Now showing items 48-67 of 250

  • Handover mezi bezdrátovými sítěmi VANET a LTE-A 

   Author: Škulka Michal; Supervisor: Vondra Michal; Opponent: Málek Josef
   Tato diplomová práce zpracovává problematiku predikce handoveru mezi sítěmi VANET a LTE-A s využitím mapy úrovně signálů a predikce pohybu uživatele. Cílem této práce je navržení rozhodovacího algoritmu o provedení handoveru ...
  • Handover s využitím predikce úrovně signálu v mobilních sítích 

   Author: Dvořáček Lukáš; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou častého přepojování v mobilních sítích s velkým množstvím malých základnových stanic. Ty jsou v dnešní době používány především pro zlepšení pokrytí městské zástavby signálem, a tedy ...
  • Hlasové rozhraní pro telefon. 

   Author: Gans Michal; Supervisor: Chod Jiří; Opponent: Malík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Hledačka skrytých vodičů 

   Author: Desenský Patrik; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace dohledové nadstavby stávajícího zálohovacího systému 

   Author: Pilík Tomáš; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
  • Implementace dohledového protokolu ústředen EWSD 

   Author: Beran Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Implementace konfigurační databáze do prostředí telekomunikačního provozovatele 

   Author: Daněk Tomáš; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Hrůza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace standardu SIGTRAN 

   Author: Havlíček Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Indoor Positioning System with BLE and Wi-Fi technology - Data Analysis and Accuracy Improvement 

   Author: Chiu Ching-Chieh; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Beneš Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Současný stav ve vývoji moderních aplikací a služeb zvyšuje poptávku po systémech určování polohy ve vnitřních prostorách s následnou možností navigace (s lokalizačními službami (LBS)). Mnoho aplikací určených pro smartphony ...
  • Inovace teleinformatického vybavení nemocnice 

   Author: Kolbe Martin; Supervisor: Svoboda Jaroslav; Opponent: Haase Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inteligentní dálnice. 

   Author: Mišagová Štefánia; Supervisor: Maga Dušan; Opponent: Hájek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Inteligentní instalace KNX a její ovládání 

   Author: Kučerová Hana; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Inteligentní řízení veřejného osvětlení v koncepci IoT 

   Author: Krpálek Josef; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití zařízení Internetu věcí jako ovládacího prvku pro systém veřejného osvětlení. Teoretická část práce je hlavně zaměřená na Low Power WAN technologie, které se vyznačují možností ...
  • Inteligentní řízení veřejného osvětlení v koncepci IoT 

   Author: Krpálek Josef; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití zařízení Internetu věcí jako ovládacího prvku pro systém veřejného osvětlení. Teoretická část práce je hlavně zaměřená na Low Power WAN technologie, které se vyznačují možností ...
  • Intersticiální aplikátor pro ablaci jaterních malignit 

   Author: Guzdek Petr; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • IoT senzor pro měření pohybů kosterního svalstva 

   Author: Lukáš Gregora; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Tato diplomová práce pojednává o konceptu měření svalové aktivity kosterního svalstva. Teoretickou částí práce je seznámení se současnými metodami měření kosterního svalstva, obzvláště se zaměřením na izometrické kontrakce ...
  • Jednoduchý generátor signálů 

   Author: Sobotka Zdeněk; Supervisor: Hanžl Václav; Opponent: Konvalinka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Jednoduchý informační systém s hlasovým vstupem z telefonní linky. 

   Author: Hruška Tomáš; Supervisor: Pollák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klonování přístupových RFID čipů 

   Author: Holenda Martin; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koexistence různých optických systémů a technologií na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí 

   Author: Mikhail Nurov; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Cílem práce je studium možností současného provozu různých optických systémů na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí. Tato práce se primárně zabývá porovnáním možností a omezení vybraných párů optických systémů ...