Now showing items 172-191 of 250

  • SDR radiopřijímač v Matlabu 

   Author: Tomášek David; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce má za cíl popsat využití Softwarově definovaného rádia (dále jen "SDR") v prostředí Matlab. Práce obsahuje úvod do problematiky SDR a I/Q signálů, s kterými SDR pracuje. Funkce SDR přijímače je vysvětlena ...
  • Semiaktivní RFID UHF TAG s generátorem náhodných čísel 

   Author: Sviták Petr; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci semiaktivního RFID UHF tagu s hardwarovým generátorem náhodných čísel pro nízkopříkonové aplikace. Hardwarový generátor byl zkonstruován jako zařízení připojitelné k ...
  • Server pro automatickou konfiguraci koncových VoIP zařízení 

   Author: Klimenda David; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Seznam sousedních stanic pro handover v mobilních sítích 

   Author: Korych Matěj; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Doležal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   Efektivní správa Seznamu okolních buněk (NCL) v mobilních sítích může přinést výrazně nižší počet skenovaných a reportovaných buněk, jež uživatelské zařízení (UE) poskytuje v intervalech nazvaných Skenovací perioda. Zvláště, ...
  • Signalizace QSIG 

   Author: Ovesný Petr; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Signalizační a konverzní přenašeč pro analogovou linku 

   Author: Aizner Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • SIM editor pro inteligentní telefon 

   Author: Doumbia Modibo; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Simulace a analýza provozu multiservisního zákaznického centra 

   Author: Novotný Lukáš; Supervisor: Hampl Petr; Opponent: Křížovský František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá simulací a analýzou multiservisního zákaznického centra. Simulační model umožňuje vyhodnocovat simulační scénáře pro jeden nebo více typů služeb, jimž byl přiřazen určitý počet operátorů. ...
  • Simulace Diameter rozhraní IMS sítě na open-source platformě 

   Author: Krbec Tomáš; Supervisor: Pravda Ivan; Opponent: Kozák Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Nastudujte možnosti open-source platforem a API dostupných pro použití v mobilních sítích a tyto vzájemně porovnejte. Pro zvolenou platformu vypracujte simulační scénáře na úrovni jednotlivých Diameter zpráv simulující ...
  • Simulace koexistence více optických systému na fyzické vrstvě 

   Author: Šebek Jiří; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Jiruše David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace optických přenosových sítí v prostředí Optsim 

   Author: Clark Nathaniel; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Starý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Simulace plně optické přenosové sítě 

   Author: Šveda Martin; Supervisor: Kozák Miloš; Opponent: Libenský Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Simulace pokročilých optických modulací v prostředí OPTSIM 

   Author: Novák Pavel; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Dušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Simulátor síťového prostředí 

   Author: Rantoš Daniel; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se nejprve zabývá teoretickými principy spojitých a diskrétních simulací a následně analýzou a možnostmi propojení simulátorů a emulátorů síťového prostředí s fyzickými síťovými prvky. Jako reálné i ...
  • Sítě MANet a WMN 

   Author: Příhoda Jan; Supervisor: Chod Jiří; Opponent: Šíp Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Sítě nové generace IMS 

   Author: Anděl Michal; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bálint Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Slučování přístupových sítí mobilních operátorů 

   Author: Miegl Marek; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou sdílení přístupových sítí mobilních operátorů. Slučování sítí může znamenat značnou redukci nákladů při plánování, výstavbě i provozování základnových stanic.
  • Snižování spotřeby energie pro pohyb létající základnové stanice v mobilních sítích 

   Author: Lukáš Hach; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Použitím dronů jako létajících základnových stanic FeNB (Flying enhanced Node B) je možné velice rychle uspokojit aktuální požadavky uživatelů na velikost přenosové kapacity. Problémem při použití FeNB je omezená kapacita ...
  • Soft handover v sítích s femtobuňkami 

   Author: Honc Jiří; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Softwarové ústředny ve vestavěných systémech 

   Author: Tomšů Jaroslav; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Mikulec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Diplomová práce se zabývá problematikou nově vznikajících vestavěných systémů a jejich výkonností s ohledem na použití v konkrétní aplikaci jako softwarové ústředny. Teoretická část práce, vymezující základní pojmy diplomové ...