Now showing items 129-148 of 232

  • Odpružené a řízené podvozky pro vozidla v terénu 

   Author: Bílkovský Aleš; Supervisor: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace a návrhová metodika kompozitních částí rotorové soustavy ventilátorové pohonné jednotky malého letounu 

   Author: Poul Robin; Supervisor: Hanus Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Optimalizace a řízení lehkých poddajných mechanismů s přídavnými aktuátory a senzory 

   Author: Jiří Volech; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Bauma Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-10)
   Disertační práce je zaměřena na řízení aktivních struktur s přidanou hodnotou. U řady vyráběných strojů a mechanismů mohou být zlepšeny jejich vlastnosti přidáním dodatečného odměřování či jiné aktivní struktury. Tímto lze ...
  • Optimalizace jízdních vlastností nízkopodlažních tramvají 

   Author: Čapek Jan; Supervisor: Rus Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace jízdy silničního motorového vozidla 

   Author: Petr Denk; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Dupal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Disertační práce, kterou právě otevíráte, je zaměřena na návrh a vývoj optimalizační metody pro optimalizaci spotřeby hnací energie vozidla na základě předchozí znalosti jízdní trasy a jejích atributů. Celková spotřeba ...
  • Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů 

   Author: Václav Vodička; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Melichar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-22)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou lamelových expandérů pro tepelné cykly s nízkým výkonem. Práce obsahuje rešerši expandérů pro tyto tepelné cykly s důrazem na lamelové expandéry, popisuje autorem navržený 1D ...
  • Optimalizace logistických tras pomocí matematických modelů 

   Author: Josef Košťálek; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Edl Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Ve své disertační práci se zabývám optimalizací logistických tras pomocí matematických modelů. Schopnost vhodného plánování logistických tras je velmi důležitá z důvodu úspor nákladů i času. Tato problematika se vyskytuje ...
  • Optimalizace návrhu výrobních linek v automobilovém průmyslu 

   Author: Petr Hynek; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Moravec Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-24)
   Tato disertační práce se zabývá projektováním výrobního systému výrobních linek v automobilovém průmyslu, konkrétně svařovny. Nejprve je provedena rešerše výrobních systémů s návazností na jejich projektování. Dále se ...
  • Optimalizace parametrů korečkového dopravníku s ozubeným řemenem pro komerční využití 

   Author: Pelc David; Supervisor: Sojka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Optimalizace parametrů tryskání 

   Author: Sedláček Alexander; Supervisor: Suchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Optimum representation of heat sources in simulations of air flow in indoor environment 

   Author: Zelenský Petr; Supervisor: Hensen Joannes; Opponent: Hrubý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-02)
   The research was motivated by the issue of proper air distribution in large indoor spaces with a high number of heat sources and/or variable occupancy patterns, such as e.g. lecture halls, theatres, cinemas, atriums etc. ...
  • Organický Rankinův cyklus v decentralizované mikrokogeneraci 

   Author: Maščuch Jakub; Supervisor: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-19)
  • Oxidické vrstvy na titanových slitinách pro lékařské aplikace 

   Author: Tolde Zdeněk; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Jíra Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
   Slitina titanu s hliníkem (Al) a vanadem (V) (TiAlV) patří v současné době k nejčastěji užívanému materiálu pro výrobu implantátů. Prvky Ti s Al a V zlepšují mechanické vlastnosti materiálu hlavně pak modul pružnosti. ...
  • Pasivní řízení mezní vrstvy pomocí vírových generátorů 

   Author: Součková Natálie; Supervisor: Nožička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-31)
  • Phenomenological Combustion Modeling for Optimization of Large 2-stroke Marine Engines under both Diesel and Dual Fuel Operating Conditions 

   Author: Černík Filip; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-28)
   Phenomenological simulation methodology for combustion modeling of both liquid and gaseous fuels for large low speed 2-stroke marine engines is developed and validated within the present study. The work incorporates modeling ...
  • Phenomenological models for lifetime prediction under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions 

   Author: Michal Bartošák; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Gabriel Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   This works presents original research data for low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue of SiMo 4.06 cast iron. The cast iron was subjected to a various strain rates and strain amplitudes in the temperature range ...
  • Počítačová a experimentální analýza kinematiky páteře 

   Author: Otáhal Martin; Supervisor: Sochor Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Pokročilé postupy při návrhu kompozitních konstrukcí 

   Author: Hraška Matěj; Supervisor: Holý Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
  • Portálový vír v úplavu hyperboloidního modelu 

   Author: Veronika Barraclough; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Dančová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   The mechanics of fluids task has been solved. Flow around a bluff body was measured, placed in a tunnel with a modelled boundary layer. The bluff body was taken from a classical civil engineering case, while still being a ...
  • Posuzování životnosti svarových spojů VT parovodů z martenzitických ocelí v podmínkách creepového poškozování 

   Author: Michal Junek; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Haušild Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-06)
   Při posuzování životnosti energetických zařízení jsou kontrolovány nejexponovanější místa, kterými jsou v případě vysokotlakých parovodů např. svarové spoje, ohyby a tvarovky. Disertační práce se zabývá hodnocením životnosti ...