Now showing items 1-20 of 182

  • A comprehensive evaluation of the repair of the roof of the Royal Palace at the Castle of Točník, impact on heritage values, benefits and economic efficiency 

   Author: Mehrfar Pejman; Supervisor: Bláha Jiří; Opponent: Ižvolt Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • A new laboratory test to assess the resistance of porous materials to salt crystallization: assessment of natural stone painted with limewashes 

   Author: Vivek Namdev; Supervisor: Slížková Zuzana; Opponent: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   ABSTRAKT Nový laboratorní test k posouzení odolnosti porézních materiálů vůči krystalizaci solí - posouzení přírodního kamene s povrchovou úpravou vápennými nátěry Vodorozpustné soli jsou velmi často příčinou degradace ...
  • Adaptivní hrubé prostory pro řešení vysoce heterogenních úloh metodou FETI-DP 

   Author: Tomáš Medřický; Supervisor: Doškář Martin; Opponent: Sousedík Bedřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Tato práce se zabývá způsoby pro urychlení konvergence a zlepšení robustnosti metody Finite Element Tearing and Interconnecting Dual Primal (FETI-DP) u problémů s heterogenně rozloženými koeficienty s vysokým kontrastem, ...
  • Aging Tests to Assess the Durability of Building Materials to Salt Crystallization - Towards a More Realistic and Effective Use of Sodium Sulfate 

   Author: MacWilliam Krista; Supervisor: Paulos Nunes Cristiana Lara; Opponent: Válek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
   Škodlivý účinek solí v porézních stavebních materiálech patří mezi významné a široce rozšířené efekty, které ovlivňují strukturální a estetické aspekty historických staveb. Pro opravy stávajících poruch a zmírnění dalších ...
  • Analysis of Lusitanian Timber Framed Walls with Shallow Foundations 

   Author: Ramesh Meera; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Janda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
   Kombinace roubení a hrázdění u stavení Lužického typu je typické pro oblast severních Čech. Výstavba probíhala na základě intuitivních či rodových znalostí, a proto je zajímavým předmětem studia z pohledu dneška. Tato práce ...
  • Analysis of the Faults in the Church of the Sacred Heart in Prague 

   Author: Greco Federica; Supervisor: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
  • Analýza 3D tištěných porézních struktur určených pro biomedicínské aplikace 

   Author: Gabriela Javorská; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Práce se zabývá analýzou 3D tištěných porézních struktur, které jsou určené pro biomedicínské aplikace. Cílem byl detailní rozbor elementárních buněk a nalezení závislosti globálního modulu pružnosti na vlastnostech ...
  • Analýza a modifikace přechodových zón mezi vláknitou výztuží a cementovou matricí 

   Author: Hlůžek Radim; Supervisor: Nežerka Václav; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Potenciál mechanických vlastností vláknocementových kompozitních materiálů je značně limitován mezifázovou interakcí na rozhraní vláknité výztuže a cementové matrice. Obecně se předpokládá, že tento jev má podstatný význam ...
  • Analýza kondenzace vodní páry v tunelu 

   Author: Daňková Michaela; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce bylo na základě průběhu teplot na ostění tunelu vytvořit model charakterizující kondenzaci vodní páry. Pro řešení měl být využit existující software OOFEM a propojen pomocí prostředí MuPIF. V první části ...
  • Analýza lanoplachtové konstrukce 

   Author: Hüttner Miloš; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Assessment of Traditionally Produced Hydraulic Lime 

   Author: Petrou Margarita; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   V České republice jsou bohaté zkušenosti s využíváním vápna ve zděných stavbách. Předcházející studie, zabývající se historickými maltami ukázaly, že výroba a využívání vápenných pojiv s hydraulickými vlastnostmi zde byly ...
  • Automated procedure for static limit analysis 

   Author: Mendonça Luis Tiago Miguel; Supervisor: Roca Pere; Opponent: Molins Climent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Bayesovská identifikace parametrů výpočetních modelů 

   Author: Janouchová Eliška; Supervisor: Kučerová Anna; Opponent: Jarušková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Behaviour of FRP strengthened beams subjected to temperature variations 

   Author: Garovnikov Nikola; Supervisor: Pellegrino Carlo; Opponent: Modena Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Bloky obvodového pláště s obsahem recyklovaných surovin 

   Author: Jan Horych; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Rucki Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Hlavním úkolem práce bylo navrhnout a posoudit geometrii obvodového zdicího bloku s podíly recyklovaných surovin. Nejdříve byl určen základní tvar prvku a následně byla vyrobena série vzorků pro zjištění mechanických a ...
  • Calibration of finite elements model of St. Jakub in Cirkvice by modal testing 

   Author: Bañasco Sánchez Pablo; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Kott Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Kalibrace konečněprvkového modelu kostela Sv. Jakuba v Cirkvici pomocí měření vlastních frekvencí Vyhodnocení materiálových vlastností je jeden z klasických problémů statické analýzy stávajících historických konstrukcí. Z ...
  • Characterisation of historic burnt clay building ceramics with respect to their production technology and raw material provenance 

   Author: Shaikh Nigar; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Cihly, dlaždice a další materiály z pálené keramiky jsou jako stavební materiály používány od starověku. Jejich mineralogické složení a fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny zejména teplotou a podmínkami výpalu a složením ...
  • Characterization of the response of quasi-periodic masonry: Geometrical investigation, homogenization and structural application 

   Author: Esquivel Fernández Yhosimi Washington; Supervisor: Lourenco Paulo B.; Opponent: Branco Jorge
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Chateau Lobkovice: Revitalization of the Castle Grounds. 

   Author: Milica Radović; Supervisor: Kroftová Klára; Opponent: Špička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   Zámek Lobkovice je jedním z mnoha hradů na území České republiky. První stavba zde vznikla již ve XIV. století, od té doby však stavební vývoj prošel několika úpravami. V průběhu staletí své existence byl zámek několikrát ...
  • Chování betonových nosníků vystavených cyklům částečného namáčení a vysychání: numerické modelování a experiment 

   Author: Štěpán Krátký; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Cykly přímého kontaktu s vodou a následného vysychání jsou obvyklým druhem namáhání betonových konstrukcí. Navzdory tomu jsou související experimentální data velmi vzácná. Tento fakt vedl k provedení experimentu, cíleného ...