 

   Author: Němec Lukáš; Supervisor: Boreš Petr; Opponent: Volner Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Subjektivní poslechové testy kvality přepisu zvukové stopy na filmu 

   Author: Kohoutová Lada; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Fikejz Filip
   Tato práce se zabývá subjektivním hodnocením digitalizovaného filmového zvuku. Součástí práce je vytvoření a provedení subjektivního poslechového testu metodou párového srovnávání. Při zpracování získaných dat je využit ...
  • Subjektivní testování kvality komprimovaného videa pro nízké bitové toky 

   Author: Mádr Vojtěch; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Dostál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • SW řešení systému pro navigaci uvnitř budov s využitím komunikace ve viditelném světle 

   Author: Martin Suda; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Cílem této práce je návrh implementace komunikačního systému pro navigaci uvnitř budov s využitím komunikace ve viditelném světle. V úvodu práce je teoreticky popsána problematika navigace uvnitř budov z dostupných zdrojů, ...
  • Syntezátory pro elektronické hudební nástroje 

   Author: Liudkevich Denis; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Radil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce je zaměřena na studium vlivu konstrukce EHN (elektronických hudebních nástrojů) na výstupní signál a odhalení cest pro jejich rozvoj s případným návrhem konkrétního nástroje. V 1. kapitole podrobně popíšeme strukturu ...