Zobrazují se záznamy 1-20 z 42

   Klíčové slovo
   1D simulace,dvoutaktní motor,spalování naftového motoru,spalovací motor,spalování dvou paliv,rychlost plamene,GT-suite,fenomenologický model,kvazidimenzionální model turbulence [1]
   1D Simulation,2-stroke Engine,Diesel Combustion,Diesel Spray,Dual Fuel Combustion,Flame Speed,GT-Suite,Phenomenological Model,Quasi-dimensional,Turbulence Model [1]
   Allocation,Analysis,Controlling,Model,Cost,Instruments,System,Accounting [1]
   alokace,analýza,controlling,model,náklady,nástroje,řízení,systém,účetnictví,ukazatele [1]
   anisotropy,bypass graft,constitutive model,saphenous vein,residual stress [1]
   anizotropie,graft pro bypass,konstitutivní model,vena saphena [1]
   biomechanics,hip joint,musculoskeletal model,patient-specific,scaling,joint load [1]
   biomechanika,kyčelní kloub,svalově kosterní model,patient-specific,škálování,zatížení kloubu [1]
   Contra-rotating propellers,3D panel method,boundary layer,interaction law,vortex wake,transition,lifting line method [1]
   čelistní kloub,náhrada [1]
   diagnostika poruch,bayesovský klasifikátor,markovský řetězec,empirická modální dekompozice,vlastní modální funkce,porucha [1]
   evolventní ozubení,převodové ústrojí,distribuce zatížení [1]
   fault diagnosis,Bayes classifier,Markov chain,empirical mode decomposition,intrinsic mode function,fault [1]
   Gas Industry,Gas Facilities,Gas Pipeline,Maintenance,Evaluation of Technical Condition [1]
   Involute Gear,Transmission,Load Distribution [1]
   jaderná fúze,tokamak,jaderná bezpečnost,životní prostředí,Lawsonovo kritérium,recirkulace výkonu,Hallův senzor,ITER [1]
   koroze materiálu,korozní zkoušky,povrchová úprava,zinkové povlaky [1]
   Laser Shock Processing Technology,parametric model,surface [1]
   Material Corrosion,Corrosion Tests,Surface Treatment,Zinc Coatings [1]
   Mechanical Properties,Indentation Tests,Non-Destructive Methods,Finite Element Method,Electron Microscopy,Light Microscopy,Microstructure,Plastic Deformation [1]