• A comprehensive evaluation of the repair of the roof of the Royal Palace at the Castle of Točník, impact on heritage values, benefits and economic efficiency 

   Autor: Mehrfar Pejman; Vedoucí práce: Bláha Jiří; Oponent práce: Ižvolt Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aging Tests to Assess the Durability of Building Materials to Salt Crystallization - Towards a More Realistic and Effective Use of Sodium Sulfate 

   Autor: MacWilliam Krista; Vedoucí práce: Paulos Nunes Cristiana Lara; Oponent práce: Válek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
   Škodlivý účinek solí v porézních stavebních materiálech patří mezi významné a široce rozšířené efekty, které ovlivňují strukturální a estetické aspekty historických staveb. Pro opravy stávajících poruch a zmírnění dalších ...
  • Analysis of Lusitanian Timber Framed Walls with Shallow Foundations 

   Autor: Ramesh Meera; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Janda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
   Kombinace roubení a hrázdění u stavení Lužického typu je typické pro oblast severních Čech. Výstavba probíhala na základě intuitivních či rodových znalostí, a proto je zajímavým předmětem studia z pohledu dneška. Tato práce ...
  • Analysis of the Faults in the Church of the Sacred Heart in Prague 

   Autor: Greco Federica; Vedoucí práce: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
  • Analýza a modifikace přechodových zón mezi vláknitou výztuží a cementovou matricí 

   Autor: Hlůžek Radim; Vedoucí práce: Nežerka Václav; Oponent práce: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Potenciál mechanických vlastností vláknocementových kompozitních materiálů je značně limitován mezifázovou interakcí na rozhraní vláknité výztuže a cementové matrice. Obecně se předpokládá, že tento jev má podstatný význam ...
  • Analýza kondenzace vodní páry v tunelu 

   Autor: Daňková Michaela; Vedoucí práce: Patzák Bořek; Oponent práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce bylo na základě průběhu teplot na ostění tunelu vytvořit model charakterizující kondenzaci vodní páry. Pro řešení měl být využit existující software OOFEM a propojen pomocí prostředí MuPIF. V první části ...
  • Analýza lanoplachtové konstrukce 

   Autor: Hüttner Miloš; Vedoucí práce: Fajman Petr; Oponent práce: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Assessment of Traditionally Produced Hydraulic Lime 

   Autor: Petrou Margarita; Vedoucí práce: Válek Jan; Oponent práce: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   V České republice jsou bohaté zkušenosti s využíváním vápna ve zděných stavbách. Předcházející studie, zabývající se historickými maltami ukázaly, že výroba a využívání vápenných pojiv s hydraulickými vlastnostmi zde byly ...
  • Automated procedure for static limit analysis 

   Autor: Mendonça Luis Tiago Miguel; Vedoucí práce: Roca Pere; Oponent práce: Molins Climent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Bayesovská identifikace parametrů výpočetních modelů 

   Autor: Janouchová Eliška; Vedoucí práce: Kučerová Anna; Oponent práce: Jarušková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Behaviour of FRP strengthened beams subjected to temperature variations 

   Autor: Garovnikov Nikola; Vedoucí práce: Pellegrino Carlo; Oponent práce: Modena Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Calibration of finite elements model of St. Jakub in Cirkvice by modal testing 

   Autor: Bañasco Sánchez Pablo; Vedoucí práce: Fajman Petr; Oponent práce: Kott Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Kalibrace konečněprvkového modelu kostela Sv. Jakuba v Cirkvici pomocí měření vlastních frekvencí Vyhodnocení materiálových vlastností je jeden z klasických problémů statické analýzy stávajících historických konstrukcí. Z ...
  • Characterisation of historic burnt clay building ceramics with respect to their production technology and raw material provenance 

   Autor: Shaikh Nigar; Vedoucí práce: Válek Jan; Oponent práce: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Cihly, dlaždice a další materiály z pálené keramiky jsou jako stavební materiály používány od starověku. Jejich mineralogické složení a fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny zejména teplotou a podmínkami výpalu a složením ...
  • Characterization of the response of quasi-periodic masonry: Geometrical investigation, homogenization and structural application 

   Autor: Esquivel Fernández Yhosimi Washington; Vedoucí práce: Lourenco Paulo B.; Oponent práce: Branco Jorge
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Comparison of Modelling Approaches to Analysis of Masonry Arch Bridges 

   Autor: Knudtsen Jonathan; Vedoucí práce: Kabele Petr; Oponent práce: Řeřicha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Zděné klenby byly používány při výstavbě mostů po celá tisíciletí a dodnes je mnoho zděných klenbových mostů v provozu. I přesto, že používání zdiva je velmi rozšířené, vědecké přístupy k jeho navrhování a analýze byly ...
  • Computational Modeling of Irregular Masonry Failure 

   Autor: Betzer Rony; Vedoucí práce: Jirásek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
  • Computational Modeling of Masonry Failure 

   Autor: Westenenk Orrego Benjamín; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Patzák Bořek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Computational Modeling of the Arch Stone Bridge in Rabštejn, Czech Republic 

   Autor: Kosykh Aleksandra; Vedoucí práce: Havlásek Petr; Oponent práce: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Výpočetní modelování obloukového kamenného mostu v Rabštejně Kamenný obloukový most v Rabštejně je jedna z nejstarších staveb svého druhu v České republice. Most byl pravděpodobně postaven ve 14. století a svou funkci plní ...
  • Computer Modelling of Static Resistance of Historical Arch Masonry Bridge 

   Autor: Milia Martorell Ximena del Milagro; Vedoucí práce: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)
  • Computer Modelling of the Spatial Variability of Material Parameters in a Historic Masonry Arch Bridge 

   Autor: Speer Evan Neal; Vedoucí práce: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)