Now showing items 211-230 of 373

   Subject
   natural language generation,language model,structured data [1]
   navigace v interiérech, navigační systém, User-Centered Design, uživatelký výzkum, testování použitelnosti, nevidomí, senioři [1]
   navigační aplikace, mobilní aplikace, vozíčkáři, Android, joystick, rozpoznávání hlasu, převod textu na řeč [1]
   navigation application, mobile application, wheelchair users, Android, joystick, speech recognition, text-to-speech [1]
   Návrh sítě dodavatelského řetězce, řízení dodavatelského řetězce, SAP, SAP R/3, smíšené celočíselné lineární programování,genetický algoritmus [1]
   network traffic,web flow,similarity,malware,malicious software,security incident,cyber attack [1]
   neural networks,deep learning,LSTM,convolutional neural networks,radars,signal processing,ADAS,BSD,CVW,blind spot,computer vision,automotive,driver assistance systems [1]
   neuro-evoluce, HyperNEAT, hybridní architektura, chování, agent [1]
   neuronové sítě,hluboké učení,LSTM,konvoluční neuronové sítě,radary,ADAS,BSD,CVW,slepý úhel,zpracování signálu,počítačové vidění,automotive,asistenční systémy řidiče [1]
   neuronové sítě,nepřímé kódování,buněčné kódování,evoluční algoritmy,genetické programování,konvoluční neuronové sítě,hlubokové sítě [1]
   non-differentiable optimization,convex piecewise-affine function,local consistency,binary max-sum problem [1]
   Object detection,Multi camera tracking,fisheye camera [1]
   Object localization algorithms,people localization,deep neural networks,aerial images [1]
   object storage,distributed storage [1]
   objektové úložiště,distribuované úložiště [1]
   Odhad haplotypů,Fázování,Fragmentové fázování [1]
   odporúčacie systémy,vyhodnocovanie odporúčacích systémov,Recombee,cold start problém,recall-coverage multiobjektívne vyhodnocovanie [1]
   Odpovídání na otázky, Strukturovaná databáze znalostí, Zpracování přirozeného jazyka, YodaQA, Freebase, Neuronové sítě [1]
   optimalizace černé skříňky, symbolická regrese, náhradní model, diferenciální evoluce [1]
   optimalizace nediferencovatelných funkcí,konvexní po částech afinní funkce,lokální konzistence,binární max-plus problém [1]