Now showing items 247-251 of 251

  • Webové řízení mechanického systému zpracování obrazu 

   Author: Mrázek Kamil; Supervisor: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
  • Zasklený kapalinový fotovoltaicko-tepelný kolektor 

   Author: Nikola Pokorný; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Libra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Fotovoltaicko-tepelný kolektor díky současné produkci tepla a elektrické energie může výrazně navýšit využití dopadlé sluneční energie na plochu střechy. Zasklená varianta kapalinového fotovoltaicko-tepelného kolektoru má ...
  • Zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence při nepříznivém gradientu tlaku 

   Author: Vladislav Skála; Supervisor: Adamec Josef; Opponent: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-19)
   Cílem této práce bylo vyšetřit vliv nepříznivého tlakového gradientu (gradientu tlaku) na mezní vrstvu v laminárním a pseudolaminárním proudu vazké tekutiny při zkráceném přechodu mezní vrstvy do turbulence při spolupůsobení ...
  • Zpracování obrazů z pixelových detektorů při radiografii nabitými částicemi 

   Author: Václav Olšanský; Supervisor: Bíla Jiří; Opponent: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-17)
   Tato disertační práce se věnuje zpracováním obrazu při protonové radiografii pořízené pomocí pixelových detektorů Timepix a Timepix3. Jsou zde popsány jednotlivé experimenty, jejich příprava, postup a vyhodnocení. Metoda ...
  • Zvyšování životnosti nástrojů určených k lisování žárovzdorných materiálů 

   Author: Jiří Kyncl; Supervisor: Zelenka Antonín; Opponent: Edl Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-11)
   Tato disertační práce s názvem „Zvyšování životnosti nástrojů určených k lisování žárovzdorných materiálů“ se zabývá vývojem nové metodiky experimentálního ověřování životnosti konstrukčních materiálů v extrémních podmínkách, ...