Now showing items 266-285 of 373

   Subject
   Question Answering, Structured Knowledge Base, Natural Language Processing, YodaQA, Freebase, Neural Networks [1]
   random forest,regrese,strojove uceni,predikce,model zalozeny na datech,cestujuci,taxi,poptavka [1]
   random forest,regression,machine learning,prediction,data driven model,passenger,taxi,demand [1]
   re-identification,person,vehicle,multiple camera tracking,deep learning,cnn,neural networks,resnet,computer vision [1]
   re-identifikace,kamera,počítačové vidění,lidé,vozidla,počítačové učení,neuronové sítě [1]
   React native,native application,Application Analysis and Design,Application Development,Marketing [1]
   Real Options, Application, Tool, IT investments, Option with Memory, Cloud, On-premise, WPF, .NET, C# [1]
   Real-time system, Ethernet, UDP, IP, Driver [1]
   Reálné opce, Aplikace, Nástroj, IT investice, Opce s pametí, Cloud, On-premise, WPF, .NET, C# [1]
   recommendation systems,recommendation system evaluation,Recombee,Cold Start Problem,Recall-Coverage Multi-Objective Evaluation [1]
   recurrent neural networks ,long short term memory ,mixture density network ,agent based modelling,activity based model,transport [1]
   reinforcement learning,exploration,neural networks,function approximation [1]
   Reinforcement Learning,Risk,AI Safety,Conditional Value-at-Risk,Value Iteration,Q-learning [1]
   REST, Security, Authentication, Authorization [1]
   REST, zabezpečení, autentikace, autorizace [1]
   RFID systém, zónová identifikace, RFID tag, RFID čtečka, Metra Blansko, embedded systém, RFID middleware, Raspberry Pi, měření čtecí zóny, rozmístění RFID komponent [1]
   rozvrhování projektů,RCPSP,dvojúrovňová optimalizace,optimalizace,lazy constraints [1]
   rozvrhování, metodologie testů, algoritmy [1]
   Rozvrhování,MILP,Proměnná cena elektřiny, Spotřeba energie,Energeticky náročné operace,Exaktní metody,Heuristiky [1]
   Rozvrhování,NP-těžký problem,Job Shop,Programování s omezujícími podmínkami,Taboo Search,Globální prohledavání,Path Relinking,Energetické limity [1]