Zobrazují se záznamy 1-20 z 52

   Klíčové slovo
   Aktualizace polohy, velká data, Hadoop [1]
   Analytical model, Machine Type Communications, LTE, Distributed Queueing, Random Access Procedure [1]
   Analytický model, Komunikace strojů, LTE, Náhodný přístup s distribuovanou frontou [1]
   Android, Asterisk, GSM, KPI, MOS, PESQ [1]
   Android, complementary filter, Dead reckoning, indoor, inertial navigation, localization, Madgwick orientation filter, navigation, outdoor, sensor fusion, smartphone [1]
   Android, Dead reckoning, exteriér, inerciální navigace, interiér, komplementární filtr, lokalizace, Madgwickův orientační filter, mobilní telefon, navigace, senzorová fúze [1]
   ARM, STM32F429, FreeRTOS, TFT-LCD [1]
   Asterisk, free wideband audio codec, FXO, FXS, GPIO, plain ordinary telephone system, Raspberry Pi, RasPBX, SIP, VoIP [1]
   Asterisk, FXO, FXS, GPIO, Raspberry Pi, RasPBX, SIP, širokopásmé zvukové kodeky s liberální licencí, tradiční analogový telefonní systém, VoIP [1]
   bižuterní kámen, rozpoznávání geometrických tvarů, hodnocení kvality povrchu, CUDA, CUDA v LabVIEW, CUDA v MATLAB, Cannyho detektor hran na GPU [1]
   Call centrum, ACW, SBR,Service center [1]
   Call centrum, ACW, SBR,Servisní centrum [1]
   Cell overlap, Cellular networks, Mobile networks, Localization records, Operating records [1]
   Cisco Unified Call Manager (CUCM), Asterisk,SIP [1]
   ESP8266, krokový motor, polohovací systém, RFID, X-NUCLEO-IHM02A1 [1]
   Ethernet, FPGA, VHDL, Digilent Nexys 4, MAC, MII, RMII, LAN8720A [1]
   FIS, fluktuace signálu, fuzzy logika, Localization Fingerprinting, lokalizační systém, mobilní aplikace, OS Android, simulované žíhání, RSSI, RTLS. [1]
   FIS, signal fluctuation, fuzzy logic, Localization Fingerprinting, localization system, mobile application, OS Android, simulated annealing, RSSI, RTLS. [1]
   high availability, VoIP PBX, backup, synchronization, SIP, Asterisk, virtualization, SIP, system monitoring, data backup [1]
   Internet of Things, IoT, IQRF, Public street lightning, Communication, Network [2]