Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování raketového nosiče ve vzletové fázi 

   Author: Lustig Matyáš; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce pojednává o vývoji platformy pro počítačovou simulaci letu raketových nosičů, jež může být použita i pro návrh a validaci automatického řízení. Dynamický nelineární model sestávající z pohybových rovnic uvažujících ...