Now showing items 1-20 of 275

  • Adaptace systému rozpoznávání řeči na jednoho řečníka 

   Author: Borský Michal; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní komunikace s více přístupovými rádiovými technologiemi pro ultra-spolehlivý Internet věcí 

   Author: Vojtěch Hauser; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Švub Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Budoucnost Internetu je spojena s vizí vytvoření nové umělé skutečnosti šikovně provázané s každodenníhm životem. Všudepřítomné inteligence, se kterou bude možné vstupovat do interakcí, které se bude možné dotknout a na ...
  • Akademická základnová stanice mobilní sítě 

   Author: Aziz Zagroz; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Mazálek Antonín
   Diplomová práce popisuje připojení vzdálené základnové stanice sítě GSM, jež je umístěná na pracovišti ČVUT-FEL v Praze, k výzkumné mobilní síti vybudované na univerzitě Satakunta v Pori, (Finsko) prostřednictvím Internetu. ...
  • Akusticka a vizuální informace o příchozím hovoru 

   Author: Boháč Miroslav; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Konopka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alokace výpočetních a komunikačních prostředků pro Mobile Edge Computing s paralelním zpracováním 

   Author: Martina Matějková; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Hudousek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Mobilní sítě páté generace (5G) přináší množství nových užití a aplikací s přísnými požadavky na latence. "Mobile Edge Computing" (MEC) jakožto nový koncept, který podporuje přenos výpočetně náročných úloh na okraj mobilní ...
  • Alokace zdrojů pro slicing v 6G sítích pomocí distribuované hluboké neuronové sítě 

   Author: Ondřej Šmíd; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Giannakas Theodoros
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Network slicing se ukazuje jako klı́čový koncept v sı́tı́ch 5G a dalšı́ch generacı́ch. V konceptu network slicingu by operátoři sı́tı́ měli spravovat fyzické zdroje mezi slicy. Tyto fyzické zdroje, použı́vané a pozorované ...
  • Analogová VoIP brána s pokročilými audio kodeky 

   Author: Roztočil Vojtěch; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je návrh a následná realizace analogové brány pro VoIP, která nabízí oproti dostupným podobným řešením pokročilé širokopásmé kodeky pro přenos hlasu. Celé řešení je modulární s použitím volně dostupných ...
  • Analýza a návrh zlepšení podmínek liberalizovaného telekomunikačního trhu Republiky Uzbekistán 

   Author: Khalikov Visadi; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza dat pomocí znalostních sítí 

   Author: Arina Lebedeva; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Tato práce se zaobírá problematikou tvorby znalostních sítí, konkrétně tvorbou znalostních grafů, jež jsou digitální reprezentací entit reálného světa a vztahů mezi nimi. Teoretická část práce se skládá z popisu procesu ...
  • Analýza dat z mobilní sítě 

   Author: Blagodárný David; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat získaných z páteřní sítě mobilního operátora, konkrétně z části zabezpečující síťová pravidla a účtování. Cílem práce je vypracování postupů a následné analýzy k určení problémů ...
  • Analýza dostupných technologických řešení připojování k internetu v přístupové síti 

   Author: Martin Nový; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním typů technologií používaných pro přípojení přístupových sítí k internetu, které vyhovují parametrům pro VHCN. Za použití metrik jsou porovnávány technologie s přenosovou kapacitou ...
  • Analýza EMC biologických objektů 

   Author: Němec Michal; Supervisor: Vondrák Miroslav; Opponent: Steinmetz Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza nežádaného provozu mobilního telefonu 

   Author: Jan Moravec; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Práce se zabývá komunikační bezpečností mobilních telefonů na operačním systému Android. Byly analyzovány metody záchyty síťové komunikace a popsáno pro jaké případy je vhodně použít danou metodu. Dále byl uveden přehled ...
  • Analýza spotřeby energie IoT zařízení komunikujících v mobilní síti 

   Author: Rindt Jan; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Vondra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   S postupným rozvojem Narrowband Internet of Things (NB-IoT), je nutné aby komunikace zůstala optimalizovaná a spolehlivá pro všechna zařízení v síti. Nas-tavení komunikačních parametrů hraje klíčovou roli v efektivním ...
  • Analýza vlivu rušení na přenosové parametry IPTV 

   Author: Bernard Pavel; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Šaroch Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Anténní rotátor 

   Author: Pánovec Michal; Supervisor: Machula Vladimír; Opponent: Harant Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace analýzy nezávislých komponent v oblasti BCI systémů 

   Author: Dobiáš Martin; Supervisor: Šťastný Jakub; Opponent: Koldovský Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Asociace uživatelů a výběr polohy létajících základnových stanic v mobilních sítích 

   Author: Lukáš Vávra; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Bugár Gabriel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
   Mobilní sítě, které využívají nasazení bezpilotních vzdušných letounů (UAVs), jež slouží jako létající základnové stanice (FlyBSs), mohou potenciálně zvýšit kapacity kanálů, které jsou poskytované uživatelům, a tím i celkově ...
  • Asterisk jako monitorovací a testovací nástroj pro rozsáhlé pobočkové sítě 

   Author: Simona Vránová; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit nástroj pro monitoring a testování rozsáhlých pobočkových sítí za pomoci ústředny Asterisk. Tento nástroj sleduje síťovou dostupnost prvků v síti, možnost uskutečnit hovor a kvalitu ...
  • Autentizační mechanismy v heterogenních sítích 

   Author: Tišler Jiří; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   Tato diplomová práce zkoumá spolupráci autentizačních mechanismů v rozsáhlých počítačových sítích. Jsou prozkoumány a zdokumentovány i možnosti využití stávající infrastruktury pracovišť ČVUT a vydána sada doporučení pro ...