Now showing items 37-56 of 250

  • Efektivní přidělování rádiových prostředků pro Device-to-Device (D2D) komunikaci 

   Author: Kříž Jan; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Vondra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Využití Device-to-Device komunikace v bezdrátových sítích umožňuje přímou komunikaci mezi dvěma zařízeními, které se nachází v blízkosti sebe a využívají spektrum určené primárně pro běžné mobilní uživatele k navýšení ...
  • Elektronický měřič vnitřního pnutí 

   Author: Horváth Josef; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Konopka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektronický měřící přístroj 

   Author: Jindra Vojtěch; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektronický zabezpečovací systém objektu s GSM 

   Author: Vrkoč Jaromír; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ethernetové rozhraní na přípravku Nexys4 v jazyce VHDL 

   Author: Gregar Pavel; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pravda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací obsluhy rozhraní Ethernet prípravku Digilent Nexys4 pomocí jazyka VHDL. V práci jsou uvedeny možnosti ovládání tohoto rozhraní pomocí ruzných dostupných modulu a IP ...
  • Experiment a modelování jevu čtyřvlnného směšování u optických sítí s hustým vlnovým multiplexem 

   Author: Plinta Martin; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   Tato diplomová práce se zabývá studiem nelineárního jevu ctyrvlnného smešování v optických sítích. V práci je predstaveno nekolik simulací ctyrvlnného smešování v závislosti na ruzných parametrech. Tyto simulace jsou ...
  • Fyzikální generátor náhodných posloupností 

   Author: Vonka Petr; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Munzar Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generace superkontinua v blízké a střední infračervené oblasti 

   Author: Suslov Dmytro; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem lineárních jevů v optických vláknech, jako je chromatická disperze a nelineárními jevy jako je, Kerrův jev, generace solitonů, Brillouinův a Ramanův rozptyl. Práce se zabývá účinky ...
  • Generátor IP provozu 

   Author: Zajonc Petr; Supervisor: Hampl Petr; Opponent: Kozlowska Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generátor IP telefonního provozu 

   Author: Čakan Ondřej; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Grafický konfigurátor pro ústřednu Asterisk 

   Author: Daněk Tomáš; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Handover mezi bezdrátovými sítěmi VANET a LTE-A 

   Author: Škulka Michal; Supervisor: Vondra Michal; Opponent: Málek Josef
   Tato diplomová práce zpracovává problematiku predikce handoveru mezi sítěmi VANET a LTE-A s využitím mapy úrovně signálů a predikce pohybu uživatele. Cílem této práce je navržení rozhodovacího algoritmu o provedení handoveru ...
  • Handover s využitím predikce úrovně signálu v mobilních sítích 

   Author: Dvořáček Lukáš; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou častého přepojování v mobilních sítích s velkým množstvím malých základnových stanic. Ty jsou v dnešní době používány především pro zlepšení pokrytí městské zástavby signálem, a tedy ...
  • Hlasové rozhraní pro telefon. 

   Author: Gans Michal; Supervisor: Chod Jiří; Opponent: Malík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Hledačka skrytých vodičů 

   Author: Desenský Patrik; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace dohledové nadstavby stávajícího zálohovacího systému 

   Author: Pilík Tomáš; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
  • Implementace dohledového protokolu ústředen EWSD 

   Author: Beran Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Implementace konfigurační databáze do prostředí telekomunikačního provozovatele 

   Author: Daněk Tomáš; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Hrůza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace standardu SIGTRAN 

   Author: Havlíček Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Indoor Positioning System with BLE and Wi-Fi technology - Data Analysis and Accuracy Improvement 

   Author: Chiu Ching-Chieh; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Beneš Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Současný stav ve vývoji moderních aplikací a služeb zvyšuje poptávku po systémech určování polohy ve vnitřních prostorách s následnou možností navigace (s lokalizačními službami (LBS)). Mnoho aplikací určených pro smartphony ...