Now showing items 222-241 of 373

   Subject
   Object detection,Multi camera tracking,fisheye camera [1]
   Object localization algorithms,people localization,deep neural networks,aerial images [1]
   object storage,distributed storage [1]
   objektové úložiště,distribuované úložiště [1]
   Odhad haplotypů,Fázování,Fragmentové fázování [1]
   odporúčacie systémy,vyhodnocovanie odporúčacích systémov,Recombee,cold start problém,recall-coverage multiobjektívne vyhodnocovanie [1]
   Odpovídání na otázky, Strukturovaná databáze znalostí, Zpracování přirozeného jazyka, YodaQA, Freebase, Neuronové sítě [1]
   optimalizace černé skříňky, symbolická regrese, náhradní model, diferenciální evoluce [1]
   optimalizace nediferencovatelných funkcí,konvexní po částech afinní funkce,lokální konzistence,binární max-plus problém [1]
   Organizace událostí, Webová aplikace, Elektronický kalendář, Grails, Groovy, Marionette, Backbone [1]
   Parsing PDF document; scientific articles reading; reference on scientific articles; [1]
   Parsování PDF dokumentů; vědecké články; reference na vědecké články; [1]
   pctgen, text modeling language, PlantUML, software analysis, UML, software analysis support [1]
   pctgen, textové modelovací jazyky, PlantUML, analýza software, UML, analytický modul [1]
   planning, STRIPS, invariant, mutex [1]
   plánování automatizace,lineární programování,teorie plánování [1]
   plánování cyklistických tras, vícekriteriální plánování [1]
   Plánování dopravy, Intermodální plánování dopravy, Integrace plánovačů dopravy, Abstrahovaná dopravní siť [1]
   plánování, nemocnice, pacient, přijímání pacientů, paralelní algoritmy, Xeon Phi, lokalní prohledávání, simulované žíhání [1]
   plánování, STRIPS, invariant, mutex [1]