Now showing items 21-40 of 328

  • Development of a fuel cell car simulator 

   Author: Matěj Mysliveček; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-21)
   Development of a fuel cell car simulator
  • Building a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniques 

   Author: Vinit Udumalpet Kannan; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-20)
   Building a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniques
  • Design of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-System 

   Author: Vivek Thakur; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-20)
   Design of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-System
  • Vývoj snímače tlaku kapalin 

   Author: Manuel Roberto Rueda Castellanos; Supervisor: Emrich Miloslav; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukci matematického modelu a metodiku návrhu snímacího prvku snímače tlaku tekutiny pro automobilové aplikace, keramické pružné membrány jsou široce využívány pro snímání tlaku ...
  • Chlazení a výměníky tepla pro systém vodíkového palivového článku 

   Author: Ogul Can Güngör; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Zahradníček Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   V této diplomové práci je představen návrh chladicího systému a tepelného výměníku pro odul palivových buňek. Cílem diplomové práce je navrhnout tepelný výměník spolu s dalšími součástmi chladicího systému, jaké jsou ...
  • Simulace chyby převodu pomocí MKP 

   Author: Yujin Kim; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   This thesis contributes to a better understanding and an effective approach to analyze transmission error by using the finite element method on Abaqus. By the means of changing the main attributes of the gear model, we may ...
  • Vývoj a optimalizace řídicího algoritmu 'multi-mode' hybridního vozidla 

   Author: Štěpán Pance; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Heřmanová Jolana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Cílem této práce je navržení metodického postupu při vývoji heuristické řídící strategie pro paralelní hybridní vozidlo na základě výsledků optimální řídící strategie řízené metodou dynamického programování.
  • Modelování a dimenzování těsnicích prvků v elektrických a hybridních převodných ústrojích 

   Author: Antoine Lanos; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Malý Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   By joining Renault to do this internship, the main goal was to work on static cold sealings for E-PWT. With the electrification and hybridization of powertrains, new functional demands appear on sealing. At first, a ...
  • Autonomous Drive Of Scaled Model SMALL (Scaled Mobility On A Laboratory Level) To Manifest Lane Re-Allocation Scenario 

   Author: Vageesha Singapura Nagesha; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Autonomous Drive Of Scaled Model SMALL (Scaled Mobility On A Laboratory Level) To Manifest Lane Re-Allocation Scenario
  • E-Trailer: Design and implementation of a controller for a hybrid tractor semitrailer 

   Author: Akarsh Naveen Kumar Makam; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   E-Trailer: Design and implementation of a controller for a hybrid tractor semitrailer
  • Design and simulation of clamping force control based on the force estimation for the EMB actuator 

   Author: Rahul Joseph Konidena; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Design and simulation of clamping force control based on the force estimation for the EMB actuator
  • Zhodnocení homogenity směsi pro plynový zážehový motor s injektáží CNG do sacího potrubí 

   Author: Shubham Bawkar; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Syrovátka Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato práce se zabývá přeměnou čtyřválcového čtyřtaktního dieselového motoru na zážehový motor CNG, návrhem a sestavením systému nepřímého vstřikování paliva pro vstřikování metanu do jednotlivých rozdělovačů vzduchu na ...
  • Planetová převodovka pro eletrické vozidlo 

   Author: Samed Ali Akköse; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Němček Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   This thesis consists of research on battery electric vehicles currently available on the market and their powertrains, reviews of patented solutions of electric vehicle powertrains, calculations of longitudinal dynamics ...
  • Porování přístrojů pro online měření částic ve výfukových plynech zážehových motorů s přímým vstřikem 

   Author: Sairam Polasa; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Pechout Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   This master thesis examines the suitability of online particle monitoring instruments for measurement of particle emissions from Direct Injection Spark Ignition (DISI) engines. A typical passenger car DISI engine was ...
  • Šestinápravová kloubová Cargo tramvaj s otočnými podvozky 

   Author: Pavel Čermák; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Bílek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Námět mé diplomové práce vznikl v návaznosti na projekt pro transport a zpracování směsného komunálního odpadu v Praze, který probíhal na ČVUT Fakultě strojní ústav konstruování. Projekt probíhal pod vedením prof. Ing. ...
  • Snižování hluku pohonného ústrojí bagru 

   Author: Jan Bárta; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Bolehovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Hluk je všeobecně vnímán jako hlavní zdroj zdravotních problému, způsobených okolním prostředím a vlády po celém světě vydávají novou legislativu, jejíchž cílem je snížení hlukových limitů pro jednotlivá odvětví. Hlukové ...
  • Platformové řešení nákladních lokomotiv 

   Author: Jan Vrba; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zaobírá základním návrhem platformového řešení nákladních lokomotiv pro trh střední Evropy. Návrh je inspirován provedenou rešerší se zaměřením na cargo lokomotivy operující na kolejích střední ...
  • Podvozek elektrické jednotky s vnitřním rámem a přímým pohonem dvojkolí 

   Author: Jan Špot; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Čapek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem proveditelnosti přímého pohonu pro pohon elektrické jednotky s vnitřním rámem podvozku. V úvodní části jsou popsány konstrukční řešení přímých pohonů kolejových vozidel. V další části ...
  • Úplná charakteristika přeplňovaného plynového motoru s vyplachovanou předkomůrkou 

   Author: Ondřej Pavlíček; Supervisor: Syrovátka Zbyněk; Opponent: Takáts Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce se zabývá potenciálem provozu plynového motoru vybaveného zapalováním s vyplachovanou komůrkou s využitím režimu spalování velmi chudé směsi paliva. V práci jsem se soustředil na tvorbu modelu výchozího ...
  • Optimalizace termodynamiky a konstrukce spalovacacího motoru pro Range Extender 

   Author: Mikuláš Adámek; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Práce se zabývá metodikou návrhu a optimalizace pístového spalovacího motoru pro Range Extender. Rešeršní část se zabývá specifickými vlastnostmi spalovacích motorů používaných jako Range Extendery a jejich návrhem. Praktická ...