Now showing items 219-238 of 247

  • Virtualization of VoIP servers 

   Author: Septama Hery Dian; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Hlaváček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Virtualizovaná univerzální AAA platforma 

   Author: Kuchár Richard; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Rohlík Matěj
   Tato diplomová práce se zabývá základním popisem a implementací AAA protokolů RADIUS, Diameter, TACACS+ a Kerberos ve virtualizovaném prostředí. V rámci práce je připravené webové rozhraní pro účely výuky a testování ...
  • Vliv ohybů optických vláken na optické systémy v pásmu 1310-2000 nm 

   Author: Martin Požár; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Němeček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Diplomová práce se podrobně zabývá vlivem ohybu na přenosové vlastnosti jednovidových optických vláken. Jsou zkoumána jednovidová optická vlákna konvenční a vlákna odolná na ohyb. Jsou provedeny jejich simulace, kde jako ...
  • Vliv osob na komunikace ve viditelném světle (VLC) 

   Author: Komárek David; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   V této diplomové práci je analyzováno využití komunikace ve viditelné části elektromagnetického spektra (VLC) využívající LED jak k osvětlení místností, tak i ke komunikačním účelům. Statistiky příjmu byly odvozeny na ...
  • VoIP telefonie v prostředí sítě WiMax 

   Author: Saimbetov Saken; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • VoIP ústředna s vysokou dostupností 

   Author: Kresl Josef; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bálint Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro zajištění vysoké dostupnosti přenosu hlasu po datové síti, neboli VoIP ústředna s HA. V práci je obsažen obecný popis těchto systémových ústředen a také jejich ...
  • Vybrané aspekty chromatické disperze u mikrostrukturních vláken 

   Author: Riquelme Salinas Jorge Sebastian; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Brada Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vybrané problémy správy kmitočtového spektra v nastávajícím období 

   Author: Penčák Jiří; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vychylování laserového paprsku 

   Author: Pintér Ernest; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Vytvoření automatizovaného měřicího pracoviště pro měření kabelů 

   Author: Pohl Ondřej; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Využití konceptu softwarově definovaných sítí v otevřených optických transportních sítích 

   Author: Ivan Eroshkin; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Ksentini Adlen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Pro udrženı́ tempa s rostoucı́mi požadavky na přenosovou rychlost, latenci a bezpečnost je nutné zvážit současnou koncepci řı́zenı́ sı́tı́. Software-Defined Networking (SDN) je jedno z možných řešenı́, ke kterému ...
  • Využití protokolu AAA pro řízení přístupu k aktivním síťovým prvkům 

   Author: Tkačiková Martina; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití robotů LEGO MINDSTORMS -návrh soutěžní úlohy robotický fotbal 

   Author: Chada Michal; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Samek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Využití signalizačních dat z mobilní sítě 

   Author: Staněk Jakub; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Kapičák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Signalizační data v mobilních sítích obsahují informace o umístění uživatelů v buňkách. Většina je získána procedurou aktualizace polohy. Po zpracování nabytých dat lze obyvatelstvo klasifikovat a určit vývoj počtu obyvatel ...
  • Využití vstupních a výstupních rozhraní v jazyce VHDL 

   Author: Pehnelt Tomáš; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Chlumský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Diplomová práce se zabývá přípravky Digilent Nexys 4, Digilent Nexys 3 a Spartan-3E Starter Board a rozhraními, kterými tyto přípravky disponují. Dále se zabývá implementovaným řízením některých těchto rozhraní. Mezi ...
  • Výběr cesty pro doručení dat od uživatele k femto-cloudu 

   Author: Plachý Jan; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Oppolzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Výkonový emulátor RFID transpondéru s datovým vstupem 

   Author: Wiesner Roman; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Konopka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výukové úlohy na DSP 

   Author: Šadlák Tomáš; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výukové úlohy na signálovém procesoru 

   Author: Svoboda Václav; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výukové úlohy s číslicovým signálovým procesorem. 

   Author: Vaňáč Tomáš; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   Tato práce si klade za cíl vysvětlit principy zpracování audio a video signálu na vývojové desce C6748 LCDK, která je osazena číslicovým signálovým procesorem TMS320C6748 a potřebnými vstupně výstupními obvody. S využitím ...