Now showing items 1-1 of 1

  • Rychlé učení v Bayesovském optimalizačním algoritmu 

   Author: Matěj Vasilevski; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Evoluční algoritmy, které modelují řešený problém pomocí diskrétního pravděpodobnostního rozdělení, jsou mocné optimalizační algoritmy navržené pro řešení těžkých problémů obsahujících závislosti mezi proměnnými. Takové ...