Now showing items 104-123 of 247

  • Odolnost softwarových telefonních ústředen proti DoS útokům 

   Author: Mondek Dušan; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optická síť s přepínáním dávek paketů 

   Author: Libenský Oldřich; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace kvantových struktur pro telekomunikační účely 

   Author: Zelený Richard; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Brada Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace lokalizačního systému 

   Author: Cihlář Martin; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou lokalizace mobilních zařízení v prostředí budov, vhodnou pro využití např. ve zdravotnictví či krizovém managementu. Cílem práce je návrh kompletního lokalizačního systému na ...
  • Optimalizace měření parametrů symetrických vedení 

   Author: Hajný Michal; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Křepelka Václav
  • Optimalizace mobilních sítí s létajícími základnovými stanicemi pro mobilní uživatele 

   Author: Jakub Nový; Supervisor: Plachý Jan; Opponent: Kukrál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Možnou cestou jak ulevit přetížené mobilní síti je nasazení dronu jako létající základnové stanice, která poskytuje dočasnou konektivitu uživatelům. Tato práce představuje algoritmus pro umístění dronu a úpravu jeho pozice ...
  • Optimalizace modelu VDSL systému 

   Author: Řechtáček Vilém; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Šaroch Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace přenosu mikrostrukturním vláknem 

   Author: Václavek Marek; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Optimalizace síťové architektury pro Hadoop Mapreduce 

   Author: Kouba Zdeněk; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Vondra Tomáš
   Tato diplomová práce studuje vliv síťové topologie datacentra na dobu trvání distribuovaných výpočtů typu MapReduce. Úvodní část této práce poskytuje obecný přehled technologie MapReduce včetně jednoduchého příkladu jejího ...
  • Optimalizace telekomunikačních systémů pomocí dynamické simulace 

   Author: Zmelík Jan; Supervisor: Mrajca Michal; Opponent: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optovláknový interferometrický systém pro měření vibrací 

   Author: Řehák Ota; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Egrt Jiří
   Tato práce se zabývá měřením na optovláknovém interferometru. V realizovaných měřeních jsou nejprve zkoumány vlivy změn parametrů interferometru a teplotní stabilizace na laser a celý interferometrický systém. Ostatní ...
  • Osmiúhelníkový štěrbinový aplikátor pro mikrovlnnou termoterapii 

   Author: Bartoňová Lucie; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ověření funkce modemu PLC na sdělovacích vedeních 

   Author: Karlovský Ladislav; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   Tato diplomová práce je věnována standardům pro úzkopásmovou PLC komunikaci. Teoretická část se zabývá nejprve úvodem do problematiky a stručným popisem širokopásmových PLC technologií. V druhé části jsou popsány dostupné ...
  • Pasivní analyzátor SIP signalizace 

   Author: Evseev Vladimir; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bálint Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro pasivní analýzu SIP signalizace a zaměřuje se na možnost zpracování větších objemů dat. V teoretickém rozboru je obsažen popis problematiky protokolů SIP a ...
  • Pasivní optické sítě na bázi protokolu Ethernet 

   Author: Hrubeš Pavel; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pasivní optické sítě nové generace 

   Author: Roztočil Otakar; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pitch-synchronní segmentace řečového signálu 

   Author: Mizera Petr; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Platforma pro testování mobilních sítí 

   Author: Prekschl Dominik; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití open-source prostředků pro měření výkonnostních parametrů mobilních sítí, zejména pak v operačním systému Linux. Součástí práce je též stručný přehled generací mobilních ...
  • Platformy inteligentní sítě nové generace (NGIN) 

   Author: Martin Tóth; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá výměnou platformy pro Chytrou síť. V teoretické části je popsán vývoj Chytré sítě a protokoly, které používá. Následují informace o původní a nové platformě. Jsou popsány rozdíly mezi nimi a ...
  • Podvody (fraudy) v telekomunikačním provozu 

   Author: Nguyen Jan; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou podvodného chování (angl. frauds) v telefonním provozu a návrhy postupů na jejich detekci. Jako hlavní komponentou řešení byl použit open-source aplikační rámec Hadoop. Byly ...