Now showing items 232-251 of 373

   Subject
   Parsing PDF document; scientific articles reading; reference on scientific articles; [1]
   Parsování PDF dokumentů; vědecké články; reference na vědecké články; [1]
   pctgen, text modeling language, PlantUML, software analysis, UML, software analysis support [1]
   pctgen, textové modelovací jazyky, PlantUML, analýza software, UML, analytický modul [1]
   planning, STRIPS, invariant, mutex [1]
   plánování automatizace,lineární programování,teorie plánování [1]
   plánování cyklistických tras, vícekriteriální plánování [1]
   Plánování dopravy, Intermodální plánování dopravy, Integrace plánovačů dopravy, Abstrahovaná dopravní siť [1]
   plánování, nemocnice, pacient, přijímání pacientů, paralelní algoritmy, Xeon Phi, lokalní prohledávání, simulované žíhání [1]
   plánování, STRIPS, invariant, mutex [1]
   PLC směrování, PLC směrovací algoritmy [1]
   počítačové vidění, vzhledávání obrázků, obrazové oblasti zájmu [1]
   podpora,programovanie,vy?uka,ozna?menia,uc?itel?,z?iak,skupiny,zadanie,odovzda?vanie,testovanie,hodnotenie [1]
   polynom ideální,systém nelineárních rovnic,monomiální objednávání,konečné pole charakteristiky 2,základy Gröbner,Buchbergerův algoritmus,F5 [1]
   polynomial ideal,system of nonlinear equations,monomial ordering,finite field of characteristic 2,the Gröbner bases,Buchberger's algorithm,F5 [1]
   portfolio,optimalizace,akcie,roboadvisory [1]
   portfolio,optimization,stock,roboadvisory [1]
   posilované učení,explorační metody,neuronové sítě,aproximace funkcí [1]
   Posilované učení,Riziko,Bezpečnost v Umělé Inteligenci,CVaR,Value Iteration,Q-learning [1]
   predictive modeling, sports analytics, betting markets, neural networks, basketball [1]