• Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry 

   Autor: Kuglerová Kateřina; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce bylo navrhnout systém pro autonomní přistávání helikoptéry s využitím metod zpracování obrazu. Přehled známých metod zpracování obrazu na začátku práce je doplněn o vzory, které se používají jako přistávací ...
  • Rekonstrukce prostředí z monokulární kamery 

   Autor: Polic Michal; Vedoucí práce: Štěpán Petr; Oponent práce: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • SLAM mapování vnitřního prostoru 3D kamerou 

   Autor: Nejedlý Jakub; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá testováním implementací algoritmu iterative closes point (ICP) pro rekostrukci vnitřního prostředí. Práce se zaměřuje na 2D SLAM a 6D SLAM implementovaný v knihovně MRPT a 6D SLAM implementovaný v nástrojové ...
  • Topologické mapy příznaků z obrazu 

   Autor: Kopenec Jiří; Vedoucí práce: Štěpán Petr; Oponent práce: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Využití symbolické exekuce pro testování real-time, bezpečnostně kritického softwaru 

   Autor: Hořeňovský Martin; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Štěpán Petr
   Tato práce zkoumá vhodnost nástroje symbolické exekuce KLEE pro verifikaci real-time bezpečnostně kritických systémů. Real-time bezpečnostně kritické systémy jsou ty, u kterých selhání může vést ke ztrátě lidských životů anebo ...