Now showing items 57-76 of 264

  • Efektivní obrábění nástrojových materiálů laserem 

   Author: Tomáš Primus; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Kožmín Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
   Disertační práce s názvem „Efektivní obrábění nástrojových materiálů laserem“ se zabývá metodami pro zvyšování efektivity mikroobrábění laserem. Výzkum je věnován hybridní technologii, v práci nazvané komplexní přístup, ...
  • Efektivní spalování alternativních paliv v pístovém spalovacím motoru 

   Author: Zbyněk Syrovátka; Supervisor: Takáts Michal; Opponent: Laurin Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Disertační práce se zabývá vývojem zapalovacího systému s vyplachovanou předkomůrkou pro spalování chudé směsi v pístovém spalovacím motoru. Na základě provedených experimentů a vytvořených simulačních modelů byl vytvořen ...
  • Effect of Residual Stress of Properties of Particle Filled Composites 

   Author: Prejzek Ondřej; Supervisor: Španiel Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Ekonomicko-statistická optimalizace regulačních diagramů 

   Author: Cézová Eliška; Supervisor: Dohnal Gejza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-27)
  • Energetické využití jaderné fúze 

   Author: Entler Slavomír; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
   Podle plánu Evropské unie a dalších světových velmocí má být první fúzní elektrárna uvedena do provozu do roku 2050. Klíčovými rysy budoucí fúzní energetiky jsou palivo z lehkých chemických prvků, vysoká pracovní teplota ...
  • Energetické využití velmi vlhké biomasy 

   Author: Funda Zdeněk; Supervisor: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Expanze škrobové suspenze v uzavřené formě 

   Author: Skočilas Jan; Supervisor: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Experimental Evaluation of Ventilation in Dwellings by Tracer Gas CO2 

   Author: Šťávová Petra; Supervisor: Drkal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Experimental Study of Homogeneous Nucleation in the Mixture of Water and Sulphuric Acid Vapours 

   Author: Krejčí Petr; Supervisor: Petr Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Experimentální a modelový popis výskytu klepání zážehového motoru spalujícího plynná paliva 

   Author: Klír Vojtěch; Supervisor: Takáts Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Experimentální výzkum nestacionárního proudění v turbínových stupních 

   Author: Němec Martin; Supervisor: Janko Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Fenomenologické modelování cyklického zpevnění materiálu závislého na hladině zatížení 

   Author: Jaromír Fumfera; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Prantl Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Tato práce řeší fenomenologické modelování odezvy kovových materiálů při velkých deformacích. Zaměřuje se především na jev cyklického zpevnění materiálu a jeho závislosti na podmínkách zatěžování, což bylo pozorováno např. ...
  • Flexibility Calculation for two Different Flow Manufacturing Processes 

   Author: Oropeza Peňa Israel Fabian; Supervisor: Dohnal Gejza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Formation of NOx in oxy-fuel combustion in a bubbling fluidized bed 

   Author: Matěj Vodička; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   This thesis presents a numerical and experimental study of the formation of nitrogen oxides (NOX) in the oxy-fuel combustion in a bubbling fluidized bed (BFB). A one-dimensional numerical model based on the principle of a ...
  • Frakvenční indikace kvality regulace pro průběžné nastavování parametrů regulátoru 

   Author: Vrána Stanislav; Supervisor: Šulc Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
  • Frézování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí 

   Author: Petr Mašek; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Mrkvica Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-08)
   Práce je zaměřena na frézování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí. Zabývá se bočním frézováním, tedy přesněji ořezem kompozitních desek, což je jedna z nejčastěji používaných operací při dokončování konstrukčních ...
  • Geomaterials in Plasma Spraying 

   Author: Barbara Nevrlá; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Čelko Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-05)
   The thesis focuses on the selection and investigation of natural materials that will be proper as an alternative to the expensive synthetic powders used for plasma spraying of protective layers. The thesis is focused on ...
  • Higher Order Neural Unit Adaptive Control and Stability Analysis for Industrial System Applications 

   Author: Peter Mark Beneš; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Čelikovský Sergej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-25)
   Given the push in our modern digitalized industry for advanced, yet comprehensible methods for process identification and control, computational intelligence methods are readily ongoing in study. Higher-order neural units ...
  • Hodnocení strategických investic do moderních technologií 

   Author: Volf Martin; Supervisor: Freiberg František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • How Ageing is Reflected by Longitudinal Pretension in Abdominal Aorta 

   Author: Horný Lukáš; Supervisor: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)