Now showing items 43-62 of 250

  • Fyzikální generátor náhodných posloupností 

   Author: Vonka Petr; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Munzar Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generace superkontinua v blízké a střední infračervené oblasti 

   Author: Suslov Dmytro; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem lineárních jevů v optických vláknech, jako je chromatická disperze a nelineárními jevy jako je, Kerrův jev, generace solitonů, Brillouinův a Ramanův rozptyl. Práce se zabývá účinky ...
  • Generátor IP provozu 

   Author: Zajonc Petr; Supervisor: Hampl Petr; Opponent: Kozlowska Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generátor IP telefonního provozu 

   Author: Čakan Ondřej; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Grafický konfigurátor pro ústřednu Asterisk 

   Author: Daněk Tomáš; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Handover mezi bezdrátovými sítěmi VANET a LTE-A 

   Author: Škulka Michal; Supervisor: Vondra Michal; Opponent: Málek Josef
   Tato diplomová práce zpracovává problematiku predikce handoveru mezi sítěmi VANET a LTE-A s využitím mapy úrovně signálů a predikce pohybu uživatele. Cílem této práce je navržení rozhodovacího algoritmu o provedení handoveru ...
  • Handover s využitím predikce úrovně signálu v mobilních sítích 

   Author: Dvořáček Lukáš; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou častého přepojování v mobilních sítích s velkým množstvím malých základnových stanic. Ty jsou v dnešní době používány především pro zlepšení pokrytí městské zástavby signálem, a tedy ...
  • Hlasové rozhraní pro telefon. 

   Author: Gans Michal; Supervisor: Chod Jiří; Opponent: Malík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Hledačka skrytých vodičů 

   Author: Desenský Patrik; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace dohledové nadstavby stávajícího zálohovacího systému 

   Author: Pilík Tomáš; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
  • Implementace dohledového protokolu ústředen EWSD 

   Author: Beran Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Implementace konfigurační databáze do prostředí telekomunikačního provozovatele 

   Author: Daněk Tomáš; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Hrůza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace standardu SIGTRAN 

   Author: Havlíček Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Indoor Positioning System with BLE and Wi-Fi technology - Data Analysis and Accuracy Improvement 

   Author: Chiu Ching-Chieh; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Beneš Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Současný stav ve vývoji moderních aplikací a služeb zvyšuje poptávku po systémech určování polohy ve vnitřních prostorách s následnou možností navigace (s lokalizačními službami (LBS)). Mnoho aplikací určených pro smartphony ...
  • Inovace teleinformatického vybavení nemocnice 

   Author: Kolbe Martin; Supervisor: Svoboda Jaroslav; Opponent: Haase Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inteligentní dálnice. 

   Author: Mišagová Štefánia; Supervisor: Maga Dušan; Opponent: Hájek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Inteligentní instalace KNX a její ovládání 

   Author: Kučerová Hana; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Inteligentní řízení veřejného osvětlení v koncepci IoT 

   Author: Krpálek Josef; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití zařízení Internetu věcí jako ovládacího prvku pro systém veřejného osvětlení. Teoretická část práce je hlavně zaměřená na Low Power WAN technologie, které se vyznačují možností ...
  • Inteligentní řízení veřejného osvětlení v koncepci IoT 

   Author: Krpálek Josef; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití zařízení Internetu věcí jako ovládacího prvku pro systém veřejného osvětlení. Teoretická část práce je hlavně zaměřená na Low Power WAN technologie, které se vyznačují možností ...
  • Intersticiální aplikátor pro ablaci jaterních malignit 

   Author: Guzdek Petr; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)