Now showing items 160-179 of 247

  • Realizace optického spoje volným prostorem pro kratší vzdálenosti 

   Author: Bakala Břetislav; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Refraktometrická detekce kapalin za využití mikrostrukturních optických vláken 

   Author: Panocha Aleš; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Martan Tomáš
   Tématem diplomové práce je refraktometrická detekce kapalin s využitím mikrostrukturních optických vláken. V teoretické části jsou rozebrány druhy mikrostrukturních optických vláken, jejich vlastnosti a použití v praktických ...
  • Robustní parametrizace řeči na bázi časových trajektorií 

   Author: Ondráček Vojtěch; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Fousek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rozšíření účtovacího systému pro detekci fraudu 

   Author: Nikulin Nikita; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   Tento finální projekt se zabývá Tvorba automatizovaných programu pro skenování fakturační údaje a vyhledávání typický a atypický podvodné provozu. Skripty jsou vytvořeny v PHP MySQL databáze prostředí. První kapitola tohoto ...
  • Rozšíření účtovacího systému pro detekci fraudu 

   Author: Nikulin Nikita; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   Tento finální projekt se zabývá Tvorba automatizovaných programu pro skenování fakturační údaje a vyhledávání typický a atypický podvodné provozu. Skripty jsou vytvořeny v PHP MySQL databáze prostředí. První kapitola tohoto ...
  • Řešení sítí s femto buňkami v ČR 

   Author: Severin Petr; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Vránová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řídicí systém inteligentního domu 

   Author: Trnka Miroslav; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení mobility pro D2D komunikaci s využitím radiového pásma a pásma pro komunikaci ve viditelném spektru 

   Author: Charvát Martin; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Hák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   Požadavky na propustnost se značně zvyšují s každou novou generací mobilních sítí. Proto je zapotřebí zlepšovat spektrální efektivitu existujících rádio frekvenčních (RF) systémů a zároveň implementovat nové doplňující ...
  • Řízení sítí Smart Grids 

   Author: Hrabák Jan; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • SDR radiopřijímač v Matlabu 

   Author: Tomášek David; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce má za cíl popsat využití Softwarově definovaného rádia (dále jen "SDR") v prostředí Matlab. Práce obsahuje úvod do problematiky SDR a I/Q signálů, s kterými SDR pracuje. Funkce SDR přijímače je vysvětlena ...
  • Semiaktivní RFID UHF TAG s generátorem náhodných čísel 

   Author: Sviták Petr; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci semiaktivního RFID UHF tagu s hardwarovým generátorem náhodných čísel pro nízkopříkonové aplikace. Hardwarový generátor byl zkonstruován jako zařízení připojitelné k ...
  • Server pro automatickou konfiguraci koncových VoIP zařízení 

   Author: Klimenda David; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Seznam sousedních stanic pro handover v mobilních sítích 

   Author: Korych Matěj; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Doležal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   Efektivní správa Seznamu okolních buněk (NCL) v mobilních sítích může přinést výrazně nižší počet skenovaných a reportovaných buněk, jež uživatelské zařízení (UE) poskytuje v intervalech nazvaných Skenovací perioda. Zvláště, ...
  • Signalizace QSIG 

   Author: Ovesný Petr; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Signalizační a konverzní přenašeč pro analogovou linku 

   Author: Aizner Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • SIM editor pro inteligentní telefon 

   Author: Doumbia Modibo; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Simulace a analýza provozu multiservisního zákaznického centra 

   Author: Novotný Lukáš; Supervisor: Hampl Petr; Opponent: Křížovský František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá simulací a analýzou multiservisního zákaznického centra. Simulační model umožňuje vyhodnocovat simulační scénáře pro jeden nebo více typů služeb, jimž byl přiřazen určitý počet operátorů. ...
  • Simulace Diameter rozhraní IMS sítě na open-source platformě 

   Author: Krbec Tomáš; Supervisor: Pravda Ivan; Opponent: Kozák Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Nastudujte možnosti open-source platforem a API dostupných pro použití v mobilních sítích a tyto vzájemně porovnejte. Pro zvolenou platformu vypracujte simulační scénáře na úrovni jednotlivých Diameter zpráv simulující ...
  • Simulace koexistence více optických systému na fyzické vrstvě 

   Author: Šebek Jiří; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Jiruše David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace optických přenosových sítí v prostředí Optsim 

   Author: Clark Nathaniel; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Starý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)