Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 146

  • Hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka 

   Autor: Bashkatova Daria; Vedoucí práce: Bernas Martin; Oponent práce: Švachula Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se ve svém teoretickém základu věnuje rozebíraní modelu lidského zrakového systému HVS, který je brán v úvahu navrhovanou metodou hodnocení kvality obrazu znakového mluvčího. Po zkoumání celého přehledu ...
  • Měření parametrů analogového záznamu 

   Autor: Kritskii Vladislav; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena klasifikace predložených typu ...
  • Detekce hudebních žánrů pro účely masteringu gramofonových desek 

   Autor: Bartoš Jaroslav; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Pobořil Adam
   Tato práce se zabývá automatickou detekcí hudebních žánrů. Je zde popsána základní problematika a nejčastěji aplikované principy. Práce zkoumá vliv použití různých parametrů při použití modelu k-nearest neighbours (KNN). ...
  • Hodnocení kvality digitalizace zvukové stopy filmu 

   Autor: Dvořák Jan; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Fikejz Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá subjektivními testy kvality zvuku. Úkolem bylo vytvo-řit kolekci vzorků z dodaných zvukových přepisů a následně z nich sestavit a provést testy kvality různých metod přepisu zvukové stopy ...
  • Aplikace metod segmentace popředí 

   Autor: Kozitsyna Anastasia; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Fritsch Lukáš
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem a aplikací algoritmů segmentace popředí z videosekvencí pořízených nepohyblivou kamerou. První část práce je rozbor pojmů použitých ve výkladu. Druhá část je věnována popisu algoritmů ...
  • Měření vlivu akustických prvků na pole v malé místnosti 

   Autor: Fikr Jaroslav; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Vitvar Martin
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem difuzorů se zabudovaným Helmholtzovým rezonátorem na prostorovou akustikou malých místností. V první části pojednává o základních pojmech akustiky, seznamuje se základními veličinami, ...
  • Měření nelineárního zkreslení mikrofonů 

   Autor: Kolář Jakub; Vedoucí práce: Honzík Petr; Oponent práce:
   Tato práce se zabývá implementací metody měření nelineárního zkreslení jednoho nelineárního systému při sériovém zapojení dvou nelineárních systémů - reproduktor a mikrofon. Tato metoda zkoumá nelineární zkreslení včetně ...
  • Modernizace systému pro generování individuálních šifrových textů 

   Autor: Smutný Miroslav; Vedoucí práce: Vaněk Tomáš; Oponent práce: Bezpalec Pavel
   Tato bakalářská práce se věnuje popisu a implementaci nových funkcí a opravě chyb v aplikaci Cypher, která se využívá na Katedře telekomunikační techniky FEL ČVUT ke generování a odesílání individuálních šifrových textů ...
  • Akustická analýza větného důrazu ze čtených promluv u pacientů s poruchou CNS 

   Autor: Brůna Michal; Vedoucí práce: Tykalová Tereza; Oponent práce: Bořil Tomáš
   Tato bakalarska prace se zabyva objektivnimi metodami hodnoceni kvality zvukovych zaznamu. Pomoci standardnich algoritmu signaloveho zpracovani a pomoci analyzy modelem slyseni byly porovnany nahravky z optickeho archivniho ...
  • Barevná reprezentace atmosférických jevů ze systému WILLIAM 

   Autor: Krauz Lukáš; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Ústředním tématem této bakalářské práce je vyhodnocení a ověření vhodnosti barevných prostorů k detekci atmosférických jevů celooblohovým systémem WILLIAM. K dosažení a potvrzení funkčnosti tohoto problému je nezbytné ...
  • Identifikace gramofonové desky podle krátké zvukové ukázky 

   Autor: Král Václav; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Lebr Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Cílem práce bylo vytvořit systém k identifikaci gramofonové desky podle krátké zvukové ukázky z této desky. Z originálních nahrávek byly vypočteny parametry, které byly spolu s názvem dané desky uložené do databáze. Následně ...
  • Výukové úlohy na číslicovém signálovém procesoru 

   Autor: Šmíd Dominik; Vedoucí práce: Zahradník Pavel; Oponent práce: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem algoritmu rozpoznání tónu hudebního nástroje, jeho implementací na vývojovém přípravku s číslicovým signálovým procesorem a odladěním aplikace pro práci v reálném čase. Zjištěné tóny jsou ...
  • Úprava akustiky učebny 

   Autor: Nováček Filip; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá prostorovou akustikou přednáškových síní menších rozměrů a jejím cílem bylo navrhnout úpravy akustických vlastností zadaných místností. Práce popisuje základní přístupy k šíření zvuku v ...
  • Laboratorní úloha na téma reproduktorových výhybek 

   Autor: Krista Jakub; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Sýkora Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Cílem práce je vytvořit laboratorní úlohu, která by demonstrovala vliv výhybek na reproduktorovou soustavu. Řešením bylo vyrobit laboratorní přípravek, kterým by bylo možné měnit dělící kmitočty pro jednotlivé reproduktory, ...
  • Objektivní hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka 

   Autor: Rousek Marek; Vedoucí práce: Bernas Martin; Oponent práce: Švachula Zdeněk
   Bakalářská práce ve své teoretické části pojednává o modelu lidského vidění HVS, který lze využít pro objektivní hodnocení kvality obrazu v oblasti televizní techniky. Na základě přehledu jednotlivých objektivních metod a ...
  • Klíčovaný generátor harmonického signálu 

   Autor: Kučera Michal; Vedoucí práce: Pokorný Martin; Oponent práce: Máša Pavel
   Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace klíčovaného generátoru harmonického signálu. Harmonický signál je generován na principu DDS mikrokontrolérem PIC32. Vzorky signálu jsou kvantovány 12 bity. Parametry signálu ...
  • Detekce a analýza zornice lidského oka 

   Autor: Koshel Carin; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Dušek Jaroslav
   Náplní této bakalářské práce je problematika rychlé detekce a analýzy zornice oka. Teoretický úvod práce je věnován popisu vybraných metod detekce zornice, dále možných metod předzpracování obrazu a jsou také shrnuty ...
  • Mobilní aplikace pro ovládání inteligentního lůžka 

   Autor: Andrássy Filip; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Novák Miroslav
   Cílem práce je vytvořit aplikaci pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Jedná se o jednoduchý program, který slouží na ovládaní inteligentního lůžka za pomoci IOIO Boardu. Aplikace s IOIO Boardem komunikuje ...
  • Komprese stereoskopického videa 

   Autor: Toman Jan; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem metod zpracování a komprese stereoskopického videa, zejména se zaměřením na nesymetrické kódování. Dále bylo navrženo experimentální řešení umožňující posoudit vliv ztrátové komprese ...
  • Metody subjektivních poslechových testů kvality přepisu zvukové stopy na filmu 

   Autor: Štěpánková Ivana; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Neubauer Petr
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality přepisů zvukové stopy na filmech. Úkolem práce je vytvoření vzorků z dodaných zvukových přepisů, pomocí kterých budou následně vytvořeny subjektivní poslechové testy. Cílem ...