Now showing items 151-170 of 249

  • Pasivní řízení mezní vrstvy pomocí vírových generátorů 

   Author: Součková Natálie; Supervisor: Nožička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-31)
  • Phenomenological Combustion Modeling for Optimization of Large 2-stroke Marine Engines under both Diesel and Dual Fuel Operating Conditions 

   Author: Černík Filip; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-28)
   Phenomenological simulation methodology for combustion modeling of both liquid and gaseous fuels for large low speed 2-stroke marine engines is developed and validated within the present study. The work incorporates modeling ...
  • Phenomenological models for lifetime prediction under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions 

   Author: Michal Bartošák; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Gabriel Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   This works presents original research data for low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue of SiMo 4.06 cast iron. The cast iron was subjected to a various strain rates and strain amplitudes in the temperature range ...
  • Physical Modeling of Combustion Engine Process and Gas Exchange for Real-time Applications 

   Author: Jan Fořtl; Supervisor: Vítek Oldřich; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   The large majority of gas exchange models used for engine torque control within the Engine Control Unit (ECU) is data oriented. This means that they use look-up tables, or other more sophisticated methods (e.g., neuronal ...
  • Počítačová a experimentální analýza kinematiky páteře 

   Author: Otáhal Martin; Supervisor: Sochor Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Pokročilé postupy při návrhu kompozitních konstrukcí 

   Author: Hraška Matěj; Supervisor: Holý Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
  • Pool Boiling of Water–Glycerin Mixtures 

   Author: Viktor Vajc; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   The doctoral thesis focuses on heat transfer during nucleate boiling of water–glycerin mixtures. In the theoretical part, heat transfer during pool boiling of pure fluids and multicomponent mixtures is outlined and discussed ...
  • Portálový vír v úplavu hyperboloidního modelu 

   Author: Veronika Barraclough; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Dančová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   The mechanics of fluids task has been solved. Flow around a bluff body was measured, placed in a tunnel with a modelled boundary layer. The bluff body was taken from a classical civil engineering case, while still being a ...
  • Posuzování životnosti svarových spojů VT parovodů z martenzitických ocelí v podmínkách creepového poškozování 

   Author: Michal Junek; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Haušild Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-06)
   Při posuzování životnosti energetických zařízení jsou kontrolovány nejexponovanější místa, kterými jsou v případě vysokotlakých parovodů např. svarové spoje, ohyby a tvarovky. Disertační práce se zabývá hodnocením životnosti ...
  • Potenciál optických rastrů v technice prostředí 

   Author: Šourek Bořivoj; Supervisor: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
  • Potenciál vznětového dvoupalivového motoru z hlediska snižování emisí skleníkových plynů 

   Author: Ivan Bortel; Supervisor: Takáts Michal; Opponent: Beroun Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-21)
   Předmětem práce je analýza přístupů, které mohou snížit produkci oxidu uhličitého emitovaného při provozu vznětového motoru osobního vozidla. Na problém je nazíráno ze dvou pohledů. První pohled zahrnuje požadavky legislativy, ...
  • Použití křemíkových detektorů pro vojenské účely 

   Author: Vladislav Píša; Supervisor: Sopko Bruno; Opponent: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-21)
   Předkládaná disertační práce se zabývá použitím křemíkových detektorů pro vojenské účely. Zahrnuje vývoj křemíkové diody jako detektoru záření gama i neutronů, který vyústil k zavedení detektorů Podhorník do sondy ...
  • Použití neuronových sítí a časově-frekvenčních metod k bezdemontážní diagnostice spalovacího motoru 

   Author: Roztočil Jan; Supervisor: Uhlíř Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
  • Predikce silových parametrů řezného procesu při frézování 

   Author: Jaroslav Kovalčík; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Mrkvica Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Tato disertační práce se zabývá predikcí silových parametrů řezného procesu při frézování a návrhem softwarové aplikace pro predikci těchto vypočtených parametrů. Výchozí veličinou pro výpočet silových parametrů, mezi které ...
  • Predikční modely NOx pro fluidní kotle 

   Author: Jiří Štefanica; Supervisor: Hrdlička František; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-16)
   Cílem předložené práce je zkoumání mechanismů tvorby emisí oxidů dusíku ve fluidních kotlích na tuhá paliva a porovnání těchto mechanismů pro spalování uhlí a biomasy. Dále je cílem práce vyhodnocení současného stavu ...
  • Proces interpretace v konceptuálním navrhování systémů 

   Author: Jura Jakub; Supervisor: Bíla Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
  • Prostředky pro optimalizaci zážehového motoru při nízkém zatížení 

   Author: Miklánek Ľubomír; Supervisor: Takáts Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Proudění ve strojích 

   Author: Vitkovič Pavol; Supervisor: Jirků Slavomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-18)
  • Přestup tepla mezi plynem a kapalinou ve dvoufázových kontaktorech 

   Author: Martin Žižka; Supervisor: Ditl Pavel; Opponent: Jelemenský Karol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato dizertační práce obsahuje: 1) podrobnou rešerši se zaměřením na hydrodynamiku a přenos tepla v probublávané vrstvě, 2) teoretické odvození součinitele přestupu tepla mezi bublinami plynu a kapalinou, 3) experimentální ...
  • Přímý ohmický ohřev potravinářských látek 

   Author: Štancl Jaromír; Supervisor: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-21)