Now showing items 119-138 of 225

  • Navigace zrakově postižených 

   Author: Gomez Ozuna Keny José; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Rund František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Náklonoměr s akcelerometrem 

   Author: Hruška František; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Laposa Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro pořizování dat pro wave table syntézu 

   Author: Kartavykh Aleksandr; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zabývá pořizováním dat pro wavetable syntézu. Je zde popsána základní problematika a aplikované principy. Práce zkoumá techniky digitální syntézy zvukových signálů v kontextu hudební produkce. Na základě ...
  • Návrh aplikace pro testování senzorů plynů 

   Author: Ládyš Martin; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Kulha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh čelové svítilny s přihlédnutím k fyziologii zraku 

   Author: Tomáš Jakub; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Jíra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh elektronkového audio zesilovače 

   Author: Remek Tomáš; Supervisor: Rund František; Opponent: Hospodka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh mikropáskové směrové odbočnice 

   Author: Novotný Jakub; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Vrba David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh multimediálního studia 

   Author: Paulus Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Návrh optické planární mnohavidové výkonové 1x2 a 1x3 rozbočnice pro POF vlákna 

   Author: Maštera Radek; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Burian Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh sférického mikrofonního pole 

   Author: David Vagner; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Práce se zaobírá návrhem hardwarové části sférického mikrofonního pole pro univerzální použití. Pole je navrženo pro realizaci pomocí 3D tisku z důvodu snadné změny rozmístění akustických senzorů a snadné realizace ve ...
  • Návrhový systém pro implementaci a analýzu vlastností LDPC kódu 

   Author: Růžička Lukáš; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Procházka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Low-denstiy parity-check (LDPC, Řídké paritu kontrolující) kódy jsou v těchto dnech celkem populární. Mají dobrý výkon, který je blízko Shannovýmu limitu a mohou být s výbornými vysledky využity v satelitní komunikaci. V ...
  • Nelinearity elektrodynamického měniče 

   Author: Chvalkovský Matěj; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Network Channel State Estimation for WPNC Radio Networks 

   Author: Matěj Červený; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tématem této práce je zpracování stochastických signálů MAC fáze jednoduchých WPNC rádiových sítí. Čtenáři se nejprve seznámí se základy digitální komunikace, estimace a kódování na fyzické vrstvě sítě (WPNC). Práce je ...
  • Normalizační aktivity organizace IETF 

   Author: Malokhatko Elena; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Normalizační aktivity organizace W3C 

   Author: Mysina Maria; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Objektivní analýza standardu H.265 

   Author: Janeček Michal; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Krasula Lukáš
   Tato práce se zabývá objektivní analýzou kvality komprese videa pomocí kodeku H.265 (HEVC) se zaměřením na deblokační filtr obsažený v tomto standardu. Objektivní analýza je provedena na několika implementacích, které jsou ...
  • Objektivní hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka 

   Author: Rousek Marek; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Švachula Zdeněk
   Bakalářská práce ve své teoretické části pojednává o modelu lidského vidění HVS, který lze využít pro objektivní hodnocení kvality obrazu v oblasti televizní techniky. Na základě přehledu jednotlivých objektivních metod a ...
  • Objektivní metriky kvality obrazu 

   Author: Krasula Lukáš; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odstraňování šumu z pohybových dat 

   Author: Kubíček Adam; Supervisor: Zatloukal Petr; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Snímání pohybu, neboli Motion Capture, je odborný termín označující proces zaznamenávání pohybu reálného objektu, či interpreta a takto nasnímaná data se aplikují na digitální model, který se posléze pohybuje tak, jako ...
  • Optické metody měření kvality 

   Author: Procházka Jan; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)