Now showing items 21-40 of 245

  • Analýza proudového pole v cévním přístupu 

   Author: Miloš Kašpárek; Supervisor: Polanský Jiří; Opponent: Valeriánová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Cévní přístup je pro hemodialyzované pacienty životně důležitý. Jeho životnost je ovlivněna mnoha hemodynamickými faktory, jako je tlak, průtokový režim, smykové napětí na stěně. Během hemodialýzy dochází ke změnám ...
  • Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce 

   Author: Tomáš Sommer; Supervisor: Slavík Svatomír; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předkládaná disertační práce „Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce“ se zabývá problematikou určení mechanických vlastností hybridních kompozitních profilů. Profily z kompozitních ...
  • Annealing of Radiation Defects in Neutron Irradiated Silicon 

   Author: Semenko Serhiy; Supervisor: Sopko Bruno
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Aplikace metod umělé inteligence pro interpretaci a predikci mikrometeorologických stavů ekosystému 

   Author: Martin Novák; Supervisor: Bíla Jiří; Opponent: Ošmera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Disertace se zabývá vývojem metod umělé inteligence pro oblast interpretace a predikce stavů komplexních ekosystémů. V práci jsou představeny dvě možnosti aplikace prostředků umělé inteligence pro interpretaci a eventuální ...
  • Aplikace plasmové úpravy pro vláknové kompozity s termoplastovou matricí 

   Author: Nováček Vojtěch; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
   Disertační práce se zabývá přípravou kompozitních materiálů na bázi nepolárních termoplastů vyztužených skelnými vlákny. Cílem práce je prokázání zvýšení mechanických vlastností vlivem ekologické nízkoteplotní plasmové ...
  • Aplikace počítačové radiografie při zjišťování rozsahu korozního napadení tepelně izolovaných potrubí fokusovaným zdrojem záření gama 

   Author: Škeřík Michal; Supervisor: Suchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-19)
  • Application of Plasma Modified Polyethylene in Composites with Natural Materials 

   Author: Sari Panikkassery Sasidharan; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Hájková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-20)
   This thesis describes detailed investigation on the applications of plasma modified Polyethylene (PPE) powder in combination with natural materials. It is as matrix for natural fiber composite and as fillers in natural ...
  • Approximate Methods for Calculating Notch Tip Strains and Stresses under Multiaxial Cyclic Loading 

   Author: Maxim Lutovinov; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Fusek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   This work deals with approximate methods for calculating elastic-plastic stresses and strains on the surface of notched samples. In order to expand range of currently available experimental notch strain response data, ...
  • Automatic Detection and Expert Classification of Visual Evoked Potentials 

   Author: Hulan Martin; Supervisor: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Biomechanická studie interakce dentálních implantátů a kostní tkáně 

   Author: Vrbová Radka; Supervisor: Sochor Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Biomechanika čelistního kloubu a jeho náhrady 

   Author: Jirman Radek; Supervisor: Konvičková Svatava; Opponent: Frydrýšek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-01)
   Temporomandibulární poruchy představují komplexní, značně heterogenní skupiny stavů, které postihují temporomandibulární kloub (TMK), žvýkací svaly nebo obojí. TM poruchami trpí v současné době 20% populace a odhaduje se, ...
  • Cabled-trusses: Concept, Modeling and Optimization 

   Author: Finotto Vitor Cores; Supervisor: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Clinical Biomechanics of Hip Joint 

   Author: Hornová Jana; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Horák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Multiple assumptions about model's geometry, mechanical properties and physiological parameters are adopted when using biomechanical models in clinical studies. The aim of this thesis is to assess how a patient-specific ...
  • Compressible Fluid Flow through Narrow Channels 

   Author: Jindřich Hála; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   The turbulence transition in pipe and channel flow represents up to now an important topic, since it is the nature of the flow, which substantially affcts the friction and associated losses. With increasing miniaturization ...
  • Constitutive Modeling of Human Saphenous Veins under 3D Stress State 

   Author: Veselý Jan; Supervisor: Žitný Rudolf; Opponent: Kittnar Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Coronary artery disease (CAD) is also known as ischemic heart disease (IHD) is a group of diseases that includes atherosclerosis, angina pectoris, myocardial infarction, and sudden cardiac death. It is the most important ...
  • Construction of Synthetic Holograms: Synthesis in Eye Pupil Plane 

   Author: Svoboda Jakub; Supervisor: Bernard Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
  • Contactless heat transfer measurement methods in processing units 

   Author: Stanislav Solnař; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Bartoň Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-16)
   Contactless measurement of local values of heat transfer coefficient by two different methods is presented in this Ph.D. thesis. The first method, temperature oscillation (also known as TOIRT method), uses heat waves from ...
  • Create a Method to Predict Pseudo - Random Data Using Hilbert Huang Transform and Prediction with Neural Networks and Fuzzy Logic 

   Author: Nguyen Ba Nghien; Supervisor: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Časově optimální řízení robotů s uvažováním dynamiky pohonů 

   Author: Hornych Tomáš; Supervisor: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Degradační chování vybraných plastů a kompozitů z hlediska lomové mechaniky 

   Author: Vladimír Mára; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Kroisová Dora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   V rámci předkládané práce byl hodnocen vliv enviromentálních podmínek na leteckou techniku působí v průběhu provozu celá řada negativních jevů, které svým synergickým účinkem ovlivňuji vlastnosti kompozitních součástí. ...