Now showing items 209-228 of 247

  • Teleinformatický projekt objektu 

   Author: Nešpor Petr; Supervisor: Svoboda Jaroslav; Opponent: Tomeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Testbed IDS/IPS bezpečnostní sondy SonIoT 

   Author: Tomáš Straka; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Staša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce je zaměřena na návrh a sestavení pracoviště pro testování vlivu použití IDS/IPS bezpečnostní sondy SonIoT na vybrané provozní parametry dotčeného přenosového kanálu a parametry spojené s IoT službami. V teoretické ...
  • Testbed IoT routeru 

   Author: Nicola Zaru; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci pracovního prostředí pro testování provozních parametrů přenosového kanálu IoT routeru. Teoretická část práce se zaměřuje na popis hardwaru a softwaru použitého při různých ...
  • Testování odolnosti SIP PBX 

   Author: Kovář Ondřej; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
   Cílem této práce je analýza možností zabezpečení VoIP (Voice Over IP) a následná praktická zkouška bezpečnosti a nastavení softwarové ústředny v závislosti na typu útoku. Teoretická část je rozdělena na tři části, kde první ...
  • Testování RFID identifikačních karet 

   Author: Langweil Ladislav; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Šádek Michal
   Tato diplomová práce se zabývá metodikou testování RFID karet, zejména karet s vazbou na blízko. Při sestavování metodiky bylo využito normativních dokumentů ČSN ISO/IEC 10373-6 Karty s vazbou na blízko, ČSN ISO/IEC 14443-1 ...
  • Testování triple play služeb v sítích GPON 

   Author: Hendrych Radomír; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Jareš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Testování VoIP ústředen a generátory VoIP provozu. 

   Author: Cicoň Ladislav; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Tištěné tenkovrstvé kapacitory na flexibilních substrátech 

   Author: Vojtěch Povolný; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Tato práce se zabývá výrobou a charakterizací tištěných kondenzátorů pomocí materiálového InkJet tisku. V teoretické časti je popsána technologie InkJet tisku, způsoby nanášení inkoustu pomocí této technologie a její ...
  • Urychlení procedury handover v bezdrátových sítích 

   Author: Čermák Martin; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Užití solární energie pro napájení IT 

   Author: Kaszta Petr; Supervisor: Vondrák Miroslav; Opponent: Prskavec Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Virtualization of VoIP servers 

   Author: Septama Hery Dian; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Hlaváček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Virtualizovaná univerzální AAA platforma 

   Author: Kuchár Richard; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Rohlík Matěj
   Tato diplomová práce se zabývá základním popisem a implementací AAA protokolů RADIUS, Diameter, TACACS+ a Kerberos ve virtualizovaném prostředí. V rámci práce je připravené webové rozhraní pro účely výuky a testování ...
  • Vliv ohybů optických vláken na optické systémy v pásmu 1310-2000 nm 

   Author: Martin Požár; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Němeček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Diplomová práce se podrobně zabývá vlivem ohybu na přenosové vlastnosti jednovidových optických vláken. Jsou zkoumána jednovidová optická vlákna konvenční a vlákna odolná na ohyb. Jsou provedeny jejich simulace, kde jako ...
  • Vliv osob na komunikace ve viditelném světle (VLC) 

   Author: Komárek David; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   V této diplomové práci je analyzováno využití komunikace ve viditelné části elektromagnetického spektra (VLC) využívající LED jak k osvětlení místností, tak i ke komunikačním účelům. Statistiky příjmu byly odvozeny na ...
  • VoIP telefonie v prostředí sítě WiMax 

   Author: Saimbetov Saken; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • VoIP ústředna s vysokou dostupností 

   Author: Kresl Josef; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bálint Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro zajištění vysoké dostupnosti přenosu hlasu po datové síti, neboli VoIP ústředna s HA. V práci je obsažen obecný popis těchto systémových ústředen a také jejich ...
  • Vybrané aspekty chromatické disperze u mikrostrukturních vláken 

   Author: Riquelme Salinas Jorge Sebastian; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Brada Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vybrané problémy správy kmitočtového spektra v nastávajícím období 

   Author: Penčák Jiří; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vychylování laserového paprsku 

   Author: Pintér Ernest; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Vytvoření automatizovaného měřicího pracoviště pro měření kabelů 

   Author: Pohl Ondřej; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)