Now showing items 65-84 of 247

  • Klonování přístupových RFID čipů 

   Author: Holenda Martin; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koexistence různých optických systémů a technologií na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí 

   Author: Mikhail Nurov; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Cílem práce je studium možností současného provozu různých optických systémů na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí. Tato práce se primárně zabývá porovnáním možností a omezení vybraných párů optických systémů ...
  • Kompatibilita virtualizačních platforem 

   Author: Blahut Josef; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Zloch Tomáš
  • Komunikace pomocí osvětlovacích elektroluminiscenčních diod 

   Author: Ondra Jan; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní platforma softwarově definovaných datových sítí 

   Author: Matěj Jehlička; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Práce se zabývá současným stavem softwarově definovaných sítí. Analyzovali jsme nejčastější problémy v sítích a jejich možná řešení pomocí SDN. Uvádíme shrnutí dostupných hardwarových a softwarových platforem a příklady ...
  • Laboratorní pracoviště pro analýzu technologie PoE 

   Author: Houštěk Josef; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vaněk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Laboratorní síť IMS 

   Author: Ludvík Jan; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
  • Laserový displej 

   Author: Vydržel Marek; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lokalizace zdroje zvuku polem mikrofonů 

   Author: Král David; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Havránek Zdeněk
   Tato práce se zabývá lokalizací zdroje zvuku polem mikrofonů, obsahuje popis metod vhodných pro lokalizaci pomocí pole mikrofonů. Popisuje navržení systému se čtyřmi mikrofony pomocí jedné z popsaných metod. Dále se zabývá ...
  • Lokální optická síť s využitím plastových vláken 

   Author: Hladík Jiří; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Meteorologická stanice s přenosem dat po síti GSM 

   Author: Šimek Zbyněk; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody hodnocení srozumitelnosti v uzavřeném prostoru 

   Author: Knoppová Stanislava; Supervisor: Jiříček Ondřej; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody identifikace digitální kamery 

   Author: Stehlík Martin; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Metody modelování elektromagnetické stínicí účinnosti 

   Author: Souček Jiří; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody omezující přetížení v datových sítích 

   Author: Grbač Martin; Supervisor: Hampl Petr; Opponent: Kozlowska Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody zpracování obrazu pro měření a třídění bižuterních kamenů 

   Author: Nasyrova Maria; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Vlach Jaroslav
   Zvyšující se požadavky na efektivitu výroby bižuterních kamenů tlačí výrobce k hledání nových metod kontroly kvality. Jednou z možností je využití metod zpracování obrazu, kterými se zabývá tato práce. V práci je navržen ...
  • Měření na komunikačních branách pro chránění energetické sítě 

   Author: Zrnić Miloš; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   V této práci je popsán systém pro přenos povelů ochran pomocí telekomunikačního přenosového systému. Výsledkem práce jsou navrhnuté měřicí metody dle standardu IEC 60834-1 pro ověření správného fungování zařízení pro přenos ...
  • Mobilní aplikace pro správu UHF RFID čtečky 

   Author: Zitta Tomáš; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Šádek Michal
  • Model navigovaný GPS 

   Author: Klas Petr; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Tuz Mariusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Model povrchové elektrické vodivosti speciálních tkanin 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Konopka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)