Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 200

  • Pokročilé komponenty laboratorní IMS sítě 

   Autor: Khalafyan Evgeny; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V dnešní době přenášení hlasu prostřednictvím paketů již začalo pronikat do světa mobilních technologií. Platformou, která to umožňuje, je IP Multimedia Subsystem.
  • Přidělování prostředků v cloudu automobilů 

   Autor: Volkov Nikolay; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Pezinek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   V blízké budoucnosti bude každé vozidlo pravidelně informovat svá sousední vozidla o jejich poloze, rychlosti, výpočetních schopnostech a informacích o chování. Zprávy nesoucí takové informace sníží pravděpodobnost nehod, ...
  • Spolupráce mezi systémy Cisco Unified Call Manager a Asterisk 

   Autor: Kropáček Jan; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce se zabývá možností spojením telefonních ústředen Cisco Unified Call Manager (CUCM) a Asterisk. Spojení provedeno pomocí protokolu SIP. Po tomto spojení byla realizována služba voicemail. Práce také obsahuje popis ...
  • SDR radiopřijímač v Matlabu 

   Autor: Tomášek David; Vedoucí práce: Zahradník Pavel; Oponent práce: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce má za cíl popsat využití Softwarově definovaného rádia (dále jen "SDR") v prostředí Matlab. Práce obsahuje úvod do problematiky SDR a I/Q signálů, s kterými SDR pracuje. Funkce SDR přijímače je vysvětlena ...
  • Inteligentní řízení veřejného osvětlení v koncepci IoT 

   Autor: Krpálek Josef; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití zařízení Internetu věcí jako ovládacího prvku pro systém veřejného osvětlení. Teoretická část práce je hlavně zaměřená na Low Power WAN technologie, které se vyznačují možností ...
  • Systém pro měření citlivosti RFID UHF tagů 

   Autor: Horák Martin; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Švub Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro měření citlivosti RFID UHF tagů pro aparaturu v laboratořích EMC K13132. Práce přibližuje technologii RFID a použité komponenty měřicího systému, jehož řídícím ...
  • Systém pro sběr technologických dat v koncepci IoT 

   Autor: Hofman Jan; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou univerzálního systému pro sběr technologických dat. Tento systém je navrhnut tak, aby ho bylo možné použít jak v průmyslu, tak v běžné domácnosti. Navržený sběrný bod obsahuje HTTP, ...
  • Semiaktivní RFID UHF TAG s generátorem náhodných čísel 

   Autor: Sviták Petr; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci semiaktivního RFID UHF tagu s hardwarovým generátorem náhodných čísel pro nízkopříkonové aplikace. Hardwarový generátor byl zkonstruován jako zařízení připojitelné k ...
  • Analogová VoIP brána s pokročilými audio kodeky 

   Autor: Roztočil Vojtěch; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je návrh a následná realizace analogové brány pro VoIP, která nabízí oproti dostupným podobným řešením pokročilé širokopásmé kodeky pro přenos hlasu. Celé řešení je modulární s použitím volně dostupných ...
  • Simulace a analýza provozu multiservisního zákaznického centra 

   Autor: Novotný Lukáš; Vedoucí práce: Hampl Petr; Oponent práce: Křížovský František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá simulací a analýzou multiservisního zákaznického centra. Simulační model umožňuje vyhodnocovat simulační scénáře pro jeden nebo více typů služeb, jimž byl přiřazen určitý počet operátorů. ...
  • Handover s využitím predikce úrovně signálu v mobilních sítích 

   Autor: Dvořáček Lukáš; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou častého přepojování v mobilních sítích s velkým množstvím malých základnových stanic. Ty jsou v dnešní době používány především pro zlepšení pokrytí městské zástavby signálem, a tedy ...
  • Spolupráce mezi systémy Microsoft Lync a Asterisk 

   Autor: Šedina Martin; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Náplní této Diplomové práce je integrace dvou komunikačních systémů Skype for Business 2015 a Asterisk. Cílem je popsat vzájemnou kompatibilitu, podporované technologie a analyzovat funkce, které by bylo možné nahradit či ...
  • Spolupráce mezi systémy Cisco Unified Call Manager a Asterisk 

   Autor: Kropáček Jan; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá možností spojením telefonních ústředen Cisco Unified Call Manager (CUCM) a Asterisk. Spojení provedeno pomocí protokolu SIP. Po tomto spojení byla realizována služba voicemail. Práce také obsahuje popis ...
  • Ethernetové rozhraní na přípravku Nexys4 v jazyce VHDL 

   Autor: Gregar Pavel; Vedoucí práce: Lafata Pavel; Oponent práce: Pravda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací obsluhy rozhraní Ethernet prípravku Digilent Nexys4 pomocí jazyka VHDL. V práci jsou uvedeny možnosti ovládání tohoto rozhraní pomocí ruzných dostupných modulu a IP ...
  • Indoor Positioning System with BLE and Wi-Fi technology - Data Analysis and Accuracy Improvement 

   Autor: Chiu Ching-Chieh; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Beneš Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Současný stav ve vývoji moderních aplikací a služeb zvyšuje poptávku po systémech určování polohy ve vnitřních prostorách s následnou možností navigace (s lokalizačními službami (LBS)). Mnoho aplikací určených pro smartphony ...
  • Procedura náhodného přístupu k médiu pro komunikaci strojů v mobilních sítích 

   Autor: Huang Yi-Shin; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Loo Jonathan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Komunikace strojů (Machine-type communication, MTC) v mobilních sítích může vést k velkému množství požadavků na přístup k médiu a způsobit tak krátkodobá, ale častá přetížení sítě. Velké množství MTC zařízení přistupujících ...
  • Zpřesnění polohy uživatele mobilního terminálu s využitím senzorové fúze 

   Autor: Sušánek Filip; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce se zabývá analýzou možností lokalizace uživatele v interiérovém prostředí pomocí moderního mobilního telefonu se systémem Android a aplikováním senzorové fúze. Součástí je podrobný teoretický rozbor problematiky ...
  • Širokopásmové datové přenosy v lokálních sítích privátních uživatelů 

   Autor: Fára Martin; Vedoucí práce: Jareš Petr; Oponent práce: Rous Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tématem této diplomové práce jsou Širokopásmové datové přenosy v lokálních sítích privátních uživatelů. Cílem práce bylo provést analýzu technologie Multimedia over Coax Alliance (MoCA), vytvořit demonstrační pracoviště a ...
  • Inteligentní řízení veřejného osvětlení v koncepci IoT 

   Autor: Krpálek Josef; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití zařízení Internetu věcí jako ovládacího prvku pro systém veřejného osvětlení. Teoretická část práce je hlavně zaměřená na Low Power WAN technologie, které se vyznačují možností ...
  • Pulsní oxymetr 

   Autor: Novotný Martin; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Projekt Bluetooth pulsního oxymetru se zaměřuje na vývoj hardwarového modulu bezdrátového pulsního oxymetru. Projekt si dále klade za cíl vytvoření jednoduché mobilní aplikace pro správu dat z hardwarového zařízení.