Now showing items 139-158 of 251

  • Odpružené a řízené podvozky pro vozidla v terénu 

   Author: Bílkovský Aleš; Supervisor: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace a návrhová metodika kompozitních částí rotorové soustavy ventilátorové pohonné jednotky malého letounu 

   Author: Poul Robin; Supervisor: Hanus Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Optimalizace a řízení lehkých poddajných mechanismů s přídavnými aktuátory a senzory 

   Author: Jiří Volech; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Bauma Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-10)
   Disertační práce je zaměřena na řízení aktivních struktur s přidanou hodnotou. U řady vyráběných strojů a mechanismů mohou být zlepšeny jejich vlastnosti přidáním dodatečného odměřování či jiné aktivní struktury. Tímto lze ...
  • Optimalizace jízdních vlastností nízkopodlažních tramvají 

   Author: Čapek Jan; Supervisor: Rus Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace jízdy silničního motorového vozidla 

   Author: Petr Denk; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Dupal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Disertační práce, kterou právě otevíráte, je zaměřena na návrh a vývoj optimalizační metody pro optimalizaci spotřeby hnací energie vozidla na základě předchozí znalosti jízdní trasy a jejích atributů. Celková spotřeba ...
  • Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů 

   Author: Václav Vodička; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Melichar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-22)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou lamelových expandérů pro tepelné cykly s nízkým výkonem. Práce obsahuje rešerši expandérů pro tyto tepelné cykly s důrazem na lamelové expandéry, popisuje autorem navržený 1D ...
  • Optimalizace logistických tras pomocí matematických modelů 

   Author: Josef Košťálek; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Edl Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Ve své disertační práci se zabývám optimalizací logistických tras pomocí matematických modelů. Schopnost vhodného plánování logistických tras je velmi důležitá z důvodu úspor nákladů i času. Tato problematika se vyskytuje ...
  • Optimalizace návrhu výrobních linek v automobilovém průmyslu 

   Author: Petr Hynek; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Moravec Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-24)
   Tato disertační práce se zabývá projektováním výrobního systému výrobních linek v automobilovém průmyslu, konkrétně svařovny. Nejprve je provedena rešerše výrobních systémů s návazností na jejich projektování. Dále se ...
  • Optimalizace parametrů korečkového dopravníku s ozubeným řemenem pro komerční využití 

   Author: Pelc David; Supervisor: Sojka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Optimalizace parametrů tryskání 

   Author: Sedláček Alexander; Supervisor: Suchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Optimum representation of heat sources in simulations of air flow in indoor environment 

   Author: Zelenský Petr; Supervisor: Hensen Joannes; Opponent: Hrubý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-02)
   The research was motivated by the issue of proper air distribution in large indoor spaces with a high number of heat sources and/or variable occupancy patterns, such as e.g. lecture halls, theatres, cinemas, atriums etc. ...
  • Organický Rankinův cyklus v decentralizované mikrokogeneraci 

   Author: Maščuch Jakub; Supervisor: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-19)
  • Oxidické vrstvy na titanových slitinách pro lékařské aplikace 

   Author: Tolde Zdeněk; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Jíra Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
   Slitina titanu s hliníkem (Al) a vanadem (V) (TiAlV) patří v současné době k nejčastěji užívanému materiálu pro výrobu implantátů. Prvky Ti s Al a V zlepšují mechanické vlastnosti materiálu hlavně pak modul pružnosti. ...
  • Pasivní řízení mezní vrstvy pomocí vírových generátorů 

   Author: Součková Natálie; Supervisor: Nožička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-31)
  • Phenomenological Combustion Modeling for Optimization of Large 2-stroke Marine Engines under both Diesel and Dual Fuel Operating Conditions 

   Author: Černík Filip; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-28)
   Phenomenological simulation methodology for combustion modeling of both liquid and gaseous fuels for large low speed 2-stroke marine engines is developed and validated within the present study. The work incorporates modeling ...
  • Phenomenological models for lifetime prediction under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions 

   Author: Michal Bartošák; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Gabriel Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   This works presents original research data for low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue of SiMo 4.06 cast iron. The cast iron was subjected to a various strain rates and strain amplitudes in the temperature range ...
  • Physical Modeling of Combustion Engine Process and Gas Exchange for Real-time Applications 

   Author: Jan Fořtl; Supervisor: Vítek Oldřich; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   The large majority of gas exchange models used for engine torque control within the Engine Control Unit (ECU) is data oriented. This means that they use look-up tables, or other more sophisticated methods (e.g., neuronal ...
  • Počítačová a experimentální analýza kinematiky páteře 

   Author: Otáhal Martin; Supervisor: Sochor Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Pokročilé postupy při návrhu kompozitních konstrukcí 

   Author: Hraška Matěj; Supervisor: Holý Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
  • Pool Boiling of Water–Glycerin Mixtures 

   Author: Viktor Vajc; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   The doctoral thesis focuses on heat transfer during nucleate boiling of water–glycerin mixtures. In the theoretical part, heat transfer during pool boiling of pure fluids and multicomponent mixtures is outlined and discussed ...