Now showing items 168-187 of 373

   Subject
   landmark definition,imageset,canonical views,image retrieval,ontology,deep networks [1]
   Learning Analytics,Attendance analysis,Student data analysis,Predictive modelling,Learning Analytics dashboard [1]
   learning to rank, information retrieval, machine learning, feature extraction, GoOut.cz, real world data [1]
   letoun, letadlo, neuronová síť, NEAT, zpětnovazební učení, evoluční algoritmy [1]
   library, android, iOS, interactivity, tablet, GPS [1]
   lidské zdroje,náborový proces, java, spring, ext js, javascript, prototypování, [1]
   LIN, Interoperabilita C# a C++, C++ CLI [1]
   lock-chart,key,lock,diagonal [1]
   lock-chart,klíč,zámek,diagonála [1]
   lokalizace textu, rozpoznání textu, mobilní aplikace, text v reálné scéně [1]
   LSTM,síť modelující pravděpodobnostní směs,multiagentní model,doprava,rekurentní neuronové sítě [1]
   machine learning,artificial neural network,deep neural network,convolutional neural networks,indirect encoding,edge encoding,evolutionary algorithm,genetic programming,grammatical evolution,modular architectures [1]
   machine learning,cross-device connection,gradient boosting,downsampling,feature extraction [1]
   machine learning,robust classifiers,adversarial samples,convolutional neural networks,traffic signs classifier,Foolbox [1]
   map label placement, greedy algorithms, genetic algorithms, mathematical optimization [1]
   map matching,graphs,outlier detection,graph enhancement [1]
   mapování,graf,detekce anomálií,zlepšení grafu [1]
   master thesis,extensions,add-on,browser,XUL,XPCOM,WebExtensions,technology migration,Chrome,Firefox [1]
   Master-key system,mechanical keys,mechanical locks,boolean satisfiability programming,SAT [1]
   Match-up scheduling,F-shapes,mixed-criticality,job rejection,replication [1]