Now showing items 106-125 of 166

  • Parametric Study of a Historical Masonry Building Subjected to Seismic Loading 

   Author: Del Rey Castillo Enrique; Supervisor: Lourenco Paulo B.; Opponent: Oliveira Daniel V.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Plazmatická modifikace mikrovláknité výztuže za účelem zlepšení soudržnosti s cementovou matricí obsahující betonový recyklát 

   Author: Ďureje Jakub; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Teoretická část diplomové práce obsahuje informace z odborných zdrojů týkající se současného stavu problematiky plazmaticky modifikovaných vláken obsažených v cementových kompozitních materiálech. V experimentální části ...
  • Počítačové modelování časově závislého chování reaktoplastů 

   Author: Jan Vozáb; Supervisor: Vorel Jan; Opponent: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Mezi materiály, které se začínají v dnešní době více používat patří reaktoplasty. V odvětvích jako je automobilový nebo letecký průmysl jsou reaktoplasty dostatečně vytvrzené, naopak ve stavebnictví jsou často používané ...
  • Porovnání dvou přístupů k určení celkové odezvy kompozitů s viskoelastickou matricí 

   Author: Strádal Milan; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Porovnání metod výpočtu odezvy na seismické zatížení 

   Author: Kučerová Kateřina; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá účinky seismického zatížení na stavební konstrukce. Práce popisuje metody, jak definovat a aplikovat seismické zatížení dle Eurokódu 8. Pro výpočet odezvy na seismické zatížení byla použita metoda ...
  • Poruchy budov způsobené ražením tunelů 

   Author: Hlavačka Martin; Supervisor: Vorel Jan; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Posouzení geotechnické konstrukce na seismické zatížení metodou konečných prvků 

   Author: Kučera David; Supervisor: Janda Tomáš; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá výpočtem účinků zatížení od dynamických účinků zemětřesení v geotechnice pomocí numerické metody konečných prvků. Nedílnou součástí práce je stručný přehled současných možností normových ...
  • Predikce odezvy geotechnické úlohy užitím Hoek-Brownova modelu - implementace a verifikace 

   Author: Tereza Poklopová; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Polák Barnabás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Nelineární Hoek-Brownovo kritérium porušení popisuje odezvu horninového masivu, přičemž k horninovému masivu je přistupováno jako k izotropnímu materiálu. Ve výpočtech metodou konečných prvků má kritérium porušení význam ...
  • Procesor G-code pro simulaci 3D tisku 

   Author: Voříšek Jan; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nástroje, který umožňuje tvorbu modelu pro numerickou simulaci výrobního procesu 3D tisku. Práce popisuje princip 3D tisku, používané technologie a výrobní proces. Základem vytvořeného ...
  • Reliability Analysis of St. Barbara´s Church in Otovice 

   Author: Chandrashekhar Mahato; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Velkolepé historické stavby představují jednu s nejvýznamnější součástí kulturního dědictví České republiky. Symbolizují historický vývoj a poskytují cenné informace o chování, kulturním cítění a ekonomickém stavu společnosti, ...
  • Retrofitting of Riveted Shear Connections 

   Author: Deryushkin Artem; Supervisor: Wald František; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Od poloviny devatenáctého století byly nýty po dobu 100 let hlavním druhem spojovacích prostředků pro kovové konstrukce. Toto období odpovídá průmyslové revoluci a rozvoji infrastruktury, dopravy a dalších zařízení. Některé ...
  • Řešení skořepinových Hexatrin konstrukcí 

   Author: Eliáš Jan; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Seismic Assessment of Historical Masonry Building 

   Author: Khanal Achyut; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Makovička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Seismic Assessment of the Roman Temple in Évora, Portugal 

   Author: Nayeri Seyed-Ali; Supervisor: Oliveira Daniel V.; Opponent: Vasconcelos Graca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Seismic vulnerability assessment of pediatric clinic in Padua´s hospital 

   Author: Diamantopoulos Athanasios; Supervisor: Modena Claudio; Opponent: Pellegrino Carlo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Sezmická analýza železobetonového mostu 

   Author: Prokšíková Lenka; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Makovička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Současný stav vybraných kostelů broumovské skupiny, numerická analýza porušení stěn 

   Author: Charalampos Paschopoulos; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Broumovská skupina kostelů má v barokní architektuře výjimečné postavení. Všechny kostely byly postaveny pod vlivem opata, Otmara Zinkeho, v krátkém časovém rozmezí (počátkem 18. století), ve vesnicích Broumovského regionu ...
  • Stability Analysis of St. Barbara Church in Otovice 

   Author: Ivana Božulic; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Analýzy stabilita z Kostel sv. Barbory v Broumovsko. Broumovsko a jeho skupina barokních kostelů představuje výjimečný příklad kombinace architektury a venkovské krajiny. Toto zvláštní dědictví vyžaduje speciální odbornou ...
  • Stanovení mechanických vlastností materiálů na bázi sádry nedestruktivní metodou 

   Author: Ťoupek Richard; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Statická analýza historického mostu 

   Author: Falta Lukáš; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Řeřicha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou obloukového kamenného mostu v blízkosti obce Úvaly metodou konečných prvků. Most je přístupný pouze pro chodce a cyklisty. Při tomto zatížení konstrukce nevykazuje viditelné poruchy. ...