Now showing items 71-90 of 251

  • Higher Order Neural Unit Adaptive Control and Stability Analysis for Industrial System Applications 

   Author: Peter Mark Beneš; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Čelikovský Sergej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-25)
   Given the push in our modern digitalized industry for advanced, yet comprehensible methods for process identification and control, computational intelligence methods are readily ongoing in study. Higher-order neural units ...
  • Hodnocení strategických investic do moderních technologií 

   Author: Volf Martin; Supervisor: Freiberg František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • How Ageing is Reflected by Longitudinal Pretension in Abdominal Aorta 

   Author: Horný Lukáš; Supervisor: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Hybrid Vehicle Powertrain with Range Extender 

   Author: Ivaylo Brankov; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-28)
   The doctoral thesis examines issues related to range extender units for hybrid vehicle powertrains. In particular, it is focused on the internal combustion engines utilised in these units and their design. Since battery ...
  • Inovace technologie loupání a metodika loupatelnosti semen olejnin 

   Author: Jan Hoidekr; Supervisor: Herák David; Opponent: Kumhála František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-18)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou loupání slunečnicových semen pomocí impaktních loupacích strojů. V rámci disertační práce jsou provedeny dvě experimentální měření zabývající se vlivem orientace zatížení na ...
  • Intensification of mixing and homogenisation of culture medium in photobioreactors for microalgae production 

   Author: Vojtěch Bělohlav; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-15)
   Generally, the parameters important for microalgae growth include light irradiation, temperature and nutrients and CO2 concentrations in the culture medium. However, during the scaling-up, these parameters are often limiting ...
  • Interaction of Flexible Structures 

   Author: Tukač Martin; Supervisor: Vampola Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  • Investigation of Flow and Agitation of non-Newtonian Fluids 

   Author: Mehmet Ayas; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Dziubiński Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   This work deals with the measurement of rheological properties of the purely viscous non-Newtonian fluid, prediction of friction factor, and power and flow characteristics of an in-line rotor-stator mixer. Firstly, a method ...
  • Jakost výroby ve strategii organizace 

   Author: Čamlík Petr; Supervisor: Kožíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kalibrace paralelních mechanismů s adaptivní složitostí modelu 

   Author: Skopec Tomáš; Supervisor: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kinematic Analysis of Lower Cervical Spine after the Artificial Disc Replacements Implantation 

   Author: Rinke Lenka; Supervisor: Konvičková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Kinematická transformace strukturní aproximací 

   Author: Kukula Pavel; Supervisor: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Kombinovaný solární kolektor vzduch-kapalina 

   Author: Viacheslav Shemelin; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Práce je založena na vývoji detailního matematického modelu kombinovaného solárního kolektoru, implementaci vyvinutého modelu do simulačního prostředí TRNSYS a validaci modelu v kapalinovém a vzduchovém provozním režimu. ...
  • Kompenzace odpružení u velkoplošných karosářských výlisků 

   Author: Pačák Tomáš; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Evin Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-17)
   Předkládaná disertační práce se zaměřuje na vyřešení technologického problému odpružení v oblasti plošného tváření a na analýzu příčin, které tento jev ovlivňují. Hlavním cílem disertační práce je návrh modifikovaného ...
  • Kompenzace tepelných deformací obráběcích strojů 

   Author: Vyroubal Jiří; Supervisor: Bach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Kondenzace vodní páry za přítomnosti inertního plynu 

   Author: Tomáš Romsy; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Vyskočil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-11)
   Tekutý kov PbLi17 je uvažován jako jeden z kandidátů pro chladivo množivého blanketu fúzního reaktoru DEMO. Důležitým faktorem jeho použití je množení tritia. Nicméně, tento kov způsobuje degradaci materiálů průtočného ...
  • Konstrukce a optimalizace zařízení pro rentgenovou metrologii 

   Author: Maršík Jiří; Supervisor: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
  • Konvekce při sdílení tepla v obráběcích strojích 

   Author: Kohút Peter; Supervisor: Nožička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Kvalita povrchové vrstvy 

   Author: Zdeněk Pitrmuc; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Dvořáčková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato disertační práce s názvem „Kvalita povrchové vrstvy: Výzkum vybraných parametrů integrity povrchu při obrábění materiálů leteckého průmyslu“ se zabývá komplexním hodnocením integrity povrchu materiálů používaných v ...
  • Laserové svařování litiny s kuličkovým grafitem a nízkolegované Cr-Mo oceli 

   Author: Vondrouš Petr; Supervisor: Dunovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-19)