Now showing items 144-163 of 225

  • Parametry digitálního fotoaparátu mobilního telefonu 

   Author: Růžička Miroslav; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce přibližuje téma fotoaparátů v mobilních telefonech. Zaměřuje se na jejich parametry a popisuje nejčastěji používaný obrazový senzor CMOS. Zmíněny byly také artefakty související s CMOS obrazovými ...
  • Parametry experimentu MAIA 

   Author: Diviš Jiří; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Parametry objektivů digitální zrcadlovky 

   Author: Švihel Radomír; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Skala Petr
  • Perspektivní datová rozhraní 

   Author: Čermák Jan; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Šaroch Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Počítačové modely pro aplikaci pohybových dat 

   Author: Dolejš Jan; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Buriánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Podobnost náhodných množin 

   Author: Bogdan Radović; Supervisor: Helisová Kateřina; Opponent: Staněk Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Náhodné množiny jsou v posledních letech velmi důležitým prostředkem pro modelování různých jevů v biologii, geologii, v lékařství, materiálových vědách atd. Obvykle je snahou nalézt pro jejich realizace vhodný model, ale ...
  • Pokročilý plánovač pro autonomní ovládání experimentu WILLIAM 

   Author: Michal Ščupák; Supervisor: Janout Petr; Opponent: Hruška Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření experimentu WILLIAM o pokročilý plánovač událostí snímání. Systém WILLIAM snímá oblohu a vyžadoval plánovač událostí snímání. Implementovaný plánovač poskytuje uživatelsky ...
  • Porovnání televizních zobrazovacích systémů 

   Author: Dvořák Lukáš; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání účinnosti moderních standardů pro kompresi videa 

   Author: Strnad Oldřich; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Porovnání účinnosti moderních standardů pro kódování videa 

   Author: Adolf Jindřich; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Anisimova Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Použití matematického modelu vnitřního ucha pro studium stavu sluchu pomocí otoakustických emisí 

   Author: Klimeš Ondřej; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Vetešník Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Evokované otoakustické emise zkr. (E)OAE jsou akustické signály generované v hlemýždi v závislosti na vstupní stimulaci. Tuto odezvu lze měřit ve zvukovodu. Při diagnostice percepčních poruch sluchu může pomoci lokalizovat ...
  • Programová podpora astronomických snímacích systémů 

   Author: Del Campo Matyáš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Proudový zdroj pro impedanční tomografii 

   Author: Rösler Jakub; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Cagáň Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací zdroje proudu určeného pro impedanční tomografii materiálů s nízkou vodivostí. Přesněji se jedná o převodník napětí-proud s amplitudou výstupního napětí až 500 V s vysokým vnitřním ...
  • Průzkum trhu pro aplikace internetu věcí 

   Author: Novák Jakub; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Staša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem této práce je analyzovat IoT trh jako celek jak z hlediska firem pracujících v tomto oboru, tak z hlediska koncových zákazníků, a na základě těchto informací identifikovat část trhu s největším možným potenciálem a ...
  • Přístupový systém 

   Author: Hyhlík Tomáš; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Účelem této práce je navrhnout, sestavit v koncepci embedded a naprogramovat systém pro řízení přístupu do domu, místnosti či objektu s použitím RFID technologie. Dále se tato práce zaměřuje na bezpečnost navrženého systemu. ...
  • Rádiové rozhraní rádiových metropolitních sítí WiMAX 

   Author: Tenkl Michal; Supervisor: Žalud Václav; Opponent: Kocur Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Realizace zpožďovacího efektu 

   Author: Švejda Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Redukce šumu v obrazu 

   Author: Pešout Pavel; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Referenční prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a sluchátka Sennheiser HD 650 

   Author: Šlegl David; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá způsobem jak stanovit referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku. Tyto hladiny byly stanoveny pro sluchátka Sennheiser HD 650 na základě provedených měření prahu slyšení pomocí ...
  • RFID automat 

   Author: Šubčík Zdeněk; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Kypus Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)