Now showing items 159-178 of 225

  • Rádiové rozhraní rádiových metropolitních sítí WiMAX 

   Author: Tenkl Michal; Supervisor: Žalud Václav; Opponent: Kocur Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Realizace zpožďovacího efektu 

   Author: Švejda Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Redukce šumu v obrazu 

   Author: Pešout Pavel; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Referenční prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a sluchátka Sennheiser HD 650 

   Author: Šlegl David; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá způsobem jak stanovit referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku. Tyto hladiny byly stanoveny pro sluchátka Sennheiser HD 650 na základě provedených měření prahu slyšení pomocí ...
  • RFID automat 

   Author: Šubčík Zdeněk; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Kypus Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozpoznání titulu gramofonové desky podle krátké ukázky 

   Author: Moldan Václav; Supervisor: Rund František; Opponent: Lebr Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání a identifikace zvukové nahrávky. Cílem je seznámení s problematikou a implementace programu v prostředí MATLAB, který bude schopen identifikovat gramofonovou desku podle ...
  • Rychlá akvizice signálu na platformě STM32 

   Author: Ondřej Šmíd; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Nentvich Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se zaměřuje na návrh akvizičního systému na platformě STM32, uvažuje externí analogově-digitální převodník a zpracování signálu na externím zařízení. Signál je v systému uchován pomocí cache paměti. Systém je testován, ...
  • Řídicí jednotka pro Smart Lighting 

   Author: Košina Jan; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Janout Petr
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací řídicí jednotky osvětlení pro inteligentní byt. V teoretické části jsou rozebrány aspekty inteligentního osvětlení, včetně typů světelných zdrojů a možností ...
  • Řídicí systém pro solární ohřev užitkové vody 

   Author: Cuchý Petr; Supervisor: Hanžl Václav; Opponent: Konvalinka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sada úloh pro zkoumání fyziologických vlastností lidského zraku 

   Author: Hemr Jiří; Supervisor: Zatloukal Petr; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace nelineárního zvukového efektu 

   Author: Divecký František; Supervisor: Rund František; Opponent: Novák Antonín
  • Simulace soustavy kytarový reprobox - snímací mikrofon 

   Author: Mohl Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Mačák Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace zvukového pole pomocí bodových zdrojů 

   Author: Halíř Tomáš; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Červenka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Snímání a zpracování videa s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Bolek Michal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Krasula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Snímání bicí sady 

   Author: Hartmann Petr; Supervisor: Rund František; Opponent: Mrhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sonifikace polohy objektu 

   Author: Erbes Petr; Supervisor: Rund František; Opponent: Bouše Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Současné pozorování ze dvou stanic videosystému MAIA 

   Author: Daniel Šafář; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se věnuje automatické detekci meteorů založené na současném pozorování ze dvou stanic systému MAIA (Meteor Automatic Imager and Analyzer). Teoreticky je popsán princip funkce systému a způsob detekce ...
  • Spínaný preregulátor pro laboratorní zdroje 

   Author: Kouba Tomáš; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalárská práce se zabývá návrhem a realizací spínaného preregulátoru pro laboratorní zdroj. Je provedena analýza používaných zapojení, shrnutí a odvození fyzikálních vztahu. Dále jsou vypocteny jednotlivé komponenty, ...
  • Standardizované metody pro hodnocení obrazové kvality digitálních fotoaparátů integrovaných v mobilních telefonech 

   Author: Zizien Adam; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této bakalářské práce bylo vyhledat a nastudovat techniky použitelné k měření parametrů digitálních fotoaparátů integrovaných v mobilních telefonech, navrhnout a implementovat softwarové nástroje k jejich měření a ...
  • Stereoskopické displeje 

   Author: Jílek Jan; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)