Zobrazují se záznamy 1-12 z 12

   Klíčové slovo
   1D simulace,dvoutaktní motor,spalování naftového motoru,spalovací motor,spalování dvou paliv,rychlost plamene,GT-suite,fenomenologický model,kvazidimenzionální model turbulence [1]
   1D Simulation,2-stroke Engine,Diesel Combustion,Diesel Spray,Dual Fuel Combustion,Flame Speed,GT-Suite,Phenomenological Model,Quasi-dimensional,Turbulence Model [1]
   Contra-rotating propellers,3D panel method,boundary layer,interaction law,vortex wake,transition,lifting line method [1]
   jaderná fúze,tokamak,jaderná bezpečnost,životní prostředí,Lawsonovo kritérium,recirkulace výkonu,Hallův senzor,ITER [1]
   Nuclear fusion,tokamak,nuclear safety,environment,Lawson criterion,power recirculation,Hall sensor,ITER [1]
   Protiběžné vrtule,3D panelová metoda,mezní vrstva,interakční metoda,vírový úplav,přechodová oblast,teorie nosné čáry [1]
   radiální dostředivá turbína se dvouvstupovou skříní,1-D Turbína,přeplňování,testovací stav turbodmychadel,přístup bez stacionárních map turbíny,GT-suite,spalovací motor,kompresor,turbodmychadlo,simulace turbodmychadla [1]
   S-CO2,Power Cycle,Mixtures,Impurities,Efficiency,Net Power,Techno-Economic Evaluation [1]
   S-CO2,Tepelný oběh,Směsi,Nečistoty,Účinnost,Tepelný Výkon,Technicko-Ekonomické hodnocení [1]
   syntetizovaný proud,kontinuální proud,dopadající proud,válec,přestup tepla [1]
   synthetic jet,continuous jet,impinging jet,cylinder,heat transfer [1]
   Twin-scroll Radil Centripetal Turbine,1-D Turbine,Turbocharging,Turbocharger,Turbocharger Test Bed,Map-less Approach,GT-Suite,Internal Combustion Engine,Compressor,Turbocharger Modeling [1]