Now showing items 181-200 of 249

  • Samobuzené kmitání v obráběcích strojích 

   Author: Drobílek Jiří; Supervisor: Bach Pavel; Opponent: Skalla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou predikce meze stability samobuzeného kmitání v obráběcích strojích. Práce se zaměřuje na dynamickou sílu řezného procesu, protože znalost jejích vlastností a chování je velmi ...
  • Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems 

   Author: Jaroslav Bušek; Supervisor: Zítek Pavel; Opponent: Cvejn Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   In the present dissertation thesis, an analysis of a class of time-delay controllers subject to astatic behaviour associated with the so-called windup effect in control loops with saturating actuators is conducted using ...
  • Selective Laser Sintering: Correlations between Structure, Mechanical Properties and Production Conditions 

   Author: Vyroubalová Michaela; Supervisor: Steidl Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Senzory plynů s filtry na bázi zeolitů 

   Author: Vlk Josef; Supervisor: Sopko Bruno
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Separate Identification of Coefficients and Delays in Time-Delay Systems 

   Author: Simeunović Goran; Supervisor: Zítek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
  • Stabilita a řiditelnost letounu s jedním vysazeným motorem 

   Author: Lapiš Marek; Supervisor: Pokorný Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Stanovení metodiky systémové integrace komponent kolejového vozidla k docílení optimálního prostředí v jeho interiéru 

   Author: Lukáš Málek; Supervisor: Rus Ladislav; Opponent: Heller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-23)
   Cílem této práce je sestavení metodiky systémové integrace komponent návrhu kolejového vozidla k docílení optimálního prostředí v jeho interiéru. Základní filozofií metodiky je synergie systému ČLOVĚK – VOZIDLO – PROSTŘEDÍ, ...
  • Strategie systému údržby ve strojírenském podniku 

   Author: Žilka Miroslav; Supervisor: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-11)
  • Strukturní stabilita modifikovaných turbínových martenzitických Cr ocelí 

   Author: Hájková Pavlína; Supervisor: Janovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-20)
  • Studie distribuce zatížení evolventního ozubení v převodových ústrojích 

   Author: Berka Ondřej; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
   Tato disertační práce s názvem Studie distribuce zatížení evolventního ozubení v převodových ústrojích se zabývá návrhem metodiky pro průběžný monitoring kvality záběru modulových čelních kol. Prace přináší přehled teorie, ...
  • Studium a úpravy vnitřních povrchů energetických soustav 

   Author: Jiří Kuchař; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Frankovský Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Disertační práce se zabývá problematikou čištění vnitřních povrchů průmyslových a energetických zařízení znečištěných od různých typů nánosů a korozních usazenin. Potřebné související poznatky a zjištění jsou uvedeny v ...
  • Studium mechanismů korozního porušování náhradních povrchových úprav 

   Author: Kreislová Kateřina; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Černý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-10-22)
   V posledních cca 5 letech byla vyvinuta celá řada náhradních povrchových úprav za pasivaci šestimocným chromátovým povlakem s různou ochrannou účinností. V rámci disertační práce byl studován mechanismus korozního chování ...
  • Studium modifikačního účinku různých typů činidel na bázi stroncia ve slitinách Al-Si 

   Author: Bryksí Stunová Barbora; Supervisor: Němec Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Studium oxidických vrstev pro úpravu povrchu biomateriálů 

   Author: Jan Krčil; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Balík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-05)
   Práce se věnuje připravě, studiu a hodnoceni oxidických vrstev na vybraných titanových slitinách určených pro lekařskou aplikaci. Oxidicke vrstvy byly připraveny na zástupcich konvenčnich slitin titanu (CP Ti grade 2 a ...
  • Studium variant metody IBAD pro modifikaci povrchových vlastností titanové slitiny 

   Author: Vlčák Petr; Supervisor: Černý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Studium vzniku trhlin LMAC při žárovém zinkování 

   Author: Kuklík Vlastimil; Supervisor: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Study of Power Cycle with Supercritical CO2 

   Author: Veselý Ladislav; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
   With the increasing interest in solar and geothermal power plants as well as waste heat recovery systems from many technologies, the whole world is more focused on the gas power cycles. Especially, the supercritical carbon ...
  • Sušení zemního plynu 

   Author: Netušil Michal; Supervisor: Ditl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Svařitelnost neželezných kovů: Vliv svařování na vytvrditelné slitiny hliníku typu AlMgSi 

   Author: Kolařík Ladislav; Supervisor: Dunovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Synthetic and continuous jets impinging on a circular cylinder 

   Author: Broučková Zuzana; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Klaboch Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-12)
   Synthetic and continuous jets impinging onto an heated circular cylinder were investigated. The study was performed experimentally. For this reason, a piezoelectrically driven actuator with water as the working fluid was ...