Now showing items 66-85 of 225

  • Jazykové modely pro rozpoznávání řeči v různých tematických oblastech 

   Author: Valíček Jiří; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kalibrace digitálního fotoaparátu pro speciální aplikace 

   Author: Nedvěd Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kartový přístupový systém 

   Author: Viktor Bohuněk; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Cílem této práce je připravit základ pro budování vlastních elektronických systémů kontroly vstupu. Požadavky byly čerpány z technické normy ČSN EN 60839-11-1. V úvodu práce jsou krátce představena již existující komerční ...
  • Klasifikace hudebních žánrů pomocí MFCC 

   Author: Melechovský Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Pobořil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatické klasifikace hudebních žánrů. Cílem je vytvořit algoritmus schopný třídit hudbu dle hudebních žánrů. Audio signál se nejdříve dělí na kratší časové úseky zvané ...
  • Klíčovaný generátor harmonického signálu 

   Author: Kučera Michal; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Máša Pavel
   Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace klíčovaného generátoru harmonického signálu. Harmonický signál je generován na principu DDS mikrokontrolérem PIC32. Vzorky signálu jsou kvantovány 12 bity. Parametry signálu ...
  • Klíčovaný generátor harmonického signálu 

   Author: Kučera Michal; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Máša Pavel
   Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace klíčovaného generátoru harmonického signálu. Harmonický signál je generován na principu DDS mikrokontrolérem PIC32. Vzorky signálu jsou kvantovány 12 bity. Parametry signálu ...
  • Kmitočtová kalibrace rádiových zařízení v pásmu 868 MHz 

   Author: Růžička Jan; Supervisor: Matějka Štěpán; Opponent: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Knihovna funkcí pro generování signálu systému GLONASS 

   Author: Rákosník Martin; Supervisor: Kačmařík Petr; Opponent: Puričer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kolorimetrická kalibrace multiview videosekvencí 

   Author: Paroulek Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komparační spektrofotometr 

   Author: Pospíšil Jakub; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Komprese animovaného mluvčího znakového jazyka 

   Author: Smolák Lukáš; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Švachula Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Komprese stereoskopického videa 

   Author: Toman Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem metod zpracování a komprese stereoskopického videa, zejména se zaměřením na nesymetrické kódování. Dále bylo navrženo experimentální řešení umožňující posoudit vliv ztrátové komprese ...
  • Konverze orbitálních parametrů družic GNSS 

   Author: Fejtek Michael; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kybernetické vozidlo 

   Author: Kopecký Jan; Supervisor: Máša Pavel; Opponent: Horčík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Laboratorní napájecí stabilizovaný zdroj řízený mikroprocesorem 

   Author: Brandštýl Vojtěch; Supervisor: Matějka Štěpán; Opponent: Horevaj Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní úloha na téma reproduktorových výhybek 

   Author: Krista Jakub; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Sýkora Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Cílem práce je vytvořit laboratorní úlohu, která by demonstrovala vliv výhybek na reproduktorovou soustavu. Řešením bylo vyrobit laboratorní přípravek, kterým by bylo možné měnit dělící kmitočty pro jednotlivé reproduktory, ...
  • Lokalizace zdroje zvuku ve stereofonním záznamu 

   Author: Štemberg Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Štorek Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Long-Distance Digital Troposcatter and Ionoscatter Radio Communication in HF/VHF/UHF band 

   Author: Jakub Horáček; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem této práce je seznámit se se základy rádiových komunikací za použití troposférického/ionosférického šíření signálu a shrnout tyto témata. Poté projít dostupné modely přenosových kanálů a některé pokročilé metody, ...
  • Materiál pro subjektivní testy kvality multimediálních signálů 

   Author: Němeček Petr; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody detekce a odhadu vzdálenosti překážek pomocí stereoskopického systému 

   Author: Plechatý Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)