Now showing items 1-5 of 5

  • Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry 

   Author: Kuglerová Kateřina; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce bylo navrhnout systém pro autonomní přistávání helikoptéry s využitím metod zpracování obrazu. Přehled známých metod zpracování obrazu na začátku práce je doplněn o vzory, které se používají jako přistávací ...
  • Rekonstrukce prostředí z monokulární kamery 

   Author: Polic Michal; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • SLAM mapování vnitřního prostoru 3D kamerou 

   Author: Nejedlý Jakub; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá testováním implementací algoritmu iterative closes point (ICP) pro rekostrukci vnitřního prostředí. Práce se zaměřuje na 2D SLAM a 6D SLAM implementovaný v knihovně MRPT a 6D SLAM implementovaný v nástrojové ...
  • Topologické mapy příznaků z obrazu 

   Author: Kopenec Jiří; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Využití symbolické exekuce pro testování real-time, bezpečnostně kritického softwaru 

   Author: Hořeňovský Martin; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   Tato práce zkoumá vhodnost nástroje symbolické exekuce KLEE pro verifikaci real-time bezpečnostně kritických systémů. Real-time bezpečnostně kritické systémy jsou ty, u kterých selhání může vést ke ztrátě lidských životů anebo ...