Now showing items 357-373 of 373

   Subject
   video face clustering,convolutional neural networks,face recognition,face attribute extraction [1]
   vizuální lokalizace, konvoluční neuronové sítě, mobilní robotika [1]
   VRUT,network communication,load balancing,Ray Tracing,data compression,ŠKODA AUTO a.s.,optimisation of network traffic,distributed computing [1]
   VRUT,síťová komunikace,vyvažování zátěže,Ray Tracing,komprese dat,ŠKODA AUTO a.s.,optimalizace datového toku,distribuovaný výpočet [1]
   Vyhledávání spojů,GTFS,Neo4j,Java,Spring,Angular 2,Android [1]
   WaveNet,neural networks,synthesis,synthesizer [1]
   WaveNet,neuronové sítě,zvuková syntéza,syntezátor [1]
   Web applications, JavaScript, JavaScript alternatives, JavaScript libraries for displaying map in web browsers, build automatization in JavaScript environment, testing of JavaScript applications [1]
   web applications,power consumption,Linux,adaptive UI [1]
   Web usage mining,Shlukování chování uživatelů,Modelování clickstreamu,Distribuovaná reprezentace dokumentů,Částečně řízené učení,Strojové učení [1]
   Web usage mining,User behavior clustering,Clickstream modeling,Distributed representation of documents,Semi-supervised learning,Machine learning [1]
   web, mobil, hybridní, offline, Angular, Progressive apps, Cordova [2]
   web, mobile, hybrid, offline, Angular, Progressive apps, Cordova [2]
   Webové aplikace, JavaScript, alternativy JavaScriptu, JavaScriptové knihovny pro zobrazení map ve webovém prohlížeči, automatizace vývojového procesu JavaScriptových aplikací, testování JavaScriptových aplikací [1]
   webové aplikace,spotřeba energie,Linux,adaptivní UI [1]
   whois, strojové učení, variační inference, pravděpodobnost, malware [1]
   životný cyklus zamestnanca, online formulár, oprávnenia, prístupy do systému [1]