Now showing items 1-20 of 279

  • 1D Model of Roots-type Supercharger 

   Author: Pavel Brynych; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-22)
   This thesis describes 1-D model of a Roots-type supercharger. The model is based on comprehensive 3-D geometrical analysis of the supercharger components using 3-D CAD software. 1-D unsteady model of irreversible changes ...
  • A 1-D Unsteady Model of a Twin Scroll Radial Centripetal Turbine for Turbocharging Optimization 

   Author: Žák Zdeněk; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Pohořelský Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-28)
   The thesis describes the development of methodology, which utilizes the map-less approach in simulation of a radial centripetal turbine with twin scroll. The steady flow turbine maps are not utilized during the entire ...
  • Absorption power cycle with aqueous salt solution for low temperature heat utilization 

   Author: Václav Novotný; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Absorption cycles have been proposed not only for cooling but also for power generation, such as well-known Kalina cycle utilizing water-ammonia mixture working fluid. Among advantages of this these absorption power cycles ...
  • Accumulation of heat in basalt at high temperatures in packed and fluidized bed 

   Author: Karin Astrid Senta Rindt; Supervisor: Hrdlička František; Opponent: Doušová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   This dissertation thesis exhibits possibilities for accumulating heat in basalt at high temperatures in a packed and fluidized bed. The goal is to offer a new, relevant thermal storage possibility for Carnot batteries. A ...
  • Adaptivní metody pro řízení hydraulických systémů 

   Author: Martin Veselý; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Tato práce se zabývá adaptivním řízením hydraulických systémů s elektromagneticky řízenými proporcionálními ventily. Jsou uvažovány vlastnosti ventilů, které jsou proměnné v čase, jako je zesílení ventilu, hystereze a mrtvá ...
  • Adaptivní řízení předepnutí pásového dopravníku 

   Author: Mrázek Jiří; Supervisor: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Advanced Coatings of Nuclear Fuel Cladding 

   Author: Škarohlíd Jan; Supervisor: Škoda Radek; Opponent: Málek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-13)
   This thesis deals with the protection of zirconium (Zr) nuclear fuel cladding against corrosion and high-temperature oxidation in water-cooled nuclear reactors (LWR) with coatings of polycrystalline diamond (PCD) or mixed ...
  • Aeroacoustic Characteristics of Boundary-Layer Regimes 

   Author: Jakub Suchý; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Trávníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-03)
   Aeroakustika mezní vrstvy je relativně nový studijní obor, který se zabývá mezní vrstvou jako zdrojem zvuku. Tato práce si klade za cíl rozšířit teorii aeroakustických charakteristik mezní vrstvy během počáteční fáze ...
  • Aerodynamic Parameters for Description of Flight of Rotating Volleyball 

   Author: Dumek Jan; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-09)
   This thesis deals with description of effect of revolutions on the flight of a rotating volleyball with airstream in defined side angle of attack. The description is based on results of measurements in an aerodynamic tunnel. ...
  • Aerodynamické charakteristiky flexibilních křídel 

   Author: Robert Kulhánek; Supervisor: Pátek Zdeněk; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-26)
   Tato disertační práce se zabývá aerodynamikou flexibilních křídel, konkrétně padákových kluzáků. Padákové kluzáky se staly v posledních desetiletích oblíbeným sportovním létajícím zařízením nadšených aviatiků. Ačkoliv se ...
  • Aerodynamický hluk lopatkových mříží při nízkých Machových číslech 

   Author: Jan Králíček; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Němeček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-16)
   Tato disertační práce s názvem: „Aerodynamický hluk lopatkových mříží při nízkých Machových číslech“ se zabývá vyzařováním hluku při proudění vzduchu lopatkovými mřížemi, které jsou využívány v distribučních elementech ...
  • Aerodynamický výzkum leteckých profilů pro padákové kluzáky 

   Author: Pohl Lukáš; Supervisor: Ježek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Aktivní ukládání pohonů obráběcích strojů motor na motoru 

   Author: Švéda Jiří; Supervisor: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Algoritmic Developments for the Computation of Turbulent Steady and Unsteady Compressible Flow on Moving Geometries Application to the Exhaust Flow in a Reciprocating Engine 

   Author: Žaloudek Milan; Supervisor: Fořt Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-14)
  • An Exploration of the Potential of Wave Rotors 

   Author: Pohořelský Luděk; Supervisor: Macek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Analytical and Computational Methods for Transonic Flow Analysis and Design 

   Author: Jiří Stodůlka; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Dvořák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   The work deals with various solutions of the compressible transonic flows and their applications on academic and practical cases. The main motivation is to remind the classical methods, modify or modernize them with fast ...
  • Analyticko-experimentální metody pro popis termo-visko-elastického chování pryží při dynamickém zatížení 

   Author: Šulc Petr; Supervisor: Pešek, Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Analýza aerodynamických vlastností vrtule s měnitelným zkroucením 

   Author: Klesa Jan; Supervisor: Hanus Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Analýza chování vodního filmu a jeho rozpadu na profilu NACA0012 pomocí numerických a experimentálních metod 

   Author: Mužík Tomáš; Supervisor: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza možností použití elektromechanického pohonu uzlu uzavírání tlakových licích strojů 

   Author: Novák Oldřich; Supervisor: Maňas Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)