Now showing items 323-342 of 373

   Subject
   technologie CUDA,mikropásková anténa,metoda momentů [1]
   teorie her, bezpečnostní hry, online učení, Stackelbergova hra, Stackelbergova rovnováha, Nashova rovnováha, střežení hranic, multi-armed bandit problém. [1]
   Teorie her, oponentní strojové učení, algoritmy, bezpečnost, detekce podvodného chování [1]
   teorie her,korelované ekvilibrium,stochastické hry,částečně pozorovatelné stochastické hry [1]
   Teorie her,Kuhn Poker,Leduc Hold'em,MaxMin,Stackelbergovo equilibrium,Counterfactual regret minimization [1]
   Teorie Her,Pašování,Quantal Response,SHARP,NFGSS,Adaptivní Chování,Bezpečnost,Behaviorální modely [1]
   teorie her,sekvenční hry,Stackelbergova rovnováha,strategie s pamětí [1]
   Teorie her,Stackelbergovy hry,hry v sekvenční formě,dynamické programování [1]
   Teorie her; Multiagentní systémy; Extenzivní forma; Korelované ekvilibrium; Stackelbergovo ekvilibrium; Stackelbergovo korelované ekvilibrium. [1]
   Time series forecasting,exponential Smoothing,ARIMA,inventory control,stochastic optimization,newsvendor model,decomposition [1]
   time series forecasting,time series,neural networks,arima,exponential smoothing [2]
   Timepix3,ATLAS-TPX,Katherine,distribuované řízení,ionizující záření,pixelový detektor,Kotlin,detektorová síť,modulární architektura,software pro akvizici dat [1]
   Timepix3,ATLAS-TPX,Katherine,distributed control,ionizing radiation,pixel detector,Kotlin,detectors network,modular architecture,data acquisition software [1]
   TMS570LS1227ZWT, CAN, N2HET, Hardware CAN, Schedule, TMS570, Hercules, Texas Instruments [1]
   TMS570LS1227ZWT, CAN, N2HET, Hardware obsluha CAN, Rozvrh, TMS570, Hercules, Texas Instruments [1]
   tourist navigation,crowdsourcing [1]
   traffic accidents,machine learning,accident severity,site hazard [1]
   Traveling Tournament, TTP, Genetický algoritmus, Programování s omezeními, CSP, Domény [1]
   TTEthernet, deterministic network, scheduling, MRCPSP-GPR, MRCPSP/max, constraint programming [1]
   TTEthernet, deterministická síť, rozvrhování, MRCPSP-GPR, MRCPSP/max, programování s omezujícími podmínkami [1]