Now showing items 662-681 of 763

   Subject
   technologie CUDA,mikropásková anténa,metoda momentů [1]
   templating [1]
   teorie her [2]
   teorie her, bezpečnostní hry, online učení, Stackelbergova hra, Stackelbergova rovnováha, Nashova rovnováha, střežení hranic, multi-armed bandit problém. [1]
   Teorie her, oponentní strojové učení, algoritmy, bezpečnost, detekce podvodného chování [1]
   teorie her,korelované ekvilibrium,stochastické hry,částečně pozorovatelné stochastické hry [1]
   Teorie her,Kuhn Poker,Leduc Hold'em,MaxMin,Stackelbergovo equilibrium,Counterfactual regret minimization [1]
   Teorie Her,Pašování,Quantal Response,SHARP,NFGSS,Adaptivní Chování,Bezpečnost,Behaviorální modely [1]
   teorie her,sekvenční hry,Stackelbergova rovnováha,strategie s pamětí [1]
   Teorie her,Stackelbergovy hry,hry v sekvenční formě,dynamické programování [1]
   Teorie her; Multiagentní systémy; Extenzivní forma; Korelované ekvilibrium; Stackelbergovo ekvilibrium; Stackelbergovo korelované ekvilibrium. [1]
   test cases generation [1]
   testing [1]
   testovanie [1]
   testování na základě modelu [1]
   testování procesů [1]
   Testování systémů [1]
   Time series forecasting,exponential Smoothing,ARIMA,inventory control,stochastic optimization,newsvendor model,decomposition [1]
   time series forecasting,time series,neural networks,arima,exponential smoothing [2]
   Timepix3,ATLAS-TPX,Katherine,distribuované řízení,ionizující záření,pixelový detektor,Kotlin,detektorová síť,modulární architektura,software pro akvizici dat [1]