Now showing items 1-20 of 260

  • Úschovné boxy se vzdáleným ovládáním a možností rezervace 

   Author: Ondřej Novotný; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Práce se zabývá návrhem systému úschovných boxů a následným jeho vytvořením pro fungování v testovacím režimu. V rámci druhé kapitoly je představeno IoT a požadované fungování systému. Třetí kapitola se věnuje návrhu systému ...
  • Návrh laboratorních úloh v prostředí TIA Portal 

   Author: Jakub Špicar; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kocur Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá navrhem a implementací virtuální sladovny pivovaru pro potřeby laboratorních úloh zabývajících se uvedením do problematiky programování programovatelných logických automatů. V teoretické ...
  • Rozptyl elektromagnetické vlny na pohybujícím se dobře vodivém objektu 

   Author: Tomáš Duspiva; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Šroubová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato práce se zabývá základními postupy výpočtu rozptylu elektromagnetického pole na pohybujícím se dobře vodivém objektu. Řešení využívá speciální teorii relativity a techniky frame-hopping. Elektrodynamika je popsána ...
  • Rozptyl elektromagnetické vlny na planární dvoudimenzionálně periodické struktuře 

   Author: Šimon Hykl; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Karban Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato práce se věnuje popisu rozptylové úlohy v rámci dobře vodivých plošných objektů vykazujících periodicitu ve dvou směrech. Je ukázáno, že periodické rozšíření Greenovy funkce pro volný prostor poskytuje řešení ekvivalentní ...
  • Letový počítač pro malou raketu 

   Author: Aleš Zapadlo; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Nentvich Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato práce představuje proces návrhu a realizace letového počítače vyvinutého pro malou raketu soutěžící v roce 2023 v soutěži Czech Rocket Challenge. Letový počítač musel splňovat různé požadavky vztahující se k elektronice, ...
  • Bezdrátové hlasovací zařízení 

   Author: Michal Hašl; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá realizací bezdrátového hlasovacího zařízení. Návrh je proveden jako systém IoT. Použitou komunikační technologií je nízkopříkonová LPWAN. Rešeršní část práce je zaměřena na výběr vhodné LPWAN ...
  • Optimalizace přenosu dat v LPWAN sítích z hlediska energetické náročnosti 

   Author: Vojtěch Masný; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Úkolem této práce je snížit energii potřebnou k vyslání krátké zprávy v LPWAN síti, aby bylo možné zařízení napájet z energy harvestoru. V teoretické části jsou porovnány dostupné LPWAN sítě a dále je podrobně popsána ...
  • Měření vlastností kapalin pomocí impedanční spektroskopie 

   Author: Aleksandar Ristić; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bouřa Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá monitorováním stavu oleje elektrochemickou impedanční spektroskopií. Cílem bylo vytvořit levné zařízení, které měří kapalinu průběžně a vyhodnocuje její stav. Zařízení se zaměřuje na detekci vody, ...
  • Algoritmy určování polohy pomocí komunikace ve viditelném světle 

   Author: Šimon Ondřej; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bosák Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Cílem této práce je návrh metod pro určování polohy pomocí komunikace ve viditelném světle. Důraz je kladen zejména na jejich využití ve vnitřních prostorech. Nejprve je vysvětleno z jakého důvodu je důležité se určováním ...
  • Implementace standardu JESD204B na FPGA umožňující připojení vysokorychlostních A/D převodníků se vzorkovací frekvencí vyšší než 250 MSPS 

   Author: František Boháček; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Cílem této práce je vytvoření přijímače protokolu JESD204B, který se používá pro vysokorychlostní AČ převodníky (250 milionů vzorků za vteřinu nebo více). Přijímač byl implementován v jazyce VHDL. Byly vytvořeny komponenty ...
  • Modulární měřicí přístroj 

   Author: Jan Hamacek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací platformy pro měřicí přístroje. V první části jsem se zaměřil na návrh standardizovaného modulárního měřicího přístroje. Poté jsem realizoval přístroj včetně softwaru pro jeho provoz. ...
  • Charakterizace povrchů diamantových struktur 

   Author: Rudolf Stanko; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Holovský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Táto práca uvedie čitateľa do základov o syntetických diamantoch. Stručne vysvetlí rôzne typy výroby a typy diamantov v závislostí od ich vlastností. Neskôr sa pozrie na vlastnosti uzko späté s použitím v elektrotechnickom ...
  • Programové vybavení pro digitalizaci a následné zpracování archivních filmových materiálů 

   Author: Timur Sibgatullin; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
   Tato práce se zabývá potřebnou znalostí a předpoklady pro digitalizaci filmových materiálů s použitím digitálních zrcadlovek, jako jsou například koncepty digitálních obrazů, optické hustoty, logaritmického kódování, HDR ...
  • Elektroakustický měnič s lineárním motorem 

   Author: Lukáš Horník; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Motl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
   Předložená práce se zabývá možností využití lineárního motoru jako pohonu pro elektroakusticky měnič. Teoretický úvod práce popisuje základní vlastnosti elektroakustických měničů a lineárních motorů a jejich využití pro ...
  • Vlastnosti miniaturních mikrofonů 

   Author: Jan Plaček; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Červenka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
   Práce se zabývá popisem modelu MEMS elektrostatického mikrofonu. Vychází se z teorie položené Zdeňkem Škvorem v knize Elektroakustika a akustika z roku 2012. Celý model je postaven na výpočtu průměrné výchylky, ze které ...
  • IoT časovač 

   Author: Jakub Kadlec; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
   Práce se zabývá návrhem a implementací IoT časovače a budíku propojeného s webovou službou Google Kalendář. Jako platforma byl zvolen jednodeskový počítač Raspberri Pi v kombinaci s dotykovým displejem a~příslušenstvím ...
  • Nástroje pro sledování očních pohybů v systému pro virtuální realitu 

   Author: Radek Nesnídal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Šimka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Cílem této práce bylo vytvoření vhodného prostředí, kde by mohli probíhat experimenty se sledováním očních pohybů, a zároveň připravení podpory pro demonstrační úlohu. Byl podán přehled moderních technik pro využití sledování ...
  • Porovnání modelů lokalizace zdroje zvuku člověkem 

   Author: Aneta Drhová; Supervisor: Rund František; Opponent: Veselá Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokalizace zdroje zvuku člověkem. Byly vytvořeny dva modely napodobující chování lidského slyšení se zaměřením na určování polohy zdroje umístěného v prostoru. Zkoumán je zejména ...
  • Zařízení pro automatické testování napájecích zdrojů 

   Author: František Beránek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické testování zdrojů. Systém se skládá z aplikace pro PC tvořené pomocí frameworku Qt a přípravku s mikrokontrolerem STM32F072RB. Tyto funkční bloky jsou propojeny ...
  • Využití technologie blockchain v prostředí internetu věcí 

   Author: Martin Javorský; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Nentvich Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím technologie blockchain v IoT systémech. Obsahuje vysvětlení principů fungování blockchainu/Tangleu a internetu věcí. Výhody a nevýhody jejich propojení, možnosti využití a v neposlední ...