Now showing items 344-363 of 373

   Subject
   UAS, augmented reality, virtual reality, remote control [1]
   UAS, augmetovaná realita, virtuální realita, dálkové ovládání [2]
   UAS, UAV, drones, georeferencing, geo-spatial database, PostgreSQL, PostGIS, geo-mapping, GoPro, camera calibration, odometry [1]
   UCD, Exploration, Prototyping, SPA, React, Flux, Responsiveness [1]
   UCD, Průzkum, Prototypování, SPA, React, Flux, Responzivnost [1]
   učení se řazení, hledání informací, strojové učení, vytváření příznaků, GoOut.cz, reálná data [1]
   UI classification,Nearby devices,Automated UI generation,Model-driven design,Context-aware UI [1]
   Umělé neuronové sítě,Relační učení,Zpracování přirozeného jazyka,Predikátová logika,Strojový překlad,Evaluační metriky [1]
   umísťování popisků do mapy, hladové algoritmy, genetické algoritmy, matematická optimalizace [1]
   user engagement,mobile applications,engagement optimization,multi-armed bandit [1]
   user experiments,research,Confidence interval,ANOVA,web application [1]
   user profiling,network security,random forest,NetFlow,ManaTI,Visualization of user profiles [1]
   uživatelské testy,intervaly konfidence,ANOVA,web aplikace [1]
   video face clustering,convolutional neural networks,face recognition,face attribute extraction [1]
   vizuální lokalizace, konvoluční neuronové sítě, mobilní robotika [1]
   VRUT,network communication,load balancing,Ray Tracing,data compression,ŠKODA AUTO a.s.,optimisation of network traffic,distributed computing [1]
   VRUT,síťová komunikace,vyvažování zátěže,Ray Tracing,komprese dat,ŠKODA AUTO a.s.,optimalizace datového toku,distribuovaný výpočet [1]
   Vyhledávání spojů,GTFS,Neo4j,Java,Spring,Angular 2,Android [1]
   WaveNet,neural networks,synthesis,synthesizer [1]
   WaveNet,neuronové sítě,zvuková syntéza,syntezátor [1]