Now showing items 57-76 of 166

  • Jednoduchý sdružený model pro tepelně technické posouzení stavební konstrukce 

   Author: Ženíšek Michal; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kinematic analysis and intervention design of a complex building aggregate in Villa Santa Lucia degli Abruzzi in L´Aquila Province 

   Author: Roth Lindsay Maria; Supervisor: Valluzzi Maria Rosa; Opponent: Majorana Carmelo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Koncepční řešení mostního bezspárového styku pomocí vláknocementového kompozitu 

   Author: Matušková Eliška; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstitutivní model dřeva 

   Author: Bartůňková Eliška; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Červenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Lapped Scarf Joint with Inclined Faces and Wooden Dowels Intended for Tensile Loads: Analysis and Design 

   Author: Bishara Suzy; Supervisor: Kunecký Jiří; Opponent: Sebera Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   ílem práce je navrhnout lapovaná plát se šikmými plochami, které by bylo vhodné použití pro opravy dřevěné trámy. Nová část paprsku by se k staré intaktní části nosníku. Spoj bude mít šikmé plochy a bude držen pohromadě ...
  • Lávka pro pěší z UHPC přes Mlýnský potok v Olomouci 

   Author: Marek Potrebuješ; Supervisor: Denk František; Opponent: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí lávky pro pěší, která se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. První část se věnuje popisu konstrukcí z ultra vysokopevnostního betonu. Další dvě části se věnují návrhu konstrukce. ...
  • Lehčené bloky na bázi recyklovaného betonu 

   Author: Růžička Vít; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním vlastností pěnobetonu (cementového kompozitu vylehčeného pěnotvornou přísadou) s recyklátem. Vlastnosti pěnobetonu byly zkoumány po dobu 28 dní nedestruktivními metodami. Zjištění hodnot ...
  • Load Rating Assessment of Písek Stone Bridge (Kamenný most v písku) 

   Author: Wong Foo Cheong; Supervisor: Řeřicha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)
  • Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models. 

   Author: Lucy Jane Davis; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
   Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich bezpečnosti. Zatížitelnost ...
  • Mechanical characterization of traditional adobe masonry elements 

   Author: Pinheiro Pereira De Almeida Joao Alberto; Supervisor: Oliveira Daniel V.; Opponent: Ramos Luis F.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Mechanické a numerické analýzy titanových trabekulárních struktur dentálních implantátů tvořených 3D tiskem 

   Author: Řehounek Luboš; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat a popsat chování nové biomateriálové struktury, která doposud nemá žádné zdokumentované materiálové testy. Trabekulární struktura je zatím komerčně nedostupná pro účely ...
  • Mechanické vlastnosti cementových malt s příměsí mikromleté strusky 

   Author: Hanzálek Michal; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá využitím metalurgických strusek jako stavebního materiálu, konkrétně jejich aplikaci jako náhradu portlandského cementu po úpravě vysokorychlostním mletím. Pro studii jejich vlastností byly zhotoveny zkušební ...
  • Membránové zastřešení sportovní tribuny 

   Author: Robin Blažek; Supervisor: Denk František; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem membránového zastřešení tribuny sportovního stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Zdrojem základních rozměrů a koncepce projektu je architektonická studie, která měla za cíl zrekonstruování ...
  • Micromechanical Parameter Identification using the Bayes Method 

   Author: Liya Gaynutdinova; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Domesová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce je v formě odborného článku. Uvažuje se problém identifikace mikromechanického parametru pomocí virtuálního testu, kde se jako metoda měření celého pole používá digitální korelace obrazů (DIC). Stávající ...
  • Micromechanics-Based Models of Cocciopesto Mortars 

   Author: Nežerka Václav; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Mikromechanická studie smrkového dřeva 

   Author: Kucíková Lucie; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Dřevo je přírodní materiál široce využívaný pro stavební konstrukce. Ačkoliv se používá již po staletí, jeho vlastnosti stále nejsou plně prozkoumány. Díky vývoji laboratorních technologií je možné studovat strukturu dřeva ...
  • Mikromechanické hodnocení dentinu a skloviny s ohledem na mechanické vlastnosti umělých materiálů užívaných ve stomatochirurgii. 

   Author: Hájková Petra; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je zaměřena na mikromechanickou analýzu dentinu a skloviny, zejména oblasti, které dosud nebyly dostatečně popsány. Analýza je prováděna metodou nanoindentace, která umožňuje podrobné zkoumání mikrostruktury zubních ...
  • Modeling and Analysis of Plywood Shell Structures 

   Author: Troci Andi; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Hlavním cílem této diplomové práce je posoudit statický stav a únosnost střechy budovy NakashimaArtsBuildingv Pennsylvanii, U.S.A. Nosnou konstrukci střechy tvoří překližková skořepina ve tvaru hyperbolického paraboloidu ...
  • Modelování fragmentace materiálů za vysokých rychlostí deformace 

   Author: Stránský Jan; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelování pilot v jílových zeminách 

   Author: Veverka Jakub; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Janda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)