Zobrazují se záznamy 1-20 z 328

  • Estimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking maneuver 

   Autor: Karthick Balasubramanian; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-13)
   Estimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking maneuver
  • ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts 

   Autor: Shouvik Datta; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-13)
   ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts
  • Popis emisního chování vozidel v reálném provozu 

   Autor: Jan Brich; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Beránek Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Tato diplomová práce se věnuje popisu emisního chování vozidel v reálném provozu. Zaměřuje se na kategorii vozidel M1 poháněných spalovacím zážehovým motorem. První část práce pojednává o vývoji emisních norem a tvorbě ...
  • 3D CFD analýza plynového motoru s komůrkou 

   Autor: David Hor; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Pacoň Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Diplomová práce se zabývá problematikou pístových spalovacích motorů pracujících s chudou směsí. Z teoretické části vyplývá, že lze při úspěšném zvládnutí technologie spalování chudé směsi navýšit účinnost zážehových motorů. ...
  • Smart 4 Wheel Steering System for RAVO Street Sweepers 

   Autor: Vinay Kiran Koduru; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-13)
   Smart 4 Wheel Steering System for RAVO Street Sweepers
  • Automated docking maneuvering of an articulated vehicle in the presence of obstacles 

   Autor: Manojpriyadharson Kannan; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-13)
   Automated docking maneuvering of an articulated vehicle in the presence of obstacles
  • Optimalizace vyplachování dvoudobého spalovacího motoru spojením 1-D a 3-D CFD přístupu 

   Autor: Jan Rudolf; Vedoucí práce: Vítek Oldřich; Oponent práce: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Tato práce se zabývá optimalizací vyplachování dvoudobého zážehového spalovacího motoru o zdvihovém objemu 528 cm3. Prototyp určený k optimalizaci vychází z návrhu pana Ing. Králíka, který nahrazuje konvenční dmychadlo ...
  • Konstrukce klikové skříně zkušebního jednoválce 

   Autor: Radek Lhotan; Vedoucí práce: Hořenín Jindřich; Oponent práce: Emrich Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Předmětem této práce je návrh klikové skříně pro zkušební jednoválcový motor. První část práce je zaměřena na samotný konstrukční návrh základních dílů klikové skříně a důležitých dílů celého jednoválcového motoru. Je zde ...
  • Elektrická lokomotiva s aktivním natáčením dvojkolí 

   Autor: Matěj Vodička; Vedoucí práce: Kalivoda Jan; Oponent práce: Špalek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Diplomová práce se zabývá systémy snižujícími vodící síly nabíhajících kol na moderní elektrické 4-nápravové lokomotivě. V úvodu je provedena rešerše systémů od historicky používáných až po moderní, které používají aktivní ...
  • Čtyřnápravový nízkopodlažní tramvajový vůz 

   Autor: Vojtěch Jansa; Vedoucí práce: Kalivoda Jan; Oponent práce: Hříbal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Obsahem diplomové práce je studie návrhu čtyřnápravové jednočlánkového tramvajového vozu. Zabývá se návrhem vozové skříně a následně návrhem a zástavbou podvozku do vozidla, návrhem vypružení a převodovky a kontrolou vodidla ...
  • Podobnost bariérových zkoušek a možnosti její aplikace v out-of-position konfiguracích v autonomních vozidlech 

   Autor: Ladislav Nussbauer; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Tato práce se zabývá nárazovými zkouškami vozidel s nárazy s mírným a malým přesahem podle IIHS. Nejprve jsou podrobněji popsány specifikace těchto zkoušek. Poté je provedena analýza možnosti provést zkoušku dle specifik ...
  • Návrh a konstrukce jednoválcového zážehového motoru 

   Autor: Jakub Novotný; Vedoucí práce: Hořenín Jindřich; Oponent práce: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Diplomová práce je zaměřená na čtyřdobý jednoválcový přeplňovaný spalovací motor, který má sloužit jako demonstrátor pro zákazníka. V první části diplomové práce je popsána princip a rozdělení spalovacích motorů. Poté je ...
  • Emise výfukových plynů používaných motocyklů 

   Autor: Antonín Voldřich; Vedoucí práce: Vojtíšek Michal; Oponent práce: Pechout Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Cílem práce bylo charakterizovat emise regulovaných a neregulovaných látek z výfukových plynů dvou používaných motocyklů. Pro každý motocykl byla provedena doběhová zkouška, jejímž cílem bylo stanovení jízdních odporů. ...
  • Optimalizace birotačního spalovacího motoru pomocí simulačního modelu 

   Autor: Daniel Piskač; Vedoucí práce: Bolehovský Ondřej; Oponent práce: Rychtář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato práce se skládá z přehledu rotačních a birotačních motorů, aktualizace a kalibrace poskytnutého GT-Power modelu. Zahrnuje také návrh a vytvoření dílčího modelu vůlí a optimalizace modelu.
  • Výroba, skladování a rozvod vodíku na zkušebně pohonů 

   Autor: Abhishek Vijay Senghani; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Klír Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Hlavním cílem zprávy bylo provést literární rešerši dostupných prostředků pro dodávku vodíku pro zkušební laboratoř hnacího ústrojí. Proveďte srovnání různých konceptů výroby vodíku na místě. Navrhněte a dimenzujte systém ...
  • Návrh čtyřdobého jednoválcového motokrosového motoru 

   Autor: Adam Bureš; Vedoucí práce: Hořenín Jindřich; Oponent práce: Zemek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem čtyřdobého jednoválcového motokrosového motoru do 250ccm. Obsahem teoretické části je rozbor tří současných motokrosových motorů. Praktická část se zabývá koncepčním návrhem samotného ...
  • Vícestupňová převodovka pro elektrický osobní automobil 

   Autor: Maroš Kováč; Vedoucí práce: Jasný Michal; Oponent práce: Pavlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Táto práca sa skladá z rešerše o elektrických pohonoch a prevodovkách používaných v elektrických osobných automobiloch, simulácie jazdy vozidla vybaveného jedno a viacstupňovými prevodovkami a návrhom viacstupňovej prevodovky ...
  • Algoritmus pro optimalizaci spotřeby paliva HEV pro jízdu vozidla v kopcích 

   Autor: Anurag Kar; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Rozhdestvenskiy Dmitry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce poskytuje přehled různých režimů řízení hybridních vozidel a strategií řízení implementovaných za účelem minimalizace spotřeby paliva. Je navržena nová strategie řízení pro stoupání a klesání paralelního ...
  • Motion Planning and Trajectory Tracking for a Self Driving Car 

   Autor: Pawan Dasharath Pawar; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-25)
   Motion Planning and Trajectory Tracking for a Self Driving Car
  • Improvement of electronic screw joint tightening technology in production of ŠKODA AUTO 

   Autor: Václav Královec; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-21)
   Improvement of electronic screw joint tightening technology in production of ŠKODA AUTO