Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 185

  • Internetové rozhraní využívající FPGA 

   Autor: Kouřil Vojtěch; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Rozehnal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této práce je využití pole FPGA k přenosu dat po síti. První část práce pojednává o hradlových polích FPGA, jejich stavbě a využití. Věnuje se také návrhu v poli FPGA a pojednává o návrhovém jazyce VHDL. Práce obsahuje ...
  • WPNC Coding in Simple Radio Networks 

   Autor: Lukáč Jozef; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Hekrdla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tenhle dokument stručně vysvětluje hlavní myšlenky WPNC (Kódování na fyzické vrstvě sítí), koncept obousměr-ného kanálu s jedným přeposílacím uz-lem (2WRC) a "motýlí topologie" sítě. Cílem této práce je přezkoumat závis-lost ...
  • Distributed Signal Processing in Radio Communication Networks 

   Autor: Kolář Jakub; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Hekrdla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení se s lineárním konsenzuálním algoritmem nad grafy. Jde o distribuovaný iterativní algoritmus, který pracuje s hodnotami přiřazenými vrcholům grafu a jehož cílem je, aby asymptoticky ...
  • Experimental Tranceiver Platform for Verification of Coding and Processing in Radio Communications 

   Autor: Kršek Ladislav; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Hynek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   The main purpose of this thesis is to establish transceiver platform with USRP (Universal Software Radio Peripheral) N210 from Ettus Research company. Thanks to this platform users should be able to test their Matlab or ...
  • Proudový zdroj pro impedanční tomografii 

   Autor: Rösler Jakub; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Cagáň Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací zdroje proudu určeného pro impedanční tomografii materiálů s nízkou vodivostí. Přesněji se jedná o převodník napětí-proud s amplitudou výstupního napětí až 500 V s vysokým vnitřním ...
  • Coding and Signal Processing Algorithms in Single-User Radio Communications 

   Autor: Machát David; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Hynek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá elementárními algoritmy pro zpracování digitálních signálů. Zaměřuje se především na různé formy kódování, modulace a synchronizace. Jejím cílem je vytvoření funkčních modelů digitální ...
  • Modelování akustických situací s ohledem na srozumitelnost evakuačního ozvučení v tunelech 

   Autor: Hudcová Pavla; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Chmulík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou srozumitelnosti bezpečnostních hlášení v?tunelu. Tunel je obtížné akustické prostředí, a to jak z?hlediska doby dozvuku, tak úrovně hluku okolí. Evakuační rozhlas musí splňovat ...
  • Průzkum trhu pro aplikace internetu věcí 

   Autor: Novák Jakub; Vedoucí práce: Boháč Leoš; Oponent práce: Staša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem této práce je analyzovat IoT trh jako celek jak z hlediska firem pracujících v tomto oboru, tak z hlediska koncových zákazníků, a na základě těchto informací identifikovat část trhu s největším možným potenciálem a ...
  • Použití matematického modelu vnitřního ucha pro studium stavu sluchu pomocí otoakustických emisí 

   Autor: Klimeš Ondřej; Vedoucí práce: Vencovský Václav; Oponent práce: Vetešník Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Evokované otoakustické emise zkr. (E)OAE jsou akustické signály generované v hlemýždi v závislosti na vstupní stimulaci. Tuto odezvu lze měřit ve zvukovodu. Při diagnostice percepčních poruch sluchu může pomoci lokalizovat ...
  • Parametry digitálního fotoaparátu mobilního telefonu 

   Autor: Růžička Miroslav; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce přibližuje téma fotoaparátů v mobilních telefonech. Zaměřuje se na jejich parametry a popisuje nejčastěji používaný obrazový senzor CMOS. Zmíněny byly také artefakty související s CMOS obrazovými ...
  • Embedded systém měřicí stolice v konceptu IoT 

   Autor: Vítek Ondřej; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zabývá návrhem embedded systému pro měřicí stolici. Soustředí se na konfiguraci systému, na napsání vyhodnocovacího programu a na prezentaci výsledků na webový server. Dále prozkoumává další možnosti vylepšení ...
  • Měření parametrů přenosky gramofonu 

   Autor: Vimr Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zabývá mechanickým záznamem zvuku, zejména gramofonovými přenoskami a způsoby měření jejich přenosových parametrů, tedy zejména přenosové charakteristiky a kmitočtové závislosti přeslechů mezi oběma kanály. V práci ...
  • Akustika nových typů výukových prostorů 

   Autor: Macko Michal; Vedoucí práce: Jandák Vojtěch; Oponent práce: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice výukových prostor z hlediska jejich akustických vlastností, zejména pak z celkové doby dozvuku a srozumitelnosti. V první části se práce zabývá rešerší týkající se těchto ...
  • Technologie streamingu a hodnocení kvality videa 

   Autor: Žáková Kristýna; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce pojednává o technologiích a přístupech ke streamingu audiovizuálního obsahu. Popisuje rozdíly mezi online a offline streamingem, adaptivním a neadaptivním streamingem a seznamuje s nejvyužívanějšími kompresními ...
  • Ověřování parametrů mobilních datových služeb 

   Autor: Vaník Ondřej; Vedoucí práce: Zeman Tomáš; Oponent práce: Radil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá ověřováním rychlosti přenosu dat analýzou v mobilní síti operátora O2 Czech Republic a. s. v různých místech při různých situacích. Místa a situace byla vybírána s ohledem na předpokládanou ...
  • Technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního obsahu 

   Autor: Studený Rudolf; Vedoucí práce: Bednář Jan; Oponent práce: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalárská práce se zabývá kontinuálním prenosem audiovizuálního obsahu, jak takovýto prenos uskutecnit, jakých prostredku je k tomu potreba. Seznamuje s moderními technologiemi v obrazové technice, jakými jsou napr. ...
  • Metody klíčování a virtuální studio 

   Autor: Lysenko Viktoriia; Vedoucí práce: Bednář Jan; Oponent práce: Janecký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zabývá problematikou klíčování a virtuálního studia. Teoretická část se věnuje krátké historii některých filmových triků, které předcházely dnes používané metodě green screen. Dále jsou zmíněny metody digitálního ...
  • Odstraňování šumu z pohybových dat 

   Autor: Kubíček Adam; Vedoucí práce: Zatloukal Petr; Oponent práce: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Snímání pohybu, neboli Motion Capture, je odborný termín označující proces zaznamenávání pohybu reálného objektu, či interpreta a takto nasnímaná data se aplikují na digitální model, který se posléze pohybuje tak, jako ...
  • Nástroj pro pořizování dat pro wave table syntézu 

   Autor: Kartavykh Aleksandr; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zabývá pořizováním dat pro wavetable syntézu. Je zde popsána základní problematika a aplikované principy. Práce zkoumá techniky digitální syntézy zvukových signálů v kontextu hudební produkce. Na základě ...
  • Měřicí pracoviště pro elektronické hudební nástroje 

   Autor: Vyšinský Tomáš; Vedoucí práce: Zeman Tomáš; Oponent práce: Šaroch Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zaměřuje na problematiku elektronických hudebních nástrojů (EHN) a jejich využití v praxi. Úvodní část, pojednávající o základním rozdělení EHN, slouží jako základ pro další kapitoly přibližující význam a využití ...