Now showing items 1-20 of 244

  • Nástroje pro sledování očních pohybů v systému pro virtuální realitu 

   Author: Radek Nesnídal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Šimka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Cílem této práce bylo vytvoření vhodného prostředí, kde by mohli probíhat experimenty se sledováním očních pohybů, a zároveň připravení podpory pro demonstrační úlohu. Byl podán přehled moderních technik pro využití sledování ...
  • Porovnání modelů lokalizace zdroje zvuku člověkem 

   Author: Aneta Drhová; Supervisor: Rund František; Opponent: Veselá Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokalizace zdroje zvuku člověkem. Byly vytvořeny dva modely napodobující chování lidského slyšení se zaměřením na určování polohy zdroje umístěného v prostoru. Zkoumán je zejména ...
  • Zařízení pro automatické testování napájecích zdrojů 

   Author: František Beránek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické testování zdrojů. Systém se skládá z aplikace pro PC tvořené pomocí frameworku Qt a přípravku s mikrokontrolerem STM32F072RB. Tyto funkční bloky jsou propojeny ...
  • Využití technologie blockchain v prostředí internetu věcí 

   Author: Martin Javorský; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Nentvich Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím technologie blockchain v IoT systémech. Obsahuje vysvětlení principů fungování blockchainu/Tangleu a internetu věcí. Výhody a nevýhody jejich propojení, možnosti využití a v neposlední ...
  • RGB LED světlo se vzdáleným ovládáním 

   Author: Filip Křemen; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Práce se zabývá navržením RGB LED driveru a následným dálkovým ovládáním pomocí modulu Xbee. V úvodu jsou popsané IoT systémy a jejich protokoly. Dále jsou v práci vysvětleny principy PWM modulace při řízení LED. Následuje ...
  • Využití sledování očních pohybů pro hodnocení orientace ve virtuálním akustickém prostoru 

   Author: Vojtěch Mičín; Supervisor: Rund František; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce pojednává o návrhu využití funkce sledování očních pohybů pro orientaci ve virtuálním akustickém prostoru (VAS). Popisuje použité zařízení a experimenty, jež měly na návrh vliv. Je uveden proces návrhu a ...
  • Přesnost systémů rádiového určování polohy 

   Author: Petr Šimek; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce se zabývá popisem metod používaných v rádiových systémech k určování polohy. Jsou popsány i jednotlivé metody sloužící k měření úhlů (AoA, AoD) a vzdáleností (RSSI, TOA, TDOA) a způsoby, jak lze z těchto hodnot ...
  • Bicí automat 

   Author: Marek Vavřínek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bursík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce popisuje realizaci bicího automatu. Bicí automat byl naprogramován ve vývojovém prostředí Processing. Do zařízení byl implementován 16 poziční sekvencer s 16 různými kanály obsahující 16 různých zvuků bicích ...
  • Implementace instrukční sady pro RISC-V procesor 

   Author: Martin Laštovka; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací kritické kombinační cesty v digitalním systému s nízkým příkonem a malou plochou, který obsahuje RISC-V procesor. Kritická cesta existuje v rámci rozhraní instrukční paměti ...
  • Multikonstelační GNSS přijímač, sledování signálu 

   Author: Anastas Nikolov; Supervisor: Svatoň Jiří; Opponent: Hynek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Sledování signálu je důležitou součástí každého GNSS přijímače. Jde o klíčovou součást, která umožňuje zůstat v synchronizaci s příchozím signálem a demodulovat přenášená data. Mnoho inženýrů však přistupuje k zpětnovazebním ...
  • Aplikace depozice atomárních vrstev pro struktury fotovoltaických článků 

   Author: Ruslanbek Ablataev; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Fejfar Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Atomic layer deposition (ALD) je metoda depozice z plynné fáze, která umožňuje nanášení tenkých nanometrových vrstev materialu bez drobných otvorů. Díky samoomezujícím reakcím zahrnutým v procesu, ALD poskytuje vynikající ...
  • Konexe na diferencovatelných varietách 

   Author: Martin Šimák; Supervisor: Velebil Jiří; Opponent: Bohata Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Jedním z cílů této práce je v plném měřítku uvést rozsáhlou diferenciální strukturu na hladké varietě. Abychom toho dosáhli, prozkoumáme nejprve jednotlivé aspekty její definice. Dále na varietách uvedeme tečnou strukturu, ...
  • Implementace fyzické vrstvy komunikačního systému v rádiové testovací platformě 

   Author: Michael Kimmer; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Cílem této práce je seznámit se se základy bezdrátové digitální komunikace na fyzické vrstvě. Tyto znalosti jsou ověřeny algoritmickým návrhem vysílače s konvolučním kodérem a QPSK modulací, modelu kanálu a přijímače s ...
  • Perspektivní pohony pro elektrická vozidla 

   Author: Radim Nejedlý; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Fajtl Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá pohony lehkých elektrických vozidel. Předně je provedena rešerše v této oblasti a dále se práce věnuje samotnému návrhu. Cílem práce byl návrh trakčního pohonu s využitím softwarového prostředí ...
  • Hyperfunkce jedné proměnné 

   Author: Josef Sobotka; Supervisor: Bohata Martin; Opponent: Hamhalter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Práce pojednává o základních aspektech teorie hyperfunkcí jedné reálné proměnné. Jejím hlavním cílem je uchopení této problematiky tak, aby byla přístupná širokému okruhu čtenářů. Postupně prozkoumáme různé operace na ...
  • Bezdrátové síťové kódování fyzické vrstvy v jednoduchých síťových topologiích s realistickými modely kanálu 

   Author: Richard Elsner; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Cílem této bakalářské práce je aplikování principů WPNC a teorie detekce a estimace v jednoduché komunikační topologii. Čtenář bude nejdříve seznámen s nezbytnými teoretickými základy, následně s problematikou pro příklad ...
  • Bezdrátový motion capture sensor pro virtuální reality 

   Author: Jakub Jirout; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Motion capture se v posledních dvou desetiletích stal nedílnou součástí animovaných filmů a her. Existuje řada způsobů snímání lidského pohybu, které se liší náročností a cenou. Jeden z těchto způsobů je snímání pomocí IMU ...
  • Využití SDR v LoRaWAN sítích 

   Author: Jan Zlevor; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Puričer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem práce je sestrojit funkční LoRa transceiver na platformě LimeSDR za využití programových prostředků v GNU Radio. Jádro transceiveru je implementováno jako bloky pro kodér a dekodér v GNU Radio. Blok pro dekodér byl ...
  • Automatický systém hydroponického pěstování rostlin 

   Author: Matěj Kerner; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Boháč Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce popisuje, jak fungují hydroponické systémy a jaké jsou možnosti při jejich stavbě. Je zde podrobně popsáno, jak lze pracovat s cirkulací vody, umělým osvětlením či zasazením různých senzorů do systému ...
  • Depozice atomárních vrstev 

   Author: Karolína Veselá; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Rozvoj mikroeletrotechnického průmyslu vede ke zmenšování rozměrů polovodičových součástek, a proto vyvstává poptávka po materiálech z tenkých vrstev. Využití metody depozice atomárních vrstev přineslo vlnu zájmu díky jejím ...