Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza chování lomených deskových železobetonových schodišť 

   Author: Pavlína Jarkovská; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá tématikou navrhování lomených deskových železobetonových schodišť a jejich rozdílnými hodnotami průhybů v závislosti na zvolené metodě výpočtu. V první části jsou obecně popsána desková železobetonová ...
  • Typy spřažených prefamonolitických betonových stropních desek 

   Author: Jan Kubát; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním různých typů spřažených stropních konstrukcí. Obsahem úvodu práce jsou poznatky z literatury a rozdělení základních typů prefamonolitických beton-beton konstrukcí. První část popisuje ...