Now showing items 40-59 of 251

  • Degradační chování vybraných plastů a kompozitů z hlediska lomové mechaniky 

   Author: Vladimír Mára; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Kroisová Dora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   V rámci předkládané práce byl hodnocen vliv enviromentálních podmínek na leteckou techniku působí v průběhu provozu celá řada negativních jevů, které svým synergickým účinkem ovlivňuji vlastnosti kompozitních součástí. ...
  • Derivační stavový dynamický pozorovatel 

   Author: Pelikán Jan; Supervisor: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Design and analysis of energy efficient indoor-climate control methods for historic buildings 

   Author: Magnus Wessberg; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Vašek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-16)
   Indoor climate in historic buildings pose both practical and scientific challenges. Firstly, establishing a proper indoor climate with respect to both comfort and conservation. Secondly, achieving the desired indoor climate ...
  • Design of Experiments in Scheduling Scenarios for Workload Distribution and Qualitative Usage of Time 

   Author: Gruia George Cristian; Supervisor: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Desulphurization during oxyfuel combustion in a fluidized bed 

   Author: Pavel Skopec; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Presented dissertation thesis deals with oxyfuel combustion, which is one of the possible method for decreasing emissions of carbon dioxide from combustion process. Oxyfuel combustion is based on substitution of air as an ...
  • Detekce a lokalizace poruch s využitím pravděpodobnostních modelů a redukce jejich dimensionality 

   Author: Jirkovský Jaroslav; Supervisor: Hofreiter Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
  • Detekce mastnoty v procesu předúprav pro aplikace povrchové úpravy 

   Author: Pacák Lukáš; Supervisor: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Developing Trabecular Structure 

   Author: Eren Pehlivan; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Kučerová Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-15)
   Additive manufacturing can produce a regular three-dimensional mesh of tiny interconnected wires that form a porous structure. It is reasonable to assume that the properties of single wires/struts, geometry of the mesh and ...
  • Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening 

   Author: Parma Slavomír; Supervisor: Plešek Jiří; Opponent: Džugan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-16)
   This thesis deals with the phenomenological modeling of the directional distortional hardening and the metal plasticity in general. A particular plasticity model is analytically integrated for the proportional multiaxial ...
  • Development of an Airfoil for an Unmanned Aerial Vehicle with Internal Blowing Propulsion System 

   Author: Velázquez Araque Luis Enrique; Supervisor: Nožička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD 

   Author: Trnka Pavel; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Olehla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Diagnostika poruch má trvalý význam ve všech oblastech lidského konání. Vývoj technologií v dnešní době postupuje ke stále složitějším systémům řízení, které se vyznačují rostoucí mírou nezávislosti na lidské obsluze. Proto ...
  • Dozimetry vysokých dávek 

   Author: Sopko Vít; Supervisor: Herrmann Leopold
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Dynamic model of two synchronous generators connected via long transmission line 

   Author: Le Thi Minh Trang; Supervisor: Uhlíř Ivan; Opponent: Adamovský Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-11)
   Due to the large desire to utilize transmission networks for more flexible power interchange transactions, the high requirement for power system dynamic analysis has grown significantly in recent years. While dynamics and ...
  • Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu 

   Author: Jindřich Boháč; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Hirš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-12)
   Ustálené stavy tepelného výkonu otopných ploch jsou v literatuře již velmi dobře popsány, a proto se disertační práce věnuje výhradně rozboru a popisu dějů nestacionárních, dynamických. Celý provoz otopných ploch je reálně ...
  • Dynamické vlastnosti pohonů moderních kolejových vozidel 

   Author: Tomáš Fridrichovský; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Kraus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-27)
   Pohony moderních kolejových vozidel, zejména asynchronních lokomotiv, pracují se značnými výkony. Stále lepší regulace těchto pohonů umožňuje řídit velikost jejich hnacího momentu s ohledem na okolní podmínky a o to lépe ...
  • Dynamics of Heat Transfer During Cooling of Overheated Surfaces 

   Author: Jan Štěpánek; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-18)
   Quenching phenomenon is one of the most unexplored phenomena in the field of heat transfer. However, quenching is known for a long time especially due to metal hardening. In the several last decades, the phenomenon has ...
  • Efektivní spalování alternativních paliv v pístovém spalovacím motoru 

   Author: Zbyněk Syrovátka; Supervisor: Takáts Michal; Opponent: Laurin Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Disertační práce se zabývá vývojem zapalovacího systému s vyplachovanou předkomůrkou pro spalování chudé směsi v pístovém spalovacím motoru. Na základě provedených experimentů a vytvořených simulačních modelů byl vytvořen ...
  • Effect of Residual Stress of Properties of Particle Filled Composites 

   Author: Prejzek Ondřej; Supervisor: Španiel Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Ekonomicko-statistická optimalizace regulačních diagramů 

   Author: Cézová Eliška; Supervisor: Dohnal Gejza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-27)
  • Energetické využití jaderné fúze 

   Author: Entler Slavomír; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
   Podle plánu Evropské unie a dalších světových velmocí má být první fúzní elektrárna uvedena do provozu do roku 2050. Klíčovými rysy budoucí fúzní energetiky jsou palivo z lehkých chemických prvků, vysoká pracovní teplota ...