Now showing items 79-98 of 251

  • Jakost výroby ve strategii organizace 

   Author: Čamlík Petr; Supervisor: Kožíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kalibrace paralelních mechanismů s adaptivní složitostí modelu 

   Author: Skopec Tomáš; Supervisor: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kinematic Analysis of Lower Cervical Spine after the Artificial Disc Replacements Implantation 

   Author: Rinke Lenka; Supervisor: Konvičková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Kinematická transformace strukturní aproximací 

   Author: Kukula Pavel; Supervisor: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Kombinovaný solární kolektor vzduch-kapalina 

   Author: Viacheslav Shemelin; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Práce je založena na vývoji detailního matematického modelu kombinovaného solárního kolektoru, implementaci vyvinutého modelu do simulačního prostředí TRNSYS a validaci modelu v kapalinovém a vzduchovém provozním režimu. ...
  • Kompenzace odpružení u velkoplošných karosářských výlisků 

   Author: Pačák Tomáš; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Evin Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-17)
   Předkládaná disertační práce se zaměřuje na vyřešení technologického problému odpružení v oblasti plošného tváření a na analýzu příčin, které tento jev ovlivňují. Hlavním cílem disertační práce je návrh modifikovaného ...
  • Kompenzace tepelných deformací obráběcích strojů 

   Author: Vyroubal Jiří; Supervisor: Bach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Kondenzace vodní páry za přítomnosti inertního plynu 

   Author: Tomáš Romsy; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Vyskočil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-11)
   Tekutý kov PbLi17 je uvažován jako jeden z kandidátů pro chladivo množivého blanketu fúzního reaktoru DEMO. Důležitým faktorem jeho použití je množení tritia. Nicméně, tento kov způsobuje degradaci materiálů průtočného ...
  • Konstrukce a optimalizace zařízení pro rentgenovou metrologii 

   Author: Maršík Jiří; Supervisor: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
  • Konvekce při sdílení tepla v obráběcích strojích 

   Author: Kohút Peter; Supervisor: Nožička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Kvalita povrchové vrstvy 

   Author: Zdeněk Pitrmuc; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Dvořáčková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato disertační práce s názvem „Kvalita povrchové vrstvy: Výzkum vybraných parametrů integrity povrchu při obrábění materiálů leteckého průmyslu“ se zabývá komplexním hodnocením integrity povrchu materiálů používaných v ...
  • Laserové svařování litiny s kuličkovým grafitem a nízkolegované Cr-Mo oceli 

   Author: Vondrouš Petr; Supervisor: Dunovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-19)
  • Lung Tumor Motion Prediction by Neural Networks 

   Author: Rodríguez Jorge Ricardo; Supervisor: Bíla Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
  • Materiálové vlastnosti heterogenních svarových spojů pro energetiku 

   Author: Petr Ducháček; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Kříž Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-13)
   Životnost heterogenních svarových spojů v oblasti klasické a jaderné energetiky je stěžejním parametrem pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zařízení elektráren. Práce se zabývá hodnocením dvou konstrukčně-tec ...
  • Mathematical Models in Algal Biotechnology 

   Author: Červený Jan; Supervisor: Zítek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
  • Mechanical Propertires of Perivascular Adipose Tissue and its Effect on Biomechanics of Abdominal Aorta 

   Author: Tereza Gerdová; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Burša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-01)
   The dissertation thesis aims to show that perivascular adipose tissue may significantly change the mechanical state of the abdominal aorta. To this end, uniaxial tensile tests with perivascular fat tissue were carried out. ...
  • Metodika komplexního návrhu regulačního diagramu 

   Author: Král Jan; Supervisor: Dohnal Gejza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-24)
  • Metodika mechanické fixace lemových spojů pro zajištění rozměrové stability během výrobních procesů 

   Author: Lukáš Chrášťanský; Supervisor: Šanovec Jan; Opponent: Evin Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-12)
   Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou fixace lemových spojů panelových dílů karoserie automobilu. Hlavním cílem disertační práce je návrh nového typu spoje, resp. nové metody fixace lemového spoje. Motivací ...
  • Metodika řízení lidských zdrojů se zaměřením na executive search 

   Author: Šulcová Tereza; Supervisor: Chundela Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Metodika snižování spotřeby materiálu v lisovnách s počítačovou podporou SW AutoForm 

   Author: Körber Vladimír; Supervisor: Šanovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)