Now showing items 1-20 of 227

  • Využití SDR v LoRaWAN sítích 

   Author: Jan Zlevor; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Puričer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem práce je sestrojit funkční LoRa transceiver na platformě LimeSDR za využití programových prostředků v GNU Radio. Jádro transceiveru je implementováno jako bloky pro kodér a dekodér v GNU Radio. Blok pro dekodér byl ...
  • Automatický systém hydroponického pěstování rostlin 

   Author: Matěj Kerner; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Boháč Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce popisuje, jak fungují hydroponické systémy a jaké jsou možnosti při jejich stavbě. Je zde podrobně popsáno, jak lze pracovat s cirkulací vody, umělým osvětlením či zasazením různých senzorů do systému ...
  • Depozice atomárních vrstev 

   Author: Karolína Veselá; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Rozvoj mikroeletrotechnického průmyslu vede ke zmenšování rozměrů polovodičových součástek, a proto vyvstává poptávka po materiálech z tenkých vrstev. Využití metody depozice atomárních vrstev přineslo vlnu zájmu díky jejím ...
  • Typy funkcionálního kalkulu pro operátory a matice 

   Author: Erik Rapp; Supervisor: Hamhalter Jan; Opponent: Bohata Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s nejběžnějšími typy funkcionálního kalkulu v kontextu obecných Banachových algeber, což zahrnuje holomorfní a spojitý funkcionální kalkulus, a ukázat typické aplikace, především ...
  • Network Channel State Estimation for WPNC Radio Networks 

   Author: Matěj Červený; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tématem této práce je zpracování stochastických signálů MAC fáze jednoduchých WPNC rádiových sítí. Čtenáři se nejprve seznámí se základy digitální komunikace, estimace a kódování na fyzické vrstvě sítě (WPNC). Práce je ...
  • Modulární hudební syntezátor 

   Author: David Tupý; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Urban Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Práce obsahuje pohled do světa modulárních syntezátorů. Zabývá se zejména návrhem a implementací hudebního syntezátoru doplněného o sekvencer. Konkrétně jde o tyto moduly: VCO, VCA, LFO, VCF a generátor šumu. Navrženy jsou ...
  • Zpracování obrazu pro digitální holografii 

   Author: Petr Škába; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Digitální holografie je jednou ze tří nových, slibných 3-D zobrazovacích metod, které výbor JPEG zvažuje pro budoucí standardizaci jako JPEG Pleno. Už nyní se digitální holografie používá v odvětvích jako je věda, inženýrství, ...
  • Podobnost náhodných množin 

   Author: Bogdan Radović; Supervisor: Helisová Kateřina; Opponent: Staněk Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Náhodné množiny jsou v posledních letech velmi důležitým prostředkem pro modelování různých jevů v biologii, geologii, v lékařství, materiálových vědách atd. Obvykle je snahou nalézt pro jejich realizace vhodný model, ale ...
  • Návrh sférického mikrofonního pole 

   Author: David Vagner; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Práce se zaobírá návrhem hardwarové části sférického mikrofonního pole pro univerzální použití. Pole je navrženo pro realizaci pomocí 3D tisku z důvodu snadné změny rozmístění akustických senzorů a snadné realizace ve ...
  • Fázové změny zvukového signálu a jejich vliv na vjem 

   Author: Jan Smékal; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Oramus Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá vlivem změn ve fázovém spektru signálu na jeho sluchový vjem. Pro zjištění, zda májí tyto změny postřehnutelný vliv na sluchový vjem, byl uskutečněn poslechový test skládající se ze tří částí. První ...
  • Analýza fázového závěsu (PLL) na úrovni elektronických prvků nástroji CAD 

   Author: Tomáš Ficnar; Supervisor: Dobeš Josef; Opponent: Míchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá principem fázového závěsu a jeho návrhem na úrovni elektrických prvků pomocí simulátoru Micro-cap 12 . Je popsán princip jednotlivých funkčních bloků a je definován fázový závěs se třemi různými napětím ...
  • Systém pro automatizaci domácnosti 

   Author: Samuel Trávníček; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro automatizaci domácnosti v jazyce C++, včetně hardwaru v podobě řídicí jednotky. Zvláštní pozornost věnuje řešení pomocí zásuvných modulů v jazyce LUA. Dále ...
  • Diferenciální formy a elektrodynamika 

   Author: Josef Gajdůšek; Supervisor: Bohata Martin; Opponent: Jelínek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá klasickou teorií elektromagnetického pole vyjádřenou v jazyce diferenciálních forem. První část obsahuje krátký úvod do teoretického pozadí, zatímco ve druhé části uvedeme elektromagnetickou ...
  • Analýza účinnosti algoritmů ztrátové komprese obrazu 

   Author: Jan Ošťádal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem této práce je prozkoumat kvalitu komprese a efektivitu 5 různých obrazových formátů a jejich ztrátových kompresí. Pro tento účel bylo z databáze stovky fotografií s vysokým rozlišením vybráno 20 obrázků na základě ...
  • Long-Distance Digital Troposcatter and Ionoscatter Radio Communication in HF/VHF/UHF band 

   Author: Jakub Horáček; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem této práce je seznámit se se základy rádiových komunikací za použití troposférického/ionosférického šíření signálu a shrnout tyto témata. Poté projít dostupné modely přenosových kanálů a některé pokročilé metody, ...
  • Zpracování signálů FMCW radaru 24/120GHz 

   Author: Emil Jiří Tywoniak; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Adler Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce dokumentuje návrh, realizaci a funkcionalitu zařízení vzorkující základní pásmo radaru, jeho firmware k akvizici dat a přenos přes USB a programové vybavení pro osobní počítač. Systém byl navrženo pro testovací ...
  • Modelování ozvučení pomocí reproduktorových sloupů 

   Author: Matěj Hužvár; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce Modelování ozvučení pomocí reproduktorových sloupů se zabývá vytvořením a zkoumáním modelu chování zvuku šířeného ze soustavy line array reproduktorů ve velkém prostoru. Zkoumán je zejména vliv tvarování sloupu na ...
  • Modernizace fotografického zvětšovacího přístroje a realizace řídicí elektroniky 

   Author: Tomáš Sap; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce pojednává o modernizaci zvětšovacího přístroje s použitím LED světelného zdroje. Za tímto účelem nejprve popisuje teorii a postupy konvenční analogové fotografie se zaměřením především na oblasti spojené s pozitivním ...
  • Dispersní charakteristiky houbičkové struktury 

   Author: Martin Henych; Supervisor: Macháč Jan; Opponent: Hudlička Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Práce pojednává o planárních metamateriálech pracujících jako anténa s vytékající vlnou. Cílem práce je vhodně zvoleným způsobem analýzy navrhnout, odsimulovat a vyrobit planární strukturu, která bude vykazovat vlastnosti ...
  • SW řešení systému pro navigaci uvnitř budov s využitím komunikace ve viditelném světle 

   Author: Martin Suda; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Cílem této práce je návrh implementace komunikačního systému pro navigaci uvnitř budov s využitím komunikace ve viditelném světle. V úvodu práce je teoreticky popsána problematika navigace uvnitř budov z dostupných zdrojů, ...