Now showing items 1-20 of 373

   Subject
   Activity-based survey, travel diary, transportation model, transportation mode detection [1]
   AIXM 5.1, SQL Server, GML, Spatial database [1]
   Aktivitně-cestovní průzkum, cestovní deník, dopravní model, detekce dopravních módů [1]
   Algoritmy lokalizace objektů,lokalizace lidí,hluboké neuronové sítě,letecké snímky [1]
   Alokace vozů taxi, optimalizace taxislužby, strojové učení pro alokaci taxi, alokace limitovaných zdrojů [1]
   Analysis, PSG, EDF, Sleep, EEG, Classification, Features, Segmentation, WPF, FFT, PSD, Skewnee, Kurtosis [1]
   Analytika učení,Analýza docházky,Analýza studentských dat,Prediktivní modelování,Webová platforma analytiky učení [1]
   analýza kódu, lexikální analýza, syntaktická analýza, parsování, abstraktní syntaktický strom, AST, Java, JavaParser [1]
   analýza logov, Apache, JBoss, PostgreSQL, centralizované logovanie, ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana [1]
   Analýza, PSG, EDF, Spánek, EEG, Klasifikace, Příznaky, Segmentace, WPF, FFT, PSD, Skewness, Kurtosis [1]
   Android, iOS, multi-platform mobile framework, React Native, Apache Cordova [1]
   Android, iOS, multiplatformní mobilní framework, React Native, Apache Cordova [1]
   Android, Java, OBD, GUI, automobil, LCT, A/B testování, testování použitelnosti [1]
   Android, Mobile application, NoSQL database, Firebase, Usability testing [1]
   Android, Mobilní aplikace, NoSQL databáze, Firebase, Uživatelské testování použitelnosti [1]
   Android, OBD2, automobil, sledování, integrace aplikací [1]
   Android, OBD2, car, tracking, applications integration [1]
   Android,Adaptace,Vlastnosti uživatele,Framework,Temperament,Osobnost,Nálada [1]
   Android,Adaptation,Users features,Framework,Temperament,Personality,Mood [1]
   Android,context,context acquisition,ICPC,mobile applications,second screen [1]