Now showing items 96-115 of 161

  • Objektově orientovaný návrh a implementace algoritmů kontaktní mechaniky do konečně prvkového programu OOFEM 

   Author: Ondřej Faltus; Supervisor: Horák Martin; Opponent: Stránský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tématem práce jsou numerické algoritmy kontaktní mechaniky. Jsou představeny základní teoretické zákonitosti a vybrané algoritmy jsou adaptovány pro zapracování do konečněprvkového softwaru "OOFEM". Provedená implementace ...
  • Odezva konstrukce lávky pro pěší na dynamické zatížení 

   Author: Mužík Jan; Supervisor: Pohl Karel; Opponent: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace uniformity počítačových návrhů pro omezené návrhové prostory 

   Author: Myšáková Eva; Supervisor: Lepš Matěj; Opponent: Chleboun Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Optimalizace železobetonového skeletu a analýza získaných výsledků 

   Author: Šedlbauer David; Supervisor: Lepš Matěj; Opponent: Vondráček Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Optimization of a Computational Model for the Restoration of the Intrados of the Charles Bridge (Prague) 

   Author: Laffineur Maia; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   Karlův most je jeden ze symbolů Prahy. Tento monument představuje jeden z klenotů gotické architektury a je zařazen na seznam UNESCO. Ač jeho stavba byla nařízena Karlem IV. ve 14. století, nacházel se až do konce 19. ...
  • Ověření dynamického chování stávající lávky pro chodce. 

   Author: Aleš Mezera; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Verner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem této diplomové práce je ověření skutečných vlastností lávky pro pěší přes slepé rameno Jesípek řeky Labe v Hradci Králové. V první části práce je probrána problematika dynamiky stavebních konstrukcí a experimentální ...
  • Parametric Study of a Historical Masonry Building Subjected to Seismic Loading 

   Author: Del Rey Castillo Enrique; Supervisor: Lourenco Paulo B.; Opponent: Oliveira Daniel V.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Plazmatická modifikace mikrovláknité výztuže za účelem zlepšení soudržnosti s cementovou matricí obsahující betonový recyklát 

   Author: Ďureje Jakub; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Teoretická část diplomové práce obsahuje informace z odborných zdrojů týkající se současného stavu problematiky plazmaticky modifikovaných vláken obsažených v cementových kompozitních materiálech. V experimentální části ...
  • Počítačové modelování časově závislého chování reaktoplastů 

   Author: Jan Vozáb; Supervisor: Vorel Jan; Opponent: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Mezi materiály, které se začínají v dnešní době více používat patří reaktoplasty. V odvětvích jako je automobilový nebo letecký průmysl jsou reaktoplasty dostatečně vytvrzené, naopak ve stavebnictví jsou často používané ...
  • Porovnání dvou přístupů k určení celkové odezvy kompozitů s viskoelastickou matricí 

   Author: Strádal Milan; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Porovnání metod výpočtu odezvy na seismické zatížení 

   Author: Kučerová Kateřina; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá účinky seismického zatížení na stavební konstrukce. Práce popisuje metody, jak definovat a aplikovat seismické zatížení dle Eurokódu 8. Pro výpočet odezvy na seismické zatížení byla použita metoda ...
  • Poruchy budov způsobené ražením tunelů 

   Author: Hlavačka Martin; Supervisor: Vorel Jan; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Posouzení geotechnické konstrukce na seismické zatížení metodou konečných prvků 

   Author: Kučera David; Supervisor: Janda Tomáš; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá výpočtem účinků zatížení od dynamických účinků zemětřesení v geotechnice pomocí numerické metody konečných prvků. Nedílnou součástí práce je stručný přehled současných možností normových ...
  • Predikce odezvy geotechnické úlohy užitím Hoek-Brownova modelu - implementace a verifikace 

   Author: Tereza Poklopová; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Polák Barnabás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Nelineární Hoek-Brownovo kritérium porušení popisuje odezvu horninového masivu, přičemž k horninovému masivu je přistupováno jako k izotropnímu materiálu. Ve výpočtech metodou konečných prvků má kritérium porušení význam ...
  • Procesor G-code pro simulaci 3D tisku 

   Author: Voříšek Jan; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nástroje, který umožňuje tvorbu modelu pro numerickou simulaci výrobního procesu 3D tisku. Práce popisuje princip 3D tisku, používané technologie a výrobní proces. Základem vytvořeného ...
  • Reliability Analysis of St. Barbara´s Church in Otovice 

   Author: Chandrashekhar Mahato; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Velkolepé historické stavby představují jednu s nejvýznamnější součástí kulturního dědictví České republiky. Symbolizují historický vývoj a poskytují cenné informace o chování, kulturním cítění a ekonomickém stavu společnosti, ...
  • Retrofitting of Riveted Shear Connections 

   Author: Deryushkin Artem; Supervisor: Wald František; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Od poloviny devatenáctého století byly nýty po dobu 100 let hlavním druhem spojovacích prostředků pro kovové konstrukce. Toto období odpovídá průmyslové revoluci a rozvoji infrastruktury, dopravy a dalších zařízení. Některé ...
  • Řešení skořepinových Hexatrin konstrukcí 

   Author: Eliáš Jan; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Seismic Assessment of Historical Masonry Building 

   Author: Khanal Achyut; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Makovička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Seismic Assessment of the Roman Temple in Évora, Portugal 

   Author: Nayeri Seyed-Ali; Supervisor: Oliveira Daniel V.; Opponent: Vasconcelos Graca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)