Now showing items 161-180 of 373

   Subject
   klasifikace, hluboké učení, OpenStreetMap, vytváření datasetu [1]
   knihovna, android, iOS, interaktivita, tablet, GPS [1]
   Kolorizace,Animovaný seriál,Neuronové sítě [1]
   kombinatorická optimalizace, MetaMax, MultiEA, Epsilon-greedy, restartovací strategie [1]
   Konečně-stavový automat, Testovací metoda, Soubor testů, Úplné pokrytí chyb, Kontrola pokrytí chyb, Separující sekvence, Stav charakterizující množina, Charakterizující množina [1]
   Konverzační umělá inteligence,dialogový manager,hybrid code networks,rekurentní neuronové sítě,konvoluční neuronové sítě,slovní embeddingy,bayesovská optimalizace hyperparametrů,dialogový bAbI dataset [1]
   konvolučné neurónové siete,simultánna predikcia viacerých atribútov,učenie z čiastočnej anotácie,predikcia atribútov tváre [1]
   landmark definition,imageset,canonical views,image retrieval,ontology,deep networks [1]
   Learning Analytics,Attendance analysis,Student data analysis,Predictive modelling,Learning Analytics dashboard [1]
   learning to rank, information retrieval, machine learning, feature extraction, GoOut.cz, real world data [1]
   letoun, letadlo, neuronová síť, NEAT, zpětnovazební učení, evoluční algoritmy [1]
   library, android, iOS, interactivity, tablet, GPS [1]
   lidské zdroje,náborový proces, java, spring, ext js, javascript, prototypování, [1]
   LIN, Interoperabilita C# a C++, C++ CLI [1]
   lock-chart,key,lock,diagonal [1]
   lock-chart,klíč,zámek,diagonála [1]
   lokalizace textu, rozpoznání textu, mobilní aplikace, text v reálné scéně [1]
   LSTM,síť modelující pravděpodobnostní směs,multiagentní model,doprava,rekurentní neuronové sítě [1]
   machine learning,artificial neural network,deep neural network,convolutional neural networks,indirect encoding,edge encoding,evolutionary algorithm,genetic programming,grammatical evolution,modular architectures [1]
   machine learning,cross-device connection,gradient boosting,downsampling,feature extraction [1]